דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי התמחות בהוראה (סטאז') (תש"ע)

מרכזות הפורום

שרה זילברשטרום
משרד החינוך
מלי ליבוביץ'
המכללה האקדמית בית ברל

חברי הפורום

ע-אלכרים אגבאריה | מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
דוד אוחנה | אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר מאירה איזנהמר | אוניברסיטת בר-אילן
אביבה אלקלעי | הקמפוס האקדמי אחוה
דוד בוסקילה | משרד החינוך
אליהו ביטון | מכללת יעקב הרצוג
ד"ר יוסף בן לולו | מכללת ליפשיץ – המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
ד"ר צביה בר שלום | חמדת הדרום – מכללה אקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
ד"ר ניצה ברנע | הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
חוה גונן | מכללת לוינסקי לחינוך
שלומית גור | שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר טטיאנה ונדרובה | האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
ד"ר עלי ותד | המכללה האקדמית בית ברל
דיאנה זדוף | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
האלה חבאיב | אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך
ספייה חסונה ערפאת | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר יעקב טויטו | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
צפורה יעקב | האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אלקה יפה | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
ד"ר פנינה כץ | מכון מופ"ת
ד"ר דורון לדרר | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
אסתר לפיאן | כרם – מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי
משה מאיר | משרד החינוך
ד"ר עדנה מור | אוהלו בקצרין – מכללה אקדמית לחינוך ולספורט
ד"ר נילי מנדלסון | אוניברסיטת חיפה
ד"ר דיצה משכית | משרד החינוך
ד"ר זוהירה נג'אר | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה
ויני עופרי | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר דליה עמנואל | המכללה האקדמית בית ברל
דבורה פרוס | מכללת בית רבקה
נתן פריד | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
ד"ר טובה פרנקל | אפרתה – המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר צביה צוקרמן | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר ורדה צימרמן | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
רחל צפריר | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
הילית קוגמן-בוקסבוים | אוניברסיטת תל-אביב
יפעת רוטנברג | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
רבקה רינסקי | תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון
יפית רפאלי | המכללה להוראת טכנולוגיה
איתן שורץ | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
ד"ר חנן שטיין | המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
רבקה שטיינמיץ | מכללה ירושלים
ברכה שיפמן | מכללת אמונה – המכללה האקדמית לאמנות, עיצוב גרפי ותיאטרון
ד"ר אורנה שץ-אופנהיימר | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; משרד החינוך
טל תמיר | המרכז האקדמי ויצו חיפה

רציונל

לשלב הכניסה למקצוע ההוראה נודעת השפעה מכרעת על עתידו המקצועי של עובד ההוראה החדש. שנת הסטאז' היא השנה הראשונה לעבודת הוראה בתנאי אמת, והיא אחת מתוך שלוש שנות הליווי בשלב הכניסה למקצוע. בכל מכללה ובכל אוניברסיטה מתפקד מרכז התמחות בהוראה כאחראי על המתמחים בהוראה ממוסדו מבחינה פדגוגית ומבחינה ארגונית. פורום מרכזי ההתמחות בהוראה עוסק בהבניית ההתמחות בהוראה וביישומה בארץ, בתפיסת תפקיד מרכז ההתמחות ובקשרי הגומלין שבין המוסדות להכשרת מורים לבין בעלי תפקידים – מפקחים, מנהלים, חונכים ומורים – במערכת החינוך, במטרה לסייע בהיקלטות מיטבית של עובדי ההוראה החדשים במערכת החינוך.

מטרות

 1. יצירת מסגרת להיוועצות, ללמידת עמיתים ולשיתופי פעולה לכל מרכזי ההתמחות בכל הקשור בהפעלת ההתמחות בהוראה בארץ;
 2. הבניית הידע על אודות מערך ההתמחות בהוראה, בזיקה למתמחים, למנחי הסדנאות, לחונכים ולבעלי התפקידים בארץ.
 3. הגברת המודעות למען קליטה מיטבית של עובדי הוראה חדשים במערכת החינוך והרחבת דרכי הפעילות לשם כך;
 4. גיבוש תפיסת התפקיד של מרכז ההתמחות בהוראה בדגש על התפתחות מקצועית ואישית.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

 1. הגברת שיתופי פעולה עם הפורום החדש: מרכזי הקורסים למורים חדשים לאחר שנת ההתמחות הראשונה.
 2. התמקצעות חברי הפורום בנושא הדרכה על הדרכה – היועצת דבי ורדיגר העמיקה גם השנה את הידע היישומי בנושא "הדרכה על הדרכה" באמצעות סדנאות סטאז' כחלק מאחריות המנחים והמרכזים. היא הקנתה למרכזי ההתמחות כלי עזר להנחיית מנחי הסדנאות במוסדם. הפורום התנסה בהנחייתה במיומנות של "הדרכה על הדרכה" על פי הדגם המוצג: ביטאון מופ"ת, גיליון 38
 3. מחשוב כלי ההערכה המסכמת למתמחים.

