דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי תקשוב ומחשוב (תש"ע)

מרכזת

אלונה פורקוש-ברוך
מכללת לוינסקי לחינוך

חברי הפורום

ידידה בן-נון | מכללת בית רבקה
בנצי בצלאל | מכללת לוינסקי לחינוך
סמדר בר-טל | מכללת לוינסקי לחינוך, מכון מופ"ת
ד"ר ירון גילאי | המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה
ד"ר רפי דודזון | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
ד"ר תמי זייפרט | מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר מחמוד חליחל | המכללה האקדמית בית ברל
משה חסיד | מכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל
סיגל מורד | המכללה האקדמית בית ברל
אילן נגר | חמדת הדרום – מכללה אקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
אלינור עדיקא | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר צילי רז-ליברמן | המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
ד"ר ענת שמלא | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
ד"ר שרה שרירא | מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

רציונל

התקשוב הוא חלק בלתי נפרד מחיינו המקצועיים, ולכן הנחלת השימוש בו כחלק בלתי נפרד מחייהם המקצועיים של הסטודנטים וסגלי ההוראה במכללות להכשרת מורים היא הכרחית. הפורום פועל מתוך אמונה כי רב המשותף על השונה בין רכזי התקשוב במכללות להכשרת מורים. לפיכך ההתחבטות המשותפת בסוגיות בתחום התקשוב – מקומו במכללה, תפקידיו, האפשרויות הגלומות בו וההתפתחויות בתחום – היא חיונית לקידום התקשוב במערכת החינוך בישראל.

מטרות

 • יצירת מסגרת שיתופית ללמידה ולהחלפת רעיונות בין הממונים מקרב הסגל האקדמי על התקשוב במכלות להכשרת מורים;
 • היכרות עם מודלים שונים של הטמעת התקשוב ושילובו החדשני לטובת קידום פדגוגי ואקדמי של סטודנטים וסגלי הוראה במכללות להכשרת מורים;
 • יצירת במה בתחום התקשוב בחינוך, כגון תגובות לבנייה משותפת של תכניות תקשוב, תגובות לכתבות עיתונאיות ולניירות עמדה.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

 • בחינה של מתווה המל"ג בתחום התקשוב והרחבה של האפשרויות לשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בהכשרת מורים;
 • הצעת תכניות לקורסים במכללות בתחום התקשוב והצעת דגמים של קורסים מתקדמים בתחום שילוב התקשוב;
 • בירור אפשרויות ודגמים של הטמעת Moodle בהכשרת מורים כמו גם אפשרויות להעברת חומרים בין ממשקים מקוונים;
 • שיתוף ברעיונות בנושא דרכים להטמעת התקשוב;
 • חשיפה למחקרים בתחום התקשוב והטמעתם.

סיכום לשנה"ל תש"ע

במהלך השנה עסק הפורום בהיבטים הקשורים ישירות בתקשוב, בניהול צוות ובהובלת חדשנות בארגון. חברי הפורום התוודעו למחקרים בתחום כריית נתונים ברשת ונחשפו לממשקי הוראה ולמידה של חברות פרטיות וגופים ציבוריים, לתפיסות של ארגונים בתחום האינטרנט וקידום התקשוב בהשכלה הגבוהה. במהלך השנה האזינו חברי הפורום למגוון הרצאות אקדמיות בתחום אוריינות טכנולוגית חדשה המותאמת למאה ה-21, ודנו בפרקטיקה הנובעת מכך. כמו כן המשתתפים עסק בתחום החדרת חדשנות ומודלים של ניהול ארגוני כדי לתמוך ברכז התקשוב כדמות מרכזית ומשמעותית במכללה, המובילה חדשנות פדגוגית ואקדמית באמצעות תחום התקשוב.
השנה נדרש הפורום לתת דעתו על סוגיות הקשורות בפרסומים עיתונאיים בתחום התקשוב ועל מסמכי מתווה של המל"ג, הנושאים השלכות על היבטים הקשורים בתקשוב. גם השימוש במערכות ללמידה מקוונת העסיק השנה את הפורום לאור החדרת מערכת ה-Moodle ברבות מהמכללות. המשתתפים עסקו במודלים שונים להטמעת מערכות אלו בהוראה ובלמידה, הן בקרב סגלי ההוראה והן בקרב סטודנטים.

התקבלה החלטה שחברי המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות (שבראשו עומדת סמדר בר-טל) יוזמנו באופן קבוע למפגשי פורום רכזי תקשוב ומחשוב. המטרה מאחורי צעד זה היא ליצור שיתוף פעולה ושותפות בין שתי המסגרות תוך כדי העשרה הדדית והעצמה הדדית.

פעילויות מיוחדות

 1. נערך מפגש משותף עם פורום מנמ"רים במסגרת המגמה ליצור קשרים הדוקים יותר בין צוותים טכניים במכללות ובין הצוותים האקדמיים.
 2. הפורום ערך סיור (אפריל 2010) לבית ספר "נופי הבשור" שבחבל הבשור, הנושק לרצועת עזה. בית הספר נבנה בתפיסה של מוסד עתיר טכנולוגיה תחת הייעוץ של פרופ' דוד חן מאוניברסיטת תל-אביב. בית הספר מצויד בתחום התקשוב באופן נרחב וזוכה לליווי של חברת מט"ח לצורך התוויית תכנית תקשוב והדרכה של המורים. הסיור נועד להדגים דרכים חדשניות לשילוב התקשוב בסביבה עתירת טכנולוגיות מידע ותקשורת. במסגרת הסיור נפגשו חברי הפורום עם מנהלת בית הספר ועם הצוות המוביל. הם צפו בשני שיעורים וערכו סיור בכיתות הלימוד. כמו כן הם דנו עם מדריכת התקשוב של בית הספר מטעם מט"ח בהיבטים של הכשרת הצוות והגדרת תכנית תקשוב.

תוצר

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

 • יישום תכנית תקשוב מכללתית כהמשך לתכניות התקשוב של משרד החינוך;
 • מנהיגות ודרכים להעצמת תפקידו של רכז התקשוב;
 • הטמעת מערכות ללמידה מקוונת בדגש על סוגיות של הוראה מרחוק;
 • שותפויות של מוסדות אקדמיים עם גורמי חוץ;
 • התעדכנות פרופסיונאלית.

בסימן אישי

הפורום מתעתד להפוך שלושה מפגשים (שנערכו פנים אל פנים) למפגשים מקוונים וכן לערוך סיור במקום אחד המפגשים.
כמו כן הוא שואף ליצור שותפות עם פורומים נוספים ולהמשיך לקיים את מסגרת הפורום כפורום לרכזי מסלול.