דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי הטיול המשולב (תשס"ט)

מרכזת

יעל שרעבי
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

חברי הפורום

ד"ר יעל אוסטר | מכללת ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
יגאל אושרי | מורשת יעקב - מכללה אקדמית דתית לחינוך
לילאן בן-דוד | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר צבי הר-שפר | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר אברהם זהבי | המכללה האקדמית בית ברל
לוי יהב | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
כוכבה מרמלשטיין | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
רבקה מתתיהו | סמינר בית יעקב למו"ג
רוני נעמן | משרד החינוך
ד"ר יעל סנה | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
יאיר עשבי | המכללה האקדמית בית ברל
רחל פלנר | מכון בית יעקב למורות, ירושלים
ד"ר נורית רונן | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה

רציונל

כדי לקדם את שילוב הטיול בתכנית הלימודים בבתי הספר, יש צורך לפתח את מודעות הסטודנטים לחשיבות הנושא. פיתוח כישוריהם בתחום במסגרת לימודי התעודה מחייב הקניית דרכי הוראה ולמידה במסגרת קורסים המשלבים הוראה של הסטודנטים במכללה והתנסות בביצוע סיורים קצרים עם תלמידים במסגרת ההתנסות בהוראה. לאור רציונל זה נערכים במסגרת הפורום סיורים באתרים בסביבה עירונית וטבעית, קרובה ורחוקה. סיורים אילו מדגימים למידה חוץ-כיתתית ולמידת חקר המשולבות בתכניות הלימודים בדיסציפלינות השונות במכללה, וניתנות ליישום עם תלמידים בתכניות הלימודים הבית ספריות. הסיור הלימודי משלב בתוכו את כל הדיסציפלינות הנלמדות בתכניות הלימודים, ולכן במפגשים נבחנים מגוון היבטים הקשורים בגאולוגיה, בגאומורפולוגיה, בצומח, בבעלי חיים, באדם ובהתיישבות בארץ ישראל בעבר ובעת החדשה.

מטרה

הגברת המודעות לשילובם של הטיול, הסיור הקצר והלמידה החוץ-כיתתית בתכנית הלימודים במכללות

יעדים לשנה"ל תשס"ט

 • השנה התמקדו המשתתפים בשני נושאים אקטואליים במסגרת הפורום בפרט ובמערכת החינוך בכלל: (א) בעיית המים בישראל; (ב) חינוך לקיימות. נבחנו מכלול היבטיהם תוך ניסיון להתאים אמצעי הוראה ולמידה לתלמידים ולסטודנטים.
 • קידום נושאים ואתרים הניתנים לשילוב בהוראה במכללות ובלמידה חוץ-כיתתית בבתי הספר.

