דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

רכזי תכניות והכשרת מורים לבני הקהילה האתיופית (מלק"א) (תש"ע)

מרכזת

אסתר קלניצקי
הקמפוס האקדמי אחוה; משרד החינוך, האגף להכשרת עובדי הוראה

חברות הפורום

מיכל אגרסט-ליסון | אפרתה – המכללה האקדמית לחינוך
יעל בר לב | מכון מנדל
ד"ר רנה ברנר | מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ירון דסטה | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
יעל הילרוביץ | הקמפוס האקדמי אחוה
ד"ר ענת ישראלי | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
ד"ר שוש מלאת | הקמפוס האקדמי אחוה
ד"ר אניטה נודלמן | אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר מיכל פליישר | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר עדנה רובין | הקמפוס האקדמי אחוה
רות שכטר | מכללת לוינסקי לחינוך

רציונל

לצד החלטת משרד החינוך להקים תכנית ארצית להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית, הוא מצא לנכון גם ללוות את צוותי המכללות המשתתפות בתכנית באמצעות הקמת פורום מקצועי. פורום זה נועד לתמוך בעשייה במכללות ולסייע בהקמת תכניות חדשות.

מטרות

  1. עיסוק בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר היום של העוסקים בהכשרה ייחודית זו;
  2. גיבוש מכנה משותף לעשייה במכללות השונות.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

  • גיבוש מדיניות משותפת;
  • עיסוק בבעיות האופייניות להכשרת מורים יוצאי אתיופיה.

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

שנה"ל תש"ע הייתה השנה הראשונה לפעילותו של הפורום. בשיחת הסיכום שהתקיימה ציינו חברי הפורום כי במהלך השנה התחזקה המודעות לצורך בתכנית ייחודית שתענה על צורכיהם המוגדרים של יוצאי אתיופיה. הם העידו כי ישנה תחושה שנוצר מכנה משותף בין התכניות השונות, וכי עתה קיים מענה לבעיות המתעוררות בשטח. כמו כן התגבשו עמדות משותפות בנושאים מרכזיים כקביעת קריטריונים לקבלת סטודנטים.
במהלך המפגשים נערכו הרצאות וסדנאות מעניינות במגוון תחומים: אוריינות שפתית; תכניות רגישות תרבות; מרחב היצירה המשותפת ככלי לעבודה עם בני תרבויות שונות; והשתקפות של היבטים תרבותיים בתכניות הטלוויזיה לילדים.

תוצרים

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

  • הרחבת הידע הקשור באפיוני הקהילה האתיופית (מפי אנשים מהקהילה), כולל ההיסטוריה של יהודי אתיופיה;
  • עריכת מחקר משותף;
  • גיבוש יוזמה להקמת מרכז מידע ומחקר במופ"ת;
  • הקמת אתר או הצטרפות ל"מסע".