דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי הטיול המשולב (תש"ע)

מרכזת

יעל שרעבי
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

חברי הפורום

ד"ר יעל אוסטר | מכללת ליפשיץ – המכללה אקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
יגאל אושרי | מורשת יעקב – מכללה אקדמית דתית לחינוך
ד"ר דוד אילוז | תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך חולון
אביבה אלקלעי | הקמפוס האקדמי אחוה
ליליאן בן-דוד | הקמפוס האקדמי אחוה
ד"ר צבי הר-שפי | שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר אברהם זהבי | המכללה האקדמית בית ברל
יהב לוי | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
כוכבה מרמשלטיין | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
רוני נעמן | משרד החינוך
ד"ר יעל סנה | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
יאיר עשבי | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר שרה פאר | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
ד"ר נורית רונן | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה

רציונל

חיזוק החינוך להכרת הארץ ולאהבת המולדת גובש כתכנית מערכתית המשלבת למידה החוץ-כיתתית, סיורים וטיולים כחלק בלתי נפרד מתכניות הלימודים בבתי הספר. משרד החינוך גיבש ואישר את התכנית כחלק מהליבה החינוכית של מערכת החינוך. כדי ליישם מדיניות זו ולקדם את שילוב הטיול בתכנית הלימודים בגנים ובבתי הספר יש לפתח את מודעות הסטודנטים להוראה לחשיבות הנושא. פיתוח כישוריהם בתחום מחייב הקניית דרכי הוראה ולמידה בקורסים ובהתנסות בבתי ספר במסגרת לימודי תעודת הוראה במכללות.

מטרה

הפורום מבקש לחזק את המודעות ולהגביר את היישום בשילוב הלמידה החוץ-כיתתית, הסיור הקצר והטיול בתכניות הלימודים במכללות, שלדאבוננו חל בהם כרסום בעקבות המתווה החדש במכללות.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

  • בניית תכנית לימודים חוץ-כיתתית בנושא "משואה לתקומה" המשלבת פעילות בסביבה באתרים בארץ הקשורים בנושא;
  • בניית תכנית לימודים כילולית (אינטגרטיבית) להכרת חבל ארץ המכתשים;
  • פיתוח תכניות לימודים לשילוב הלמידה החוץ-כיתתית והטיול בתכנית הלימודים במכללות והגברת המועדות להן.

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

במפגשי הפורום חברי הפורום עורכים סיורים באתרים בסביבה קרובה ורחוקה, עירונית וטבעית כדי לבנות תכניות לימוד חוץ-כיתתיות שישולבו בהוראה במכללות. מרבית המפגשים מתקיימים באתרים שונים בארץ. בנוסף על המפגשים השוטפים הפורום מקיים "קמפוס לימודי" בן יומיים, המתרכז בנושא ובאזור מסוימים בצורה מעמיקה במטרה לבנות דגם לימודי לסטודנטים במכללות. השנה קיימו חברי הפורום את הקמפוס באזור המכתשים בנגב ועסקו בנושאים: גאולוגיה, טבע, התיישבות האדם בנגב בעבר והשינויים המתחוללים בעיירות הפיתוח הסמוכות למכתשים (ירוחם ומצפה רמון) כיום. חברי הפורם הדריכו את רוב הסיורים והטיולים תוך כדי שילוב דרכי הוראה ולמידה בסביבה; דרכים המיושמות כיום עם סטודנטים במכללות, וחלקן אף עם תלמידי בתי הספר. להלן פירוט הנושאים המרכזיים שעלו במהלך השנה על סדר היום של הפורום בזיקה לאתרי הביקור:

פיתוח חינוך יזמות ותיירות בכפר דריג'את כפר דריג'את הוא כפר של פלאחים באזור כפרי הבדואים בנגב, ששם לו יעד לקדם את החינוך ואת התיירות כחלק מראייה מערכתית המבקשת לפתח ולקדם יישוב עצמאי ומודרני. בסיור נחשפו חברי הפורום לתפיסה החינוכית הייחודית של הכפר, המקרינה על החינוך לתרבות עבודה באמצעות פיתוח אתרי תיירות בכפר.

