דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי תכניות להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית (תשע"ב)

מרכזת

ד"ר אסתר קלניצקי
אחוה - המכללה האקדמית לחינוך

חברות הפורום

מיכל אגרסט-ליסון | אפרתה - המכללה האקדמית לחינוך
טלי אלבז | משרד החינוך
ד"ר רנה ברנר | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ירון דסטה | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
יעל הילרוביץ | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר ענת ישראלי | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר שוש מלאת | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר אניטה נודלמן | האוניברסיטה העברית
שרי פטשניק | מכללת יעקב הרצוג
ד"ר אורנה שץ-אופנהיימר | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; משרד החינוך

מבוא

הפורום מרכזי תכניות להכשרת מורים לבני הקהילה האתיופית הוקם כדי לסייע בפיתוח תכניות להכשרת מורים יוצאי אתיופיה. התכניות שהתגבשו בשנים האחרונות בכמה מכללות (סמינר הקיבוצים, אורנים, אפרתה ואחוה), נועדו ליצור מרחב לחשיבה משותפת, ללמידה ולקידום מיזמים משותפים.
  הפורום מגשר בין האגף להכשרת מורים במשרד החינוך לבין העשייה המקצועית הוא מושתת על דיון מפרה של רכזי התכניות בסוגיות הקשורות בתכנית הלימודים, במדיניות קליטת הסטודנטים, במעטפת התמיכה, בפעילויות להעצמת הסטודנטים, בפעילות להרחבת התודעה לקהילה האתיופית במסגרות השונות ובעיקר במכללות לחינוך.
  המכללות המיוצגות בפורום ושותפות לפיתוח תכנית ייחודית מסוג זה הנן שותפות אקטיביות לאחריות בתחומים חינוכיים-חברתיים של שויון הזדמנויות וצדק חברתי.
  הפורום התמקד השנה ביצירת הזדמנויות להיכרות מעמיקה עם מוסדות ועם פעילים הפועלים למען יהודי אתיופיה. זאת במטרה להכין תשתית לשיתופי פעולה בינם לבין מרכזי הפורום.  

יעדים שהוצבו לשנה"ל תשע"א

 • העמקת הידע הקשור באפיוני הקהילה האתיופית;
 • עריכת מחקר משותף;
 • הקמת אתר ברשת;
 • עריכת ימי עיון ופעילויות משותפות.

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

חברי הפורום עבדו בצורה משולבת בת שתי יחידות דיון: האחת נועדה לדיונים בין חברי הפורום; והשנייה לדיון עם מוזמנים מבחוץ. להלן פירוט ההרצאות מיחידת הדיון השנייה:
 • ד"ר מיכל נחשון, משרד החינוך - הרצאתה "התאמת והטמעת תכנית מט"ב ללימודי מדעים בקרב תלמידים ומורים יוצאי אתיופיה והשלכותיה על פיתוח של כישורי חשיבה" דנה בפיתוח אוריינות מדעית. אוריינות מדעית, לפי מדיניות ה-O.E.C.D, היא היכולת להשתמש בידע ובמושגים מדעיים על מנת לקבל החלטות הנוגעות לעולם הטבע; היכולת לזהות שאלות מדעיות; והיכולת להשתמש בראיות, להסיק מסקנות ולהשתמש בהן לצורכי תקשורת.
 • נעמי שמואל, אנתרופולוגית וסופרת ממינהל הסטודנטים - הרצאתה "פיתוח כשירות תרבותית בקרב אנשי מקצוע ומקבלי שירות במפגשים בין-תרבותיים" דנה בהיבטים הקשורים למפגש הבין-אישי ולמערך הארגוני-מערכתי. נעמי הרצתה על התרבות האתיופית כפי שהיא משתקפת גם בסיפורי הילדים שכתבה. היא תיארה את התרבות המאפיינת את הילדים - כבוד למבוגרים, צייתנות ועוד. כמו כן סיפרה על יחסי הורים-ילדים ואורח חיי המשפחה שהיו נהוגים באתיופיה ועודם נהוגים בקרב חלק מהאוכלוסייה.
 • בז'ה נבבה, רץ מרתון עיוור, אשר הגיע להישגים מרשימים בתחום הספורט - במפגש שכותרתו "כל אחד יכול" סיפר בז'ה נבבה את סיפור חייו. זהו סיפור של נחישות ללא גבול ושל התעלות על כל המגבלות. בז'ה הוא צעיר בן 27, עיוור מלידה, אשר עלה לישראל בגיל צעיר יחד עם אמו, התחנך במסגרות לילדים עיוורים ומצא בספורט אפיק למיצוי יכולותיו הנדירות בתחום האתלטיקה. הישגיו בתחום זה (השתתפותו וזכייתו במקום מכובד באולימפיאדת בייג'ין) הגבירו בו את המוטיבציה להישגים אישיים נוספים כטיפוס להרי ההימלאיה. ההרצאה לוותה בסרטים. חברי הפורום חשבו לנכון להזמינו להרצות במכללות במסגרות של סטודנטים אתיופים ולא אתיופים.
 • הרב משה סלומון - הרב סיפר על עמותת "הנני" להקמת גרעינים קהילתיים. מדובר ביוזמה מרתקת של אדם אשר עודד את מעברם של זוגות צעירים אתיופים להתגורר בשכונות בעלות ריכוזים גדולים של אוכלוסיה אתיופית במטרה לחולל שינוי מקיף בכל תחומי החיים של השכונה. בין הסטודנטים של התכניות הייחודיות לומדים צעירים שהם חברים או רכזים באותם גרעינים קהילתיים. בתוך כך נוצרו קשרים וחלה התגייסות של סטודנטים נוספים התורמים במסגרת זו לקידום אותן שכונות.
 • הגב' שולה מולא, מרכזת מטעם קרן מוריה - השיחה עמה בנושא שילוב מורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך נועדה בעיקר לבדוק אפשרויות ממשיות לשיתוף פעולה עם בוגרים היוצאים לשדה ההוראה, למשל העסקת הבוגרים כבר בשלב הסטאז'.

