דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאבחנים דידקטים ומת"לים (תש"ע)

מרכזת

ד"ר שרה גבעון
מכללה ירושלים; ליפשיץ – המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ

חברי הפורום

עינת אייל | מרכז חדד, אוניברסיטת בר-אילן
אופירה אנטמן | מכללת מקור המעיינות
ענת בוץ-בודניוק | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר מרים בן יהודה | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר אפרת בנג'ו | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר סאאיד בשארה | אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך
חנה גליקמן | שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך
רמי גרטלר | אגודת ניצן
ד"ר שירלי הר צבי | תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון
ד"ר מישל וקסמן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
חני חוקת | סמינר בית יעקב תל-אביב
ד"ר אסתר טוב לי | שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך
מוריה טלמור | תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון
ד"ר דינה לויאן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
דורית לחמן | מכללת לוינסקי לחינוך
ג'זל נחאס | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה
רוקסנה ניימן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר רונית ניצן-סלע | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה
הדסה סגל | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
שרון פלג | הקמפוס האקדמי אחוה
ד"ר רונית פסטור | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
שרה קנופף | סמינר בית יעקב למורות ירושלים
גיטה ראוכברגר | מכללה ירושלים
רונית שושן | הקמפוס האקדמי אחוה
רחל שי | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה
דליה שלומי | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
ד"ר ורדה שרוני | המכללה האקדמית בית ברל

רציונל

מערכת החינוך מפתחת בשנים האחרונות תכניות ותהליכים ייחודיים כדי לתת מענה נרחב יותר לצרכים של התלמידים עם לקויות הלמידה במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד באמצעות שני בעלי תפקידים חשובים במערכת, המאבחן הדידקטי והמת"ל (מאבחן תפקודי למידה). תפקידים אלו – שיעילותם הוכחה במערכת החינוך בשירות התלמידים המתקשים והתלמידים עם לקויות הלמידה ובשירות מערכת החינוך כולה –  מחייבים הכשרה אחידה בתהליכי איתור ואבחון, ובמיוחד בהכנת תכניות התערבות. המורה המאבחן הדידקטי והמת"ל הם היחידים העוסקים במלאכה חשובה זו בתוך מערכת החינוך תוך כדי ליווי צמוד של התלמיד המתקשה, בחינת התקדמותו על הרצף הלימודי והדרכת הצוות החינוכי בקידום התלמיד לאורך כל שנות לימודיו מהגן ועד לסיום התיכון. לשם כך נדרש ידע רב בבניית תכנית התערבות לתלמידים ברמה הפרטנית וברמת המערך הכיתתי והבית ספרי.
אף על פי שלאחרונה חלה עלייה בחשיבות הנודעת לתפקידם של המאבחנים הדידקטיים ושל המת"לים ונוצרה תחושה של התקדמות משמעותית במדיניות משרד החינוך בכל הקשור בקידומם של בעלי תפקידים אלו, הרי שטרם גובשה בחקיקה או בנוהלי משרד החינוך הגדרה מדויקת שלהם וטרם נקבעה תקינה המחייבת את השמתם בכל מערכת חינוכית. נושאים רבים נמצאים עדיין על סדר היום ולא לובנו עד היסוד בהסדר חקיקה הולם. אמנם נבנתה תכנית בסיסית להכשרה של המאבחן הדידקטי (שגובשה בצוות החשיבה שייסד את הפורום שלנו ושמשרד החינוך קיבל אותה), ולתפקיד המת"ל נבנתה תכנית אחידה ומחייבת על ידי ועדה לבניית תכנית במשרד החינוך, שעל בסיסה אושרו ונפתחו תכניות ב-13 מכללות, אולם עתה מתברר כי התכנית המחייבת מקיפה שעות רבות מדי בהכשרה ואינה מתאימה לצורכי השטח; יש לעדכנה ולהתאימה בהתאם לרוח העולה מן השטח. בנוסף, חוק זכויות התלמידים עם ליקויי למידה העומד על הפרק מעמיד בסכנה את תפקידי המת"ל והמאבחן הדידקטי. על כן חשוב להתגייס ולארגן מחדש את המסלולים להכשרה במכללות כדי שיותאמו למציאות המתחדשת ויהוו חוד חנית לרעיון החשוב, לפיו בכל בית ספר יהיה מורה שהוכשר בתחום לקויות למידה ובעל הידע הדרוש לאבחון ולהתאמת דרכי התערבות ומעקב אחר התקדמות תלמידים מתקשים ועם ליקויי למידה.
פורום המאבחנים במכון מופ"ת קם כדי לקיים גוף העוסק בעיבוד הנושאים הקשורים בהכשרה לאבחון דידקטי ולמת"לים: הכנת תכנית הכשרה אחידה במכללות, עדכונה והתאמתה לצורכי השטח; יצירת מבנה אבחון אחיד הבנוי על סטנדרטים; העמקת הידע בתחום תכניות התערבות דידקטיות; הדרכת מורים לקידום תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל; מיסוד התפקידים בחקיקה או בחוזרי מנכ"ל מסודרים; ועוד.