"מסע אחר "– משואה לתקומה על מפת ארץ ישראל ליעד של בניית תכניות לימוד בסביבה המשלבות סיורים ופעילויות לימודיות באתרי "שואה ותקומה" בארץ, הוקדשו שני מפגשים: המפגש הראשון כלל סיור בליווי פעילויות באתרי שואה ותקומה בצפון הארץ לבניית תכנית לימודים לסטודנטים. התכנית יושמה והופעלה השנה עם סטודנטים מהמכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה בימי למידה מרוכזים בסביבה בנושא; במפגש השני דנו חברי הפורום באתרים נוספים בארץ המאפשרים למידה בנושא השואה בסביבה. בעקבות מפגש זה הוחלט לקיים מפגש נוסף בתשע"א, שיתרכז בהכרת אתרים נוספים במרכז הארץ בבניית תכנית לימודים דומה המתאימה לאתרים אלו למכללות שנמצאות באזור.

מכתשים בנגב – גאולוגיה, טבע ואדם מעבר לעתיד חברי הפורום ערכו קמפוס לימודי בן יומיים, ובו הדגימו ובנו תכנית לימודים לסטודנטים להכרת חבל ארץ. המשתתפים סיירו ועסקו בנושאים גאולוגיים ואקולוגיים במכתשים ונחשפו לשינויים ולהתפתחות בעיירות הפיתוח הסמוכות למכתשים ירוחם ומצפה רמון. כמו כן הם התוודעו לדילמות הקשורות בפיתוח מול שימור ולפתרונות המיושמים בהעברת האזור מתעשייה וכרייה לתיירות. חברי הפורום הם שהעבירו את עיקר פעילויות ההדרכה בקמפוס, ובמהלכן הדגימו תכניות הממיושמות עם סטודנטים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע, במכללה האקדמית בית ברל ובאורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית.

תכניות לימוד המשלבות ניווט בסביבה ספורט הניווט משולב בתכניות הלימודים במספר בתי ספר בארץ. הניווט באתרים שונים בארץ נועד לשלב למידה חוץ-כיתתית בנושאים הקשורים בנוף, בטבע ובאדם. במסגרת סיור התנסו חברי הפורום בלמידה מהנוף תוך כדי ניווט באתר "גבעת התיתורה" במודיעין. דגם לימודי זה מתבצע עם תלמידים בבית הספר "מור" במודיעין.

דילמות חינוכיות בסביבה החוץ-כיתתית במפגש סיום השתתפו חברי הפורום בכנס שנתי לשילוב סביבת הלימוד החוץ-כיתתית במכון דוידסון לחינוך מדעי. בכנס השתתפו נציגים מכל הגופים העוסקים בלמידה חוץ-כיתתית ובטיולים במערכת החינוך לשם למידה ודיון משותף בדילמות, בבעיות ובאתגרים הכרוכים בנושא זה בגנים ובתי הספר. הכנס ושנת הפעילות הסתיימו במפגש של הפורום, ובו נמשך הדיון בנושא לאור הכרסום ההולך ומתחזק בתכניות הלימודים המשלבות סביבה במכללות. חברי הפורום העלו רעיונות לשילוב מחודש של הלמידה החוץ-כיתתית והטיול כחלק מתכניות הלימודים במכללות במטרה להכשיר את הסטודנטים להוראה ליישום הנושא בבתי הספר בעתיד. אחת ההצעות הייתה לקיים דיון בנושא עם נציגים קובעי מדיניות במשרד החינוך ובמכללות.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

  • דיון בעתיד תכניות הלימודים המשלבות למידה חוץ-כיתתית, סיור וטיול במערכת החינוך ובמכללות להוראה - התמודדות עם אתגרים לקידום הנושא במכללות;
  • פיתוח תכניות לימודים במכללות בנושא שואה ותקומה המשלבות הוראה חוץ-כיתתית באתרים נוספים בארץ (המשך לפעילות שנערכה השנה);
  • עריכת הקמפוס הלימודי באזור העמקים.