דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי לימודי לשון עברית (תש"ע)

מרכזת

ד"ר גילה שילה
המכללה האקדמית בית ברל

חברי הפורום

עדנה אייל-גרנית | שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר עמנואל אלון | המכללה האקדמית בית ברל
שרה בלוך | מכללת בית רבקה
ד"ר חנוך גמליאל | מכללת יעקב הרצוג
שולמית דה-לוי | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
ד"ר עירית זאבי | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
הדסה זילברמן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר לובה חרל"פ | מכללת ליפשיץ – המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
ד"ר ברוריה מרגולין | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מאיר נזרי | מכללת ליפשיץ – המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
אסתר רבינוביץ | מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר רבקה שמש | תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר רבקה תמיר | הקמפוס האקדמי אחוה

מטרות

 • עיסוק בבעיות העולות בנושאי הלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר;
 • דיון בבעיות הנובעות מחקר הלשון, ממדיניות הלשון ומהוראתה;
 • העשרת הרכזים בתחומי ידע המעניינים אותם ותורמים לפעילותם;
 • נתינת במה למרצי הלשון במכללות, להצגת עבודותיהם ולליבון סוגיות שונות (למשל במסגרת יום עיון).

יעדים לשנה"ל תש"ע

 • בדיקת תכניות הלימוד בלימודי היסוד בלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר;
 • דיון בתכניות הלשון והחינוך הלשוני בבתי הספר;
 • העשרה תוכנית של חברי הפורום;
 • סיום הכנת אסופת המאמרים העוסקת בסוגיות בתחום הלשון.

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

שני היעדים הראשונים שפורטו - בדיקת תכניות הלימודים בזיקה לתכניות בבתי הספר ודיון בתכנית הלשון והחינוך הלשוני בבתי הספר - הושגו בשני אופנים: הראשון כדוח שבו פירטו ראשי החוגים מה נעשה במכללות; והשני כדיון שנערך עם המפמ"ר ללשון, גב' מזל שניאק.
דיונים אלו מאפשרים לראשי החוגים ללבן בעיות העולות תוך כדי העבודה במכללות ודורשות פתרון, ומכאן נובעת חשיבותם הרבה. סיעור המוחות בבעיות משותפות מוביל לחשיבה פורייה ומפרה.
היעד השלישי - העשרת חברי הפורום - בא לידי ביטוי בקיום יום העיון המסורתי שהפורום תכנן וביצע. יום העיון היה מושתת ברובו על הרצאות מפי מרצי המכללות להוראה, והוא תרם רבות להרחבת הדעת. זוהי במה חשובה המאפשרת למרצים הזדמנות להציג את עבודתם המעשית ו/או המחקרית וכן ללבן בעיות או להציג רעיונות העולים במסגרת הוראת הלשון. לא רק יום העיון תרם להרחבת הידע, גם ההרצאות השוטפות שנישאו במהלך המפגשים סייעו בקבלת רעיונות לשיפור או בשינוי דרכי העבודה במכללה. ההרצאות עסקו בנושאי לשון מובהקים, בנושאים הקשורים בפילוסופיה של לשון וחשיבה ובנושאים שיש להם השלכות על ההוראה. היעד הרביעי – אסופת המאמרים – הושג גם הוא. הספר מצוי עתה בשלבי הדפסה.

תוצר

חברי הפורום גיבשו מסמך בנושא: תפקידי הפורום בעיני חבריו (מצ"ב)

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

 • המלצה לדון בנושאים שיילמדו בלימודי היסוד על סמך סקירה שנעשתה בשנה"ל תש"ע;
 • המלצה על קיום פעילויות מיוחדות שייערכו במכללות לקראת "שנת השפה";
 • הרצאות אורח לשם העשרת הרכזים;
 • עריכת יום עיון שיעסוק בסוגית הוראת העברית בגילים השונים כבסיס ללימודי היסוד בעברית במכללות;
 • בחינת העלאתו של מיזם חדש (לאחר סיום האסופה).

בסימן אישי

 • ראוי שמכון מופ"ת יפעיל את סמכותו על המכללות כדי לחייב את ראשי התחומים/החוגים להגיע בעקיבות למפגשים החשובים כחלק בלתי נפרד מתפקידם.
 • השנה, לאור החידוש של הרצאת אורח בכל מפגש, לא מצאנו צורך בקיום פעילויות מיוחדות נוספות (כגון מפגשים עם פורומים אחרים או עריכת סיורים).