מטרות

 1. עדכון תכניות ההכשרה במכללות על סמך מחקר עדכני ולאור שינויים בחקיקה ובתכניות במשרד החינוך;
 2. עבודה בשיתוף פעולה ושמירה על קשר שוטף עם משרד החינוך על אגפיו השונים (שפ"י, גף ל.ל., אגף חנ"מ, אגף עי"ס) לחיזוק מדיניות משרד החינוך הרואה חשיבות בתפקידם של מורה מאבחן דידקטי ומת"ל בבתי ספר;
 3. עדכון הפורום בחידושי המחקר בתחום ליקויי למידה, אבחון והתערבות, במיוחד בהתאמת תכניות התערבות לתלמידים עם ליקויי למידה;
 4. ניסוח חזון ובניית מתווה פעולה להגברת המודעות הציבורית וחיזוק המדיניות במשרד החינוך בדבר חשיבות התפקיד של מורה מאבחן דידקטי ומת"ל בבתי ספר;
 5. מעורבות בכתיבת תקנות לחוק זכויות תלמידים עם ליקויי למידה במוסדות להשכלה על-תיכונית.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

 1. בירור חשיבות התפקיד המקצועי של המאבחן הדידקטי והמת"ל במערכת החינוך בעזרת מחקר מעקב אחר בוגרים;
 2. הגדרה בחוק של תפקיד המאבחן הדידקטי והמת"ל במערכת החינוך ומחוץ לה והתאמת תכנית ההכשרה לצורכי השטח;
 3. תכנון יום עיון שיחשוף בפני הקהל הרחב, הלומדים והעוסקים באבחון את המחקר העדכני ואת הידע הנרחב שהצטבר לאחרונה בתחום הכנת תכניות התערבות מקדמות למידה לתלמידים עם ליקויי למידה על פי מודל תגובה להתערבות;
 4. ייזום פעילות לקידום החקיקה והרחבת התודעה הציבורית בדבר חשיבות תפקידם של המאבחן הדידקטי והמת"ל במערכת החינוך;
 5. הבעת עמדה אשר לצורך בשמירה על זכויות המאבחנים הדידקטיים בעת כתיבת התקנות לחוק זכויות תלמידים עם ליקויי למידה במוסדות להשכלה על-תיכונית.

