דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי לימודי אנגלית למתמחים (תשס"ט)1

מרכזות

ד"ר מירי באום
המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
ד"ר רוידה אבו ראס
המכללה האקדמית בית ברל
1בשנת הלימודים תש"ע מרכזת הפורום היא ד"ר רוידה אבו-ראס מהמכללה האקדמית בית ברל.

חברי הפורום

נאוה הורוביץ | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
ברברה ונדריגר | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר אמי זיטר | מכללה ירושלים
אורלי חיים | המכללה האקדמית בית ברל
עליזה יהב | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר טליה מן | חמדת הדרום - מכללה אקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
ד"ר דורון נרקיס | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר טרודי צוקרמן | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר ברברה קולון | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך

רציונל

הפורום הוא בבחינת מסגרת דיון בעניינים הנוגעים להוראת אנגלית כשפה זרה בארץ ולהכשרת פרחי הוראה בתחום זה.

מטרות

 • קידום רמת הלימודים בחוגי האנגלית במכללות להכשרת מורים;
 • קידום שיתוף הפעולה בין המכללות, לרבות שיתוף בחוויות חינוכיות;
 • התעדכנות בחידושים בתחום הוראת האנגלית;
 • יצירת ערוץ קשר בין המכללות למשרד החינוך.

יעדים לשנה"ל תשס"ט

 • שיפור רמת המיומנות בשפה בקרב הסטודנטים להוראת אנגלית;
 • איחוד מבחני הכניסה לחוג לאנגלית.

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

חברי הפורום התכנסו פעם בחודש לדון בנושאים הרלוונטיים לחוגי האנגלית במכללות להכשרת מורים: סוגיות הנוגעות להרשמה, דיווחים על התכנית המואצת להכשרת מובטלים בעלי כישורים גבוהים להוראת אנגלית, חשיבות שיפור המיומנות בשפה האנגלית בקרב הסטודנטים, דרכי הערכת סטודנטים בעבודה המעשית ועוד.
רבע השעה האחרונה בכל מפגש יועדה ל"פינת מחקר/תרבות", ובה אחד המשתתפים הציג תוצאות מחקר, ניתוח לטקסט ספרותי או שיתף בחוויה מעניינת.

פעילויות מיוחדת

 • סדנה
  באפריל ערך הפורום סדנה בהנחיית ד"ר הדרה פירפגנאן מאוניברסיטת תל אביב ובלה רובין מאוניברסיטת בר-אילן. הסדנה התמקדה במתן משוב בקורסי כתיבה. בפתיחתה הוצגה סקירה תאורטית של מתן משובים והערכה. לאחר מכן הוצגו כמה סגנונות למתן משוב. בחלק המעשי של הסדנה המשתתפים נחלקו לארבע קבוצות והעריכו ארבע דוגמאות שונות של חיבורי סטודנטים שנאספו ממכללות שונות, כלומר התבקשו להעביר עליהם משוב. לסיום נערך דיון מסכם בסגנונות הערכה ומשובים. הסדנה הייתה יעילה ושימושית למורי הקורסים לכתיבה בחוגי האנגלית בזכות התמקדותה בדרכים השונות להערכת סטודנטים. בחודש מאי נערכה סדנה שעסקה בבחינת סטנדרטים להערכת מיומנות בשפה האנגלית.
 • יום עיון
  ב-16 בפברואר ערך פורום ראשי החוגים לאנגלית במכון מופ"ת יום עיון פתוח: "תלמידים מאותגרים והכשרת מורים לאנגלית (Challenged learners and ELT training). יום העיון התמקד באתגרים, בקשיים ובהצלחות של הוראת אנגלית כשפה זרה לתלמידים בעלי קשיים – הן תלמידים לקויי למידה והן תלמידים המתקשים מסיבות מגוונות אחרות. ד"ר מירי באום מהמכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון וד"ר רואידה אבו-ראס מהמכללה האקדמית בית ברל נשאו דברי פתיחה. לאחר מכן הרצתה ד"ר קרול גולדפוס ממכללת לוינסקי בנושא: הוראת האנגלית ללקויי למידה
  (Learning disabilities and EFL: The ultimate challenge) ההרצאה הרחיבה הרבה מעבר לתחום הוראת האנגלית בהציגה סקירה מרתקת של תופעת ליקויי הלמידה על כל היבטיה: הביולוגיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים. בהמשך היא התמקדה בהוראת האנגלית למתמודדים עם לקויות למידה. לאחר מכן נערכו שתי סדנאות פעילות. הראשונה:
  Miscue analysis: Helping teachers diagnose their challenged readers, בהנחיית ד"ר מלודי רוזנפלד ממכללת אחוה. בסדנה זו היא הציגה את שיטת ה-miscue analysis כאמצעי לגילוי ואבחון בעיות קריאה באנגלית אצל תלמידים מתקשים, הן במכללות והן בבתי הספר. לאחר הצגת השיטה, התנסו בה המשתתפים; הסדנא השנייה, Remedial reading instruction: How to provide for the weak reader in the regular Engish classroom בהנחיית ד"ר פגי ברזילי מהמכלל האקדמית בית ברל, הציגה את שיטת הכרטיסיות המקלה על תלמידים מתקשים, בעיקר בכיתות הנמוכות, ומעודדת אותם לרכוש את הקריאה באנגלית; את יום העיון חתמה גב' נעמה ענבר מהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. היא שטחה בפני המשתתפים את סיפורה האישי כסטודנטית להוראת אנגלית המתמודדת בהצלחה עם לקויות למידה. היום כולו, והמפגש המרגש עם נעמה בפרט, הותיר את המשתתפים בתחושה של אופטימיות אשר ליכולת של תלמידים לקויי למידה לא רק ללמוד אנגלית, אלא אף ללמדה בהצלחה יתרה חרף הקשיים.

תכנית כללית לשנה"ל תש"ע

הדיונים יתמקדו בארבעה נושאים עיקריים:
א. הוראת אנגלית בקרב אוכלוסיות שונות;
ב. רב-תרבותיות;
ג. שילוב דרמה בהוראת אנגלית;
ד. קורסים מתוקשבים.