פעילויות מיוחדות

 • יום עיון ארצי לסטודנטים בסמינר הקיבוצים: "הדרך אינה קיימת, הדרך מתהווה" - ביוזמת חברי הפורום התקיים יום עיון בהשתתפות של כמאה סטודנטים יוצאי אתיופיה מארבעת המכללות השותפות בתכנית הארצית להכשרת מורים יוצאי אתיופיה. מכללת סמינר הקיבוצים אירחה את המפגש, וד"ר רינה ברנר, רכזת התכנית במכללה, התגייסה להצלחת היום בכל ההיבטים. משובי הסטודנטים הצביעו על שביעות רצון ותרומה משמעותיים ביותר, כמו כן התווית דרך להמשך. בעקבות הצלחת יום העין הוחלט על ימי עיון נוספים, כל שנה במכללה אחרת, כאשר ימי עיון הבאים יפנו לאוכלוסיות נרחבות יותר ובתכנים מתאימים להן, מכללת אורנים תארח את המפגש של תשע"ב. מצורפת כתבה שהופיע בירחון מופ"ת על יום העיון.
 • הצעה משותפת לסימפוזיון ל"כנס חינוך בחברה מרובת תרבויות", שהתקיים במכללת קיי ב-29 במרס 2011. ההצעה אמנם לא התקבלה כסימפוזיון, אך על בסיסה גיבשו חברי הפורום יוזמה להצעה בשם: "אתגרים ודילמות בתכניות ההכשרה למורים יוצאי אתיופיה".
 • ביקורים במכללות מטעם הכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך (ד"ר אורנה שץ אופנהיימר וד"ר אסתר קלניצקי) - הסיורים נועדו להכיר מקרוב את התכנית הפועלת בכל מכללה, ללמוד על הצרכים הנדרשים בה לפיתוח ולקידום התכנית וליצור תודעה, מעורבות ושיתוף פעולה בקרב ההנהלה של כל מכללה.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

 • המשך פעילות כגוף המטמיע ידע;
 • המשך קידום מיזמים מעשיים (ימי עיון, כנסים, נייר עמדה, מסמכים);
 • הקמת פורום סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללות לחינוך (ביוזמה ובביצוע של ירון דסטה, רכז התכנית באורנים);
 • עריכת יום עיון במכללת אורנים;
 • קידום הסטודנטים בסטאז' וסיוע בהשתלבותם בעבודה.

בסימן אישי

הפעילות שלנו בפורום מלווה את התהליכים המתרחשים במכללות ומנסה להתאים עצמה לצרכים העולים מן השטח, גם אם אלה לא תמיד חופפים. באופן אישי נהניתי מאד מהשתתפותם של רכזי התכניות, ובמיוחד מההתגייסות שלהם למשימות. השנה נוצרה תחושה כנה של למידה ויצירה משותפות.