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

אמנם זו השנה הראשונה לפעילותו של הפורום למאבחנים דידקטיים ומת"לים במכון מופ"ת, אך למעשה תפקודו החל קודם לכן כצוות חשיבה שפעל שמונה שנים ברציפות (סך הכול פעילות של תשע שנים רצופות). הצוות הוקם במטרה להעלות את נושא הכשרת מאבחנים דידקטיים ומת"לים על סדר היום לאור העלייה במודעות לצרכים מיוחדים של ילדים, ובעיקר לתופעת לקות הלמידה. האבחון הדידקטי ואבחון תפקודי למידה, להבדיל מאבחונים אחרים ובהשלמה להם, מתמקד בתהליכי למידה-הוראה. מטרתו לתת לתלמיד המתקשה מענה טיפולי והתערבות הולמת כדי לקדמו ככל האפשר, ולא רק לתייג ולקבוע אבחנה.
צוות החשיבה החל לפעול בעת שבה סוגיות האבחון הדידקטי ואבחון תפקודי למידה טרם הגיעו לכלל גיבוש סופי בחקיקה. לכן חברי הפורום הציבו לעצמם כיעד ראשון להסדיר את תפקיד המאבחן הדידקטי והמת"ל כבעל תפקיד מוכר בחקיקה ובנוהלי משרד החינוך, לצד טיפוח מודעות ציבורית כחלק מהצורך בהסדרת הסוגיה כולה. כמו כן עלה הצורך להסדיר את נושא ההכשרה לאבחון דידקטי ולהכשרת מת"לים הפורום עסק במפגשיו במגוון נושאים הנושקים לתחומים שונים: ציבוריים, מכללתיים, אקדמיים ומחקריים, ואלה עיקרם:
 1. הבהרה של חשיבות התפקיד המקצועי של המאבחן הדידקטי – דיון בייחודו של המאבחן הדידקטי לעומת מאבחנים אחרים מצד אחד, וקשריו ונקודות ההשקה שלו עם אבחונים אחרים מצד אחר. ורדה שרוני וד"ר מרים בן יהודה ערכו מחקר ניסיוני (פיילוט) על איכות ההכשרה ועבודת הבוגרים. ראשית הממצאים כבר הוגשו למכון מופ"ת ולחברי הצוות.
 2. הגדרת תפקיד המאבחן הדידקטי והמת"ל במערכת החינוך ומחוצה לה – נציגי הפורום היו שותפים בוועדות מומחים בגף לקויי למידה ובצוותים באגף לחינוך מיוחד, בין היתר לשם ליבון סוגיה זו. הם נטלו חלק בבניית תכנית האב להכשרת מת"לים, אשר זה שנתיים משמשת תשתית אחידה למכללות שהקימו קורס להכשרת מת"לים. הפורום פעל לקראת הכנת מחקר מעמיק שיבדוק את סוגיית המת"ל על כל היבטיה, את איכות ההכשרה ואת נחיצות התפקיד במערכת החינוך.
 3. חשיפה לתכניות התערבות מקדמות למידה – הפורום התמקד השנה בתכניות התערבות מקדמות למידה בהתבסס על מודל תגובה להתערבות – RTI. זאת על בסיס המסקנות העולות במחקר והמגמות בעולם המבקשות להתמקד בתכניות התערבות מקדמות למידה לתלמידים עם ליקויי למידה. יום העיון (ראו הרחבה ב"פעילות מיוחדת") העלה על הבמה חוקרים ישראלים המתמקדים בתכניות התערבות במטרה לאפשר למכללות להשתמש בתכניות התערבות. זהו למעשה עיקר כוחם של המאבחנים המתמקדים בלמידה ולא באבחנה: לקדם את התלמידים עם ליקויי למידה ולא רק לספק להם התאמות.
 4. קידום החקיקה – במהלך יום העיון הופיע חה"כ זבולון אורלב, המקדם שלושה חוקים בתחום לקויות הלמידה: חוק זכויות התלמידים עם ליקוי למידה במערכת החינוך; חוק המאבחנים ללקויות למידה; וחוק המת"ל, חוק אשר חברי צוות החשיבה שימשו בו צוות מקצועי מייעץ בקדנציה הקודמת ביוזמתה של רונית תירוש. החוק מעמיד את תפקיד המת"ל כאיש המוביל את הצוות בתוך וועדת איתור בית ספרית, שתפקידו להיות חוד החנית לאיתור ולאבחון ראשוני של תלמיד עם ליקוי למידה באמצעות כתיבת תכנית התערבות שתקדם את לימודיו ככל האפשר.
 5. מעורבות בכתיבת התקנות לחוק זכויות סטודנטים עם ליקוי למידה - הפורום ניסח נייר עמדה (מצ"ב). נציגיו הופיעו בפני ועדת התקנות במטרה להביע את עמדת חבריו בדבר החשיבות של תפקיד המאבחן ובצורך להגן על זכויותיו בעת הכנת תכניות השלמה ל"דור המדבר", הכלולות בחוק זכויות תלמידים עם ליקויי למידה הלומדים במוסדות על-תיכוניים.

