דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי לימודי מדעים (תשס"ט)

מרכזת הפורום

ד"ר שרה פאר
אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית

חברי הפורום

ד"ר עיסא אלפחל | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
ד"ר יעקב גרוס | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר יוכבד יורקובסקי | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
ד"ר רויה ישראלי | המכללה האקדמית בית ברל
עדינה סגל | מכללת בית רבקה
ד"ר שרון צ'כובר | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר נוח רוטרי | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מאיר שפר | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון

רציונל

פורום מרכזי מדעים משמש מסגרת לליבון בעיות ולדיון בנושאים מגוונים: תוכני ההוראה במדעים והיקפם, אסטרטגיות בהוראת המדעים במכללות, דידקטיקה של הוראת המדעים, אימוני ההוראה במערכת החינוך ולימוד מהצלחות עמיתים. הפורום משמש גם מסגרת למפגשים הן עם נציגי משרד החינוך האחראים על תחומי המדעים לעדכון ודיון משותף, והן עם חוקרים בהוראת המדעים ומפתחי חומרי לימוד.

מטרות

 • קידום ההכשרה בהוראת המדעים ברמת התכנית הדידקטית;
 • הרחבת הקשר עם הפיקוח על הוראת המדעים במשרד החינוך לשם הגברת המעורבות של הפורום בהחלטות הנוגעות להוראת המדעים בכל הגילאים;
 • שימוש כמסגרת להתייעצות בנושאים הקשורים לניהול החוג.

יעדים לשנה"ל תשס"ט

 • העמקת הקשר עם הפיקוח על הוראת המדעים במשרד החינוך - מפגשים עם המפמר"ים למדעים בגיל הרך ובבית הספר לשם קבלת מידע על אודות תכניות הלימודים, תכניות הליבה, הסטנדרטים, מבחני הערכה, חומרי לימוד ותכנון עתידי של הוראת המקצוע;
 • העשרה בתחום המחקר בהוראת המדעים;
 • יצירת קשר עם גורמים העשויים לתרום להעשרת ההוראה והלמידה החוץ-כיתתית;
 • הכרת פעילויות הוראה ייחודיות המתבצעות במכללות.

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

א. הפורום אירח מפמ"רים, מפקחים ומדריכים למדע וטכנולוגיה:
 • ד"ר ענת סלע, המפקחת הארצית למדע וטכנולוגיה בגיל הרך, וגב' שריתה ספוקויני, המדריכה הארצית למדע וטכנולוגיה בגיל הרך, הציגו את פיתוח תכנית הליבה במדע וטכנולוגיה לגיל הרך בליווי דוגמאות מהשטח.
 • גב' עליזה מויאל, המפקחת הארצית על מדע וטכנולוגיה, ומפקחי המקצוע מדע וטכנולוגיה דנו עם הפורום בתכנים הראויים להשתלמות עבור מורי מדע וטכנולוגיה בשנת הוראתם הראשונה. ההשתלמות מתוכננת במסגרת "אופק חדש" וצפויה להתקיים במכללות האקדמיות לחינוך.

ב. הפורום השתתף במפגש שהוקדש לנושא "הכשרת מורים למדע וטכנולוגיה: יחסי גומלין בהקניית ידע תוכני,
מיומנויות חשיבה ולמידה וידע פדגוגי". במפגש הוצגו שלושה מחקרים שנערכו במסגרת עבודות דוקטורט במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן בהנחיית פרופ' בת–שבע אלון. את המפגש יזמה גב' נגה ניב, ראש מדור מפגשים:
 • ליאורה ביאלר הציגה את עבודת הדוקטורט שלה בנושא: "'הנחתום שמעיד על עיסתו' - עדויות מורים ככלי להתפתחות מקצועית בהוראת מיומנויות למידה במדעים".
 • ד"ר רוני מועלם הציג את עבודת הדוקטורט שלו בנושא: "הכשרת מורי מדעים להוראת נושאים בפיזיקה - לחצות את גבול הפחד".
 • אסנת אלדר הציגה את עבודת הדוקטורט שלה בנושא: "כיצד לקשר בהכשרת המורים בין הקניית הידע הדיסציפלינארי והידע הפדגוגי?"

ג. הפורום אירח חוקרים בהוראת המדעים ומפתחי חומרי לימוד:
 • ד"ר מיקי דביר, מנהלת פיתוח בחברת "רכס פרויקטים חינוכיים", הציגה את הנושא: "ידע אסטרטגי, ידע מטה אסטרטגי ומה שביניהם" תוך כדי הדגשת החשיבות הנודעת לתדירות אירועי החשיבה בכיתה, המשלבים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בתהליכי ההוראה-למידה ודיון במיומנויות: מה עשיתי, איך עשיתי, למה עשיתי.
 • ד"ר טאהא מסאלחה הציג את הנושא: "הוראת ארבעה מצבי צבירה לתלמידי חט"ב - מה חדש?" תוך כדי עריכת ניסוי "תלות טמפרטורת הרתיחה של נוזל בלחץ". הניסוי הפשוט הדגים כיצד ניתן לעורר סקרנות של מורים ותלמידים כאחד ולעודד הצגת שאלות מאתגרות המצריכות חשיבה מעבר למקובל. כמו כן דיווח ד"ר מסאלחה על שהתרחש ב"כנס הוראת המדעים בסימן שנת האסטרונומיה ו-200 שנה לדרווין", שהתקיים במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל.
 • ד"ר לאה סגל הציגה את הנושא: "אתיקה בהוראת המדעים - אמונות, עמדות, ידע וניסיון של מורים למדעים בבתי ספר". ההרצאה לוותה בדיון בנושא הוראת האתיקה במסגרת הכשרת המורים. ד"ר נחמה סגל הציגה בהרצאתה "דגם חלופי להדרכה, לכתיבה ולהערכת העבודה הסמינריונית במדעים במכללות להכשרת מורים". היא חשפה את מורכבות ההנחיה וההערכה של העבודה הסמינריונית וכן את השפעת גישת ההנחיה על הצלחת הסטודנט. ההרצאה לוותה בדיון בדרכי ההערכה הרצויות מול אלה האפשריות.

פעילות מיוחדת

סיור בספארי בהנחיית עמית הפורום ד"ר נח רוטרי - הסיור התמקד בהתנהגות ובהתאמות בין מבנה לתפקיד. בתוך כך התקיים מפגש עם ד"ר אמליה טרקל, הזואולוגית של הספארי, שהציגה את מטרות המקום ואת הפעילויות החינוכיות המתקיימות בו. במפגש הוצעה אפשרות לשיתוף פעולה בין המכללות האקדמיות לחינוך לבין הספארי בביצוע עבודות סמינריוניות.

תכנית כללית לשנה"ל תש"ע

 • תכנון כנס בהוראת המדעים בכל הגילאים לסטודנטים, למרצים ולאנשי חינוך;
 • מפגש עם נציגי הפיקוח על הוראת המדעים, תכנית הלימודים, משאבי למידה במדעים לבית הספר ומגמות ותכניות לעתיד;
 • מחקרים חדשים בהוראת המדעים;
 • כלים לניהול החוג;
 • למידה פעילה במדעים;
 • למידה באמצעות פרויקטים.

בסימן אישי

מומלץ לקיים מפגש משותף לכל הפורומים בנושא כלים ניהוליים לראש חוג/התמחות.