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

 1. פעילות על פי חוזר מנכ"ל בנושא: שילוב מתמחים ומורים חדשים  – בפורום הוצג חוזר מנכ"ל חדש מספטמבר תש"ע 1ב'. החוזר מיועד למנהלים ומציג הנחיות מחייבות לקליטת מורים מתחילים. לנושא ניתנה קדימות כדי למסד נורמות מחייבות. הדיונים היו משותפים לפורום מרכזי ההתמחות בהוראה ולפורום מרכזי הקורסים למורים חדשים לאחר שנת ההתמחות בהוראה.
 2. גיבוש קריטריונים להערכת איכות בסדנאות ההתמחות  – בפורום נוסחה שורה ארוכה של סטנדרטים הקשורים באיכות התהליכים בסדנאות הסטאז': מספר המשתתפים, תדירות המפגשים, הכשרת מנחי הסדנאות, עיתוי, תשלומים בעבור הסדנה, הרכב המשתתפים (מסלול והתמחות), מעמד הסדנה בתוך הקורסים, המנחה, תהליכי ההוראה, הגורם המעלה את הנושאים העולים לדיון בסדנה, מפגשי צוות של המנחים, עקביות המשתתפים, תוצרי הסדנה, הקשר בין מנחי הסדנאות, הסילבוס, דרך העבודה עם החונך בנוסף למנחה ולגורמי חוץ מתארחים, דרך ההערכה וקשר עם הפיקוח.
 3. הקפדה על רצף התפתחותי לבניית סילבוס לסדנאות סטאז' ולקורסי המורים בשנה א'  – בפורום נותחו הנחיות המתווה להתפתחות מקצועית, ונדונו ההבדלים בין המאפיינים ההתפתחותיים של מורים בשנת הסטאז' לבין אלה בשנה א'. כמו כן נבחנו הסילבוסים של הסדנאות כך שיותאמו לרצף ההתפתחותי ולהנחיות המתווה.
 4. הערכה מסכמת  – מינהל התקשוב הציג את הפלטפורמה הממוחשבת להערכת מתמחים ומורים חדשים, וניתנו ההסברים לתהליכים ולאופן ביצוע ההערכה, כולל העברת הנתונים.
 5. שיתופי פעולה במערכת החינוך  – הפורום דן ביעד של הידוק הקשרים עם הפיקוח ועם בתי הספר כתנאי לקליטה מיטבית. ד"ר דליה עמנואל הציגה דגמים לשיתופי פעולה כיעד לשיפור הקשר עם השותפים.
 6. הצגת שביעות הרצון של המתמחים מהשתלבות ב'אופק חדש'  – צוות מחקר ממכללת לוינסקי לחינוך הציג את תוצאות המחקר אשר לשביעות רצון המתמחים מהשתלבותם בעבודה בתנאי הסכם 'אופק חדש'. חברי הפורום ביקשו לבחון מה מתוך המידע יכול להשפיע על סדנאות ההתמחות ועל תהליך ההכשרה והפיתוח המקצועי.

תוצר

הצעה לבניית רצף קוריקולרי לסדנאות סטאז ושנה א' בהתאם למתווה (מצ"ב).

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

בשנת הלימודים תשע"א יתאחד הפורום עם פורום מרכזי הקורסים למורים חדשים לאחר שנת ההתמחות בהוראה כדי לנסות וליצור הבניה בראיית הרצף מההכשרה אל הכניסה לעבודה ואל ההתפתחות המקצועית. צפויים הרחבה בשיתופי הפעולה והידוק הקשרים עם גורמים במערכת החינוך לצורך מיצוב מיטבי של קליטת עובדי הוראה בישראל.
פורומים , מתמחים , מתמחים בהוראה , שרה זילברשטרום , מלי ליבוביץ' , ע-אלכרים אגבאריה , דוד אוחנה , מאירה איזנהמר , אביבה אלקלעי , דוד בוסקילה , אליהו ביטון , יוסף בן לולו , צביה בר שלום , ניצה ברנע , חוה גונן , שלומית גור , טטיאנה ונדרובה , עלי ותד , דיאנה זדוף , האלה חבאיב , ספייה חסונה ערפאת , יעקב טויטו , צפורה יעקב , אלקה יפה , פנינה כץ , דורון לדרר , אסתר לפיאן , משה מאיר , עדנה מור , נילי מנדלסון , דיצה משכית , זוהירה נג'אר , ויני עופרי , דליה עמנואל , דבורה פרוס , נתן פריד , טובה פרנקל , צביה צוקרמן , ורדה צימרמן , רחל צפריר , הילית קוגמן-בוקסבוים , יפעת רוטנברג , רבקה רינסקי , יפית רפאלי , איתן שורץ , חנן שטיין , רבקה שטיינמיץ , ברכה שיפמן , אורנה שץ-אופנהיימר , טל תמיר