תוצרים

 1. הצעת חוק המת"ל כפי שהונח על שולחן הכנסת בי"ג בכסלו תש"ע (מצ"ב).
 2. מכתב ללאה רוזנברג ותשובתה בעניין פתיחת קורסים בשנה הבאה (מצ"ב).
 3. נייר עמדה לצוות התקנות בנושא: תכנית ההשלמה הנדרשת להכשרת מאבחנים מוכרים (מצ"ב).

פעילות מיוחדת

יום עיון בנושא: חשיפה לתכניות התערבות מקדמות למידה בהתבסס על מודל תגובה להתערבות (RTI) – יום העיון נערך ב-3 במכון מופ"ת. על הבמה עלו חוקרים ישראלים המתמקדים בתכניות התערבות במטרה לאפשר למכללות להשתמש בתכניות התערבות. המסקנה העיקרתית שעלתה ביום העיון היא כי כוחם של המאבחנים הדידקטיים והמת"לים טמון בהתמקדותם בקידום הלמידה של המתקשים, ולא רק בסיפוקם אבחנה לצורך השמה או אבחנה מבדלת. ביום העיון השתתף חבר הכנסת זבולון אורלב. הוא ביקש מחברי הפורום להוות שדולה חזקה לחוק זכויות התלמידים עם ליקוי למידה שהוא מוביל, ולחוק המת"ל, אשר צפוי להיכלל בחוק המאבחנים ברגע שיהיה לו די כוח ציבורי להוביל מהלך זה.
ליום העיון היו תגובות חיוביות והדים תקשורתיים שהעלו את הנושא לסדר היום הציבורי. חשיבות תפקיד המת"ל עלה לדיון ציבורי והעלה את הנושא לדיון מחדש במשרד החינוך. ראו גם: תכנית יום העיון.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

 • בניית תכנית הכשרה עתידית המסתמכת על הקורסים הקיימים במכללות בהתאמה לתכניות החדשות במשרד. התכניות יעסקו יותר בהכנת תכניות התערבות ויתמקדו בקידום הלמידה של תלמידים עם ליקויי למידה במערכת.
 • עריכת מחקר משותף בנושא: איכות ההכשרה בקורסים השונים וחשיבות תפקיד המת"ל ו/או המאבחן הדידקטי בבית הספר. תוצאות המחקר יוכלו לשמש הוכחות לחשיבות התפקיד כעדות מן השטח.
 • התעדכנות שוטפת בנעשה במשרד החינוך הן בנושא החוק והשלכותיו על המאבחנים והן בנושא המדיניות המתגבשת במשרד בעניין תפקיד המאבחנים והמת"לים. זאת במטרה לשמור על קשר שוטף עם אנשי משרד החינוך על אגפיו השונים וליצור שיח רציף ומשותף עם נציגיו.
 • פעילות ציבורית לשמירה על זכויות הבוגרים והמרצים בקורסים לאבחון במכללות. הכוונה שהפורום ישמש גוף אחראי, העומד על המשמר כדי שבוגרי המכללות והמרצים שלמדו בהתאם לתכניות שהתווה משרד החינוך יידרשו לעבור תכנית השלמה מיוחדת וריאלית ולא יזדקקו ללמוד תואר חדש.

בסימן אישי

לאור ניסיונותיו של משרד החינוך להוביל את חוק התלמידים עם ליקוי למידה במטרה לעגן את הנושאים הבוערים, נתבקש הפורום להקפיא את פתיחת מסלולי ההכשרה למת"לים. אולם חרף הקפאת זו, הביע הפורום את נכונותו ואת רצונו להמשיך בפעילותו בשנה הבאה. מהלך זה זכה לתמיכתה המלאה של רותי סרלין, ראש ערוץ מפגשי עמיתים, הרואה עין בעין עם חברי הפורום את החשיבות בפגישות למידה ובהיערכות מחודשת למצב המשתנה בשטח. מכון מופ"ת מהווה עבור הפורום בית חמים ללמידה משותפת, לתמיכה מקצועית ואישית ולגיוס כוחות לפעולה, למחקר ולהשפעה על מערכת החינוך ועל מדיניות משרד החינוך.