דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי התמחות (סטאז') (תשס"ט)

מרכזות הפורום

שרה זילברשטרום
משרד החינוך
מלי ליבוביץ'
המכללה האקדמית בית ברל

חברי הפורום

דוד אוחנה | אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר מאירה אייזנהמר | אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יוכי אילן | חמדת הדרום - מכללה אקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
ד"ר חאלד אלחאלדי | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה
אביבה אלקלעי | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
שאול אפרתי | מכללת יעקב הרצוג
הרב דוד בוסקילה | משרד החינוך
אליהו ביטון | מכללת יעקב הרצוג
ד"ר יוסף בן לולו | ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
חגית בר-לב שקולניק | אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר ניצה ברנע | הטכניון
חוה גונן | מכללת לוינסקי לחינוך
שלומית גור | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר וליד דלאשה | מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
יהודית הכטמן | סמינר תורני לבנות - אופקים
נעמי הרפז | מכון כרם להכשרת מורים
ד"ר טטיאנה ונדרובה | האקדמיה למוזיקה ולמחול
ד"ר עלי ותד | המכללה האקדמית בית ברל
דיאנה זדוף | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
האלה חבאיב | אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך
ד"ר יעקב טויטו | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
צפורה יעקב | האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אלקה יפה | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
ד"ר פנינה כץ | משרד החינוך; מכון מופ"ת
ד"ר דורון לדרר | מכללת סמינר הקיבוצים
ד"ר נילי מנדלסון | אוניברסיטת חיפה
ד"ר דיצה משכית | משרד החינוך
ויני עופרי | המכללה האקדמית בית ברל
דבורה פרוס | מכללת בית רבקה
נתן פריד | מורשת יעקב - מכללה אקדמית דתית לחינוך
טובה פרנקל | אפרתה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר ורדה צימרמן | מכללה אקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
רחל צפריר | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
יפעת רוטנברג | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
רבקה רינסקי | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
יפית רפאלי | בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה, סמינר הקיבוצים
ד"ר יהודה שוורץ | משרד החינוך
איתן שורץ | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
חנן שטיין | המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
רבקה שטיינמיץ | מכללה ירושלים
ברכה שיפמן | מכללת אמונה - המכללה האקדמית לאמנות, עיצוב גרפי ותיאטרון
ד"ר צביה שמעוני-צוקרמן | מכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל
ד"ר אורנה שץ-אופנהיימר אורנה | משרד החינוך
ד"ר הנרי תם | אוהלו בקצרין - מכללה אקדמית לחינוך ולספורט
טל תמיר | האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו - חיפה

רציונל

לשלב הכניסה למקצוע ההוראה נודעת השפעה מכרעת על עתידו המקצועי של עובד ההוראה החדש. שנת ההתמחות בהוראה מהווה את השנה הראשונה של הכניסה לעבודת הוראה בתנאי אמת. בכל מכללה ובכל אוניברסיטה מתפקד רכז התמחות בהוראה כאחראי על המתמחים בהוראה מבחינה פדגוגית ומבחינה ארגונית. פורום רכזי ההתמחות בהוראה עוסק בהבניית ההתמחות בהוראה וביישומה בארץ, בתפיסת תפקיד מרכז ההתמחות ובקשרי הגומלין שבין המוסדות להכשרת מורים לבין בעלי תפקידים במערכת החינוך - מפקחים, מנהלים, חונכים ומורים. כל זאת כדי לסייע בהיקלטות מיטבית של עובדי ההוראה החדשים במערכת החינוך.

מטרות

הפורום שואף לפתח צוות אקטיבי ויעיל שישמש "קבוצת תמיכה" בעלת יכולת להשפיע על קבלת החלטות במשרד החינוך בכל הקשור בתחומים הרלוונטיים לפורום. חברי הפורום אמורים לסייע לעמיתיהם המורים במרכזי ההשתלמות לגבש דפוסי קיום אלטרנטיביים ואטרקטיביים גם בתנאים של חוסר ודאות, להעמיק את תחושת המסוגלות שלהם ולפתח את התמקצעותם. ואלה עיקר מטרותיו של פורום מרכזי התמחות:
  1. להוות מסגרת להיוועצות, ללמידת עמיתים ולשיתופי פעולה עבור כל מרכזי ההתמחות בכל הקשור בהפעלת ההתמחות בהוראה בארץ;
  2. להבנות את הידע על אודות מערך ההתמחות בהוראה בזיקה למתמחים, למנחי הסדנאות, לחונכים ולבעלי התפקידים בארץ;
  3. להרחיב את המודעות ואת דרכי הפעילות למען קליטה מיטבית של עובדי הוראה חדשים במערכת החינוך;
  4. להבנות את תפיסת תפקיד מרכז ההתמחות בהוראה ולאפשר לו התפתחות מקצועית אישית.

יעדים לשנה"ל תשס"ט

  1. הפקת לקחים מסקר משוב שנערך בתשס"ח;
  2. השתלבות מערך ההתמחות באופק חדש ויצירת רצף להתפתחות מקצועית;
  3. התפתחות מקצועית של מרכזי ההתמחות;
  4. שיתוף פעולה עם פורומים העוסקים בתחומי התמחות בהוראה.

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

1. תוצאות סקר שביעות רצון של מתמחים
נתוני הסקר שנאספו הוצגו בפורום ונשלחו לכל מוסד לתהליך משוב. מדובר בסקר מטעם גף ההתמחות בהוראה במשרד החינוך, שהופץ לכל המתמחים בהוראה בסוף שנת תשס"ח באמצעות רכזי ההתמחות. מספר השאלונים התקינים שהתקבלו היה 2,900 מתוך 5,000 מתמחים בארץ. השאלות דורגו בסולם עולה של 5-0. השאלון היה אנונימי, אבל כלל את פרטי מוסד ההכשרה. השאלות התמקדו במגוון נרחב של נושאים: תהליך ההכשרה, רכז ההתמחות, סדנת ההתמחות, הפיקוח המחוזי, הנהלת בית הספר והצוות, החונך ותהליך ההתמחות עצמו, כוח אדם בהוראה במחוז, אתר הסטאז' ויוזמות נוספות ברמה הארצית מטעם הנהלת גף ההתמחות. הסקר הציב אתגר בפני הרכזים בעיקר בתחום שיפור סדנאות ההתמחות, ועל כך נסבו הדיונים והשיחות בפורום, ובעקבותיהם הדיונים והפעילות במוסדות.
2. השתלבות ביישום ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה באופק חדש
שנת ההתמחות ממשיכה מתוקף ההכרה ששלב הכניסה למקצוע ההוראה הוא כשלוש שנים, ולא שנה אחת בלבד. על יסוד הכרה זו התקיימו דיונים כדי לבחון את האפשרות להרחיב את מערך התמיכה במורים מתחילים במסגרת ההתפתחות המקצועית בשנה הראשונה לאחר ההתמחות. בד בבד גובשו מאפיינים דומים ושונים בין שנת ההתמחות לבין השנה הראשונה שלאחריה, ונוסחו הצעות לסדנת עמיתים של 40 ש"ב לשנה הראשונה ולאופיו של 20 ש"ב של הליווי האישי באמצעות מורה מלווה מבית הספר.
3. התפתחות מקצועית של רכזי ההתמחות
לאור תוצאות הסקר על אודות סדנאות ההתמחות, הוחלט להעמיק את מקצועיות חברי הפורום בהנחיית סדנאות למנחים במוסדותיהם. באופן זה כל רכז התמחות יוכל להעביר במוסדו מפגשים למנחים, שהם בבחינת "הדרכה על הדרכה". אל הפורום הוזמנה דבי ורדיגר, פסיכולוגית חינוכית בשירות הפסיכולוגי. ורדיגר משמשת גם מנחת סדנאות וגם מובילה מפגשי "הדרכה על הדרכה" למנחי הסדנאות בתלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון. הפסיכולוגית הציגה מודל לדיאלוג בסדנאות ההתמחות ובמפגשי המנחים. המודלים שהוצגו ו"פעילות האקווריום" שהודגמה במסגרת המפגש הותאמו לסיטואציות המתרחשות בסדנאות התמחות. כל אחד מהמרכזים הוזמן ליישמם במוסדו. לקראת סוף השנה הציגה חברת אופקים סדנה שכללה דיונים בנושא השתקפות המורה וההוראה בסרטים. כל זאת, כאמור, כחלק מהרחבת מאגר הכלים של המרכזים ומנחי הסדנאות.
4. שיתופי פעולה
בכמה מפגשים עם פורום מרכזי קורסי חונכים שהתקיימו במהלך השנה הוצגה תמונת מצב של הקורסים והתקיים דיאלוג על דילמות של חונכים. שיתוף פעולה נוסף החל להירקם עם הראמ"ה (הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך), ראו בהרחבה. בתוך כך נוצרה חשיפה לנושאי הערכת לומדים במערכת החינוך, והתקיים דיון על ההשתמעויות למורים המתחילים. כמו כן ניתן מענה לשאלות שהעלו המתמחים בכל הקשור למיצב הבית ספרי ולמבחני ההישגים בארץ ובעולם. בנוסף, הפורום פגש את המפקחים הרפרנטים ואת המדריכות באירוע המשותף של הענקת הפרסים למתמחים הזוכים.
5. דגמי ליווי אישי למורים מתחילים
כאמור, במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית באופק חדש זוכה כל מורה בשנת עבודתו הראשונה (לאחר ההתמחות) לקבל ליווי אישי של מורה מלווה. הפורום דן בדגמי ליווי המתוארים בספרות המקצועית ובמערכת החינוך. הודגש הצורך של כל דגם להיבחן על פי התאמתו לצורכי המורה בשלב זה. בנוסף התקיים דיון בנושא הקשר שבין החונך למלווה. לאורך השנה התקבל דיווח על הנעשה בשנה הראשונה, שעל יסודו נערך דיון לשם הפקת לקחים וחשיבה משותפת.
6. הפצת ידע בנושא ההתמחות
הפורום התגייס לכתיבה במסגרת בימת דיון בביטאון מופ"ת בנושא מורים מתחילים כדי להפיץ את המידע והעשייה בתחום. בנוסף, הפורום ליווה את טקס סיום תחרות הסיפורים ותחרות הכרזות של המתמחים, ובכך אפשר למעשה צוהר נוסף להבנת עולמם של המורים המתחילים.

תכנית כללית לשנה"ל תש"ע

הוחלט על פתיחת פורום חדש במופ"ת: פורום רכזי קורסים למורים חדשים בשנת ההוראה הראשונה לאחר ההתמחות. הפורום הנוכחי והפורום החדש יפעלו בנפרד, אך חלק מהמפגשים - שבהם יעלו נושאים רלוונטיים משותפים - יתקיימו במשותף. סוגיית "ההדרכה על הדרכה" תהווה עוגן קבוע בכל מפגש בהשתתפות איש מקצוע. כן תוקדש עשייה לכל נושא ההערכה המסכמת של המתמחים.
פורומים , מתמחים , מתמחים בהוראה , שרה זילברשטרום , מלי ליבוביץ' , דוד אוחנה , מאירה אייזנהמר , יוכי אילן , חאלד אלחאלדי , אביבה אלקלעי , שאול אפרתי , דוד בוסקילה , אליהו ביטון , יוסף בן לולו , חגית בר-לב שקולניק , ניצה ברנע , חוה גונן , שלומית גור , וליד דלאשה , יהודית הכטמן , נעמי הרפז , טטיאנה ונדרובה , עלי ותד , דיאנה זדוף , האלה חבאיב , יעקב טויטו , צפורה יעקב , אלקה יפה , פנינה כץ , דורון לדרר , נילי מנדלסון , דיצה משכית , ויני עופרי , דבורה פרוס , נתן פריד , טובה פרנקל , ורדה צימרמן , רחל צפריר , יפעת רוטנברג , רבקה רינסקי , יפית רפאלי , יהודה שוורץ , איתן שורץ , חנן שטיין , רבקה שטיינמיץ , ברכה שיפמן , צביה שמעוני-צוקרמן , אורנה שץ-אופנהיימר אורנה , הנרי תם , טל תמיר