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

 • יזמות והעצמה נשית בחברה הבדואית בישובים לקייה ותל שבע
  בסיור זה נחשפו חברי הפורום לקבוצה של נשים בדואיות שפתחו ביוזמות שונות לקידומן ולהעצמתן של הנשים הבדואיות תוך הקפדה על שמירת המסורת. בתוך כך הם סיירו בבית ספר "אלעהד" בלקייה ונפגשו עם המנהלת בסמה אלסאנע. המנהלת סיפרה על פריצת הדרך האישית שלה ועל המאבקים שליוו אותה בתהליך הגשת מועמדותה כאישה לניהול בית ספר. היא פירטה את ה"אני מאמין" שלה לקידום החינוך במגזר; בהמשך ביקרו חברי הפורום בשני מפעלים: ב"רקמת המדבר" - שם פגשו את היוזמת והמנהלת נעמה אלסאנע, ובמפעל "אריגת הנגב" - שם פגשו את הגר. את שני המפעלים הקימו עמותות שביקשו לספק תעסוקה והכנסה לנשים הבדואיות, לשמר את מסורת התרבות הבדואית (רקמה ואריגה) ולקדם את מעמדן; לסיום ביקרו המשתתפים בחוות "בת המדבר" בתל שבע, חווה לגידול צמחי מרפא ולהכנת קרמים קוסמטיים, ונפגשו עם יוזמת ומנהלת המקום מרים אבו רקייק.
 • הממלוכים בירושלים: שיטת השלטון וארכיטקטורה
  ד"ר שאולי ספיר הדריך את הסיור הזה, שבו למדו חברי הפורום על שיטת השלטון הייחודית של הממלוכים בארץ ישראל ועל דרכי ביטויה באדריכלות הייחודית של מבנים שונים: מסגדים, בתי תפילה, מדרשות, מבני קבר, חאנים ושווקים.
 • חינוך לקיימות וסביבה: דרכי ביטוים ביהדות בעבר ובעמדות סטודנטים להוראה היום
  ד"ר בלה יעבץ מסמינר הקיבוצים הציגה עמדות להתנהגות אוריינית סביבתית של סטודנטים להוראה, כפי שהן באות לידי ביטוי במחקר שנערך בשלוש מכללות אקדמיות לחינוך: סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות; המכללה האקדמית בית ברל; ואורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית.
  חבר הפורום ד"ר צבי הר שפי חשף את גישת היהדות לפיתוח בר-קיימא ולאיכות הסביבה ברצף העבר, ההווה והעתיד של החשיבה הסביבתית-חברתית.
  חברי הפורום דנו בשאלה כיצד אפשר להקנות לסטודנטים שלהם תפקיד מרכזי בפיתוח אוריינות סביבתית של אזרחי המחר.
 • בעיית המים בארץ ישראל ופולקלור בגליל
  נערך קמפוס לימודי בן יומיים (ראו פירוט בהמשך: "פעילות מיוחדת").
 • מורשת ישראל, פולקלור ובעיית אספקת המים לירושלים
  חברי הפורום ערכו סיור במוזאון למורשת עדות ישראל בלוד בהדרכתו של מנהל המוזאון ד"ר מלאכי. הוא פתח בפני חברי הפורום צוהר למחקר הספרותי של יהדות צפון אפריקה הנערך במקום ולתצוגה של מוצגים יקרים ונדירים מהמסורת והפולקלור של עדות ישראל. דגש מיוחד בתצוגה ניתן לעדות צפון אפריקה, אשר התווסף עליהן אגף לעלייה האתיופית. ד"ר מלאכי סקר את האפשרויות למחקר של סטודנטים בנושא.
  בהמשך הסיור עסקו חברי הפורום בבעיית משק המים בארץ ובפתרונותיה כפי שהם באים לידי ביטוי באתר מקורות "דיזל חולדה", אתר המתעד את היסטוריית המאבק להובלת המים לירושלים מהקו הראשון המנדטורי ועד היום.
 • בריאת העולם, קבלת ספר תורה וסיפור המקרא בבאר שבע
  במפגש זה התנסו חברי הפורום בשילוב לימודי התנ"ך והמקרא בפעילות בסביבה. חבר הפורום לוי יהב הדגים את שילוב נושא בריאת העולם בסיור בסביבה בשיתוף ילדי כיתה א' בבית ספר "נווה מנחם" לקראת קבלת ספר תורה. בהמשך נחשפו החברים ללמידה של דרכי הפעלת הנושא המקראי בתל שבע בהדרכת מיכל גלבוע מרשות הטבע והגנים.
 • נבנתה עיר על תלה: התפתחות ירושלים בתוך החומות ומחוצה להן
  סיור זה חתם את השנה. הוא התקיים בירושלים בהדרכת חברת הפורום רחל פלנר. רחל הדגימה פעילות למידה הנערכת עם סטודנטיות במגזר החרדי הממחישה את רצף קדושת ירושלים לעם היהודי לאורך הדורות. חברי הפורום סיירו ברחבת הכותל: בחפירות, במנהרות ובמוזאון "שרשרת הדורות" עד ליציאה מהחומות לשכונות כנסת ישראל.

פעילות מיוחדת

זו השנה השלישית לקיומו של קמפוס בן יומיים, שנועד להעמיק בנושא לימודי מסוים על מכלול היבטיו כדגם לקיום קמפוס לימודי עם סטודנטים. השנה בחרו חברי הפורום להעמיק בנושא בעיית המים בישראל. כדי ללמוד על מערכת הובלת המים בארץ ישראל מהכנרת עד לדרום הארץ נערך סיור בשני אתרים של חברת מקורות בצפון: אתר אשכול ואתר ספיר. באתרים אלו למדו המשתתפים על בעיות המים בארץ ישראל בשבעים השנים האחרונות ועל הפתרונות באמצעות הקמת מפעל המוביל הארצי. בסיור סביב הכנרת הם נחשפו לבעיית ירידת מפלס המים בעקבות שנות הבצורת. כמו כן הם התוודעו לאתר דן צמחי, אתר לאספקת מים ממדינת ישראל לממלכת ירדן, שהוקם בעקבות הסכמי השלום ב-1995. במסגרת זו חברי הפורום ערכו סיור באתר התיישבותי מצודת חוקוק ולמדו על פולקלור יהודי בביקור בקברי הרמב"ם ורחל אשת רבי עקיבא בטבריה. על מלאכת תכנון הסיור והדרכתו ניצחו חברי הפורום: ד"ר צבי הר-שפר, שעסק בהיבטים היסטוריים בפולקלור היהודי; וד"ר יעל סנה, שהתמקדה בהיבטים הגאומורפולוגיים של היווצרות הכנרת והשינויים הנגרמים בעקבות ירידת המפלס.

תכנית כללית לשנה"ל תש"ע

 • המשך קידום נושא שילוב הסיור הלימודי בתכניות הלימודים לסטודנטים להוראה במכללות, נושא שלדאבוננו הולך ומצטמצם למרות חשיבותו;
 • גיבוש תכנית לימודים "משואה לתקומה" - הכרת אנדרטאות ואתרים להנצחה באזור הגאוגרפי של כל מכללה;
 • עיסוק בגאומורפולוגיה: אדם וזיקתו לסביבתו בעבר ובהווה - התמקדות הקמפוס הלימודי באזור המכתשים.