דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי לימודי לשון עברית (תשע"ב)

מרכזת

ד"ר גילה שילה
המכללה האקדמית בית ברל

חברי הפורום

עדנה אייל-גרנית | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר עמנואל אלון | המכללה האקדמית בית ברל
שרה בלוך | מכללת בית רבקה
ד"ר חנוך גמליאל | מכללת יעקב הרצוג
שולמית דה-לוי | המכללה האקדמית לחינוך גורדון
ד"ר דן דורון | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר עירית זאבי | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר ברוריה מרגולין | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מאיר נזרי | מכללת ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר אורלי קיים | המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
צופיה קרני | אפרתה - המכללה האקדמית לחינוך
אסתר רבינוביץ | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר רבקה שמש | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר עדית שר | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

מטרות

 • עיסוק בבעיות העולות בנושאי הלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר;
 • דיון בבעיות הנובעות מחקר הלשון, ממדיניות הלשון ומהוראתה;
 • העשרת הרכזים בתחומים שיש בהם כדי לעניין אותם ולתרום לפעילותם;
 • מתן במה למרצי הלשון במכללות להציג את עבודותיהם וללבן סוגיות שונות (יום עיון);
 • יצירת קשר עם גורמים נוספים כמו האקדמיה ללשון העברית ואיל"ש - האגודה הישראלית לבלשנות שימושית.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תשע"א

 • המלצה על נושאים שיילמדו בלימודי היסוד על סמך סקירה שנעשתה בשנה"ל תש"ע;
 • המלצה על פעילויות שייערכו במכללות לקראת "שנת השפה";
 • הרצאות אורח לשם העשרת הרכזים;
 • תכנון וקיום יום עיון שיעסוק בסוגיית הוראת העברית בגילאים השונים כבסיס ללימודי היסוד בעברית במכללות;
 • בדיקת מיזם חדש (לאחר סיום האסופה).

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

 • מיזם של דבר תורה - חברים שונים בפורום, בעלי ידע עשיר במקורות, שיתפו את עמיתהם בדברי חוכמה במהלך הדיונים בנושאים השונים. מיזם המשלב העשרה והנאה בו-זמנית.
 • העשרה דרך הרצאות חיצוניות:
  • הרצאתו של ד"ר צבי שראל: "מגמות חדשות באוריינות האקדמית";
  • הרצאתה של פרופ' מאיה פרוכטמן: " מילונים מיוחדים: בעלי החיים במעשייה ובמשל";
  • הרצאתה של ד"ר רותי בורשטיין: "שינויי מגמה בהחלטות האקדמיה ללשון העברית
 • האסופה "ילקוט הלשון למכללות לחינוך" - מיזם שהחל בפורום הקודם והמשיך בפורום הנוכחי.
 • מיזם נוסף מיוחד עם "דפים" - הוצאת גיליון בכתב העת "דפים", שיוקדש לשנת הלשון.
 • ריכוז המיזמים של כל מכללה לקראת שנת הלשון ועידודם:
  • מכללת ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך: כתב עת המוקדש לשפה העברית;
  • המכללה האקדמית לחינוך גורדון: חידון לסטודנטים בחמש מכללות בחיפה