דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי תקשוב ומחשוב (תשס"ט)1

מרכזים

ד"ר מירי שינפלד
מכללת סמינר הקיבוצים
דניאל רמתי
מכללת ליפשיץ – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
1 בשנת הלימודים תש"ע מרכזת הפורום היא אלונה פורקוש-ברוך ממכללת לוינסקי לחינוך.

חברי הפורום

בנצי בצלאל | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר נעמי וינשטיין | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
ד"ר ניצה ולדמן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר תמי זייפרט | מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר איליין חוטר | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
אורלי ינקלבסקי | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
סיגל מורד | המכללה האקדמית בית ברל
אילן נגר | חמדת הדרום - מכללה אקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
איסמאעיל סלמאן | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה
אלונה פורקוש-ברוך | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מיכאל קריץ | מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
ד"ר צילי רז-ליברמן | המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
ד"ר ענת שמלא | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית

רציונל

הפורום מיועד לרכזי התקשוב ולרכזי הוראת יישומי המחשב. תפקידים אלו מאוחדים בחלק מהמכללות וממלא אותם בעל תפקיד אחד. לפיכך הפורום עוסק בחלק מהמפגשים בקידום התקשוב, ובחלקם האחר בקידום הוראת יישומי המחשב.

מטרות

 • התמקצעות הרכזים;
 • החלפת דעות בתחומי המחשוב והתקשוב;
 • קידום התקשוב באמצעות הפורום.

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

חברי הפורום התמקדו בקידום התקשוב ובפיתוח התכניות להכשרת הסטודנטים בעקבות המתווה החדש והשתלמו בנושאים הבאים: חינוך ותרבות בעולמות וירטואליים - הכרת סביבת סקונד לייף ואפשרויות חינוכיות; ויקי; מודל Moodle; שיתופיות בהוראה מקוונת. כמו כן הפורום התעמק ודן בנושאים: מבנה ארגוני של התקשוב במכללות; ומבחני מיון למיומנויות מחשב.

פעילויות מיוחדות

 • שיתוף פעולה בין פורום מרכזי התקשוב, פורום דיקני הסטודנטים והמדור לסביבות הוראה מקוונות
  מפגש וירטואלי שנערך באמצעות האינטרוייז עם פורום הדיקנים. בתחילת היום ד"ר ניצה ולדמן ורחל קרופל (מהמדור לסביבות הוראה מקוונות) העבירו הדרכה בשימוש באינטרוייז. בהמשך ד"ר מירי שינפלד דנה באפשרויות השימוש במערכת לטובת המערכת בכלל ולטובת הדיקנים בפרט. לאחר מכן הציגו הרכזים את מערכת התקשוב במכללה ואת תכניות הלימודים כדי לשתף את הדיקנים בנעשה בתחום התקשוב. לסיום נערך דיון על שיתוף הפעולה האפשרי בין רכז התקשוב לדיקן הסטודנטים.
 • סיור לבית הספר "אמיר" בפתח תקוה
  במהלך הסיור הציגה מנהלת בית הספר את הסביבה הטכנולוגית בכיתות ובמסדרונות בנושא התקשוב הבית ספרי. הסיור המחיש לרכזים את המציאות בשטח ואת הצורך של בתי הספר במורים מתוקשבים. כמו כן הסיור הוביל לדרישה מוגברת של העבודה במודל (Moodle) במכללות.

תוצר

תכנית התקשוב המוצעת במכללות האקדמיות במסגרת המתווה החדש (מצ"ב)

תכנית כללית לשנה"ל תש"ע

 • דיון במתווה המל"ג בתחום התקשוב – אפשרויות שילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בהכשרת מורים;
 • תכניות קורסים במכללות בתחום התקשוב - דגמים של קורסים מתקדמים בתחום שילוב התקשוב;
 • מודל (Moodle) – הטמעה בהכשרת מורים, העברת חומרים בין ממשקים מקוונים;
 • דרכי הטמעת התקשוב;
 • תקשוב בחינוך הגבוה;
 • מחקרים בתחום התקשוב והטמעתו;
 • התקשוב במכללות הערביות;
 • פלטפורמות מקוונות, לדוגמה: MOSS.

בסימן אישי

רצוי להוסיף מפגשים מקוונים לפורום הרכזים עם פורומים וצוותי חשיבה נוספים המתקיימים במכון מופ"ת. מומלץ לקיים מפגש מסוג זה עם צוות החשיבה "מדריך פדגוגי בעידן של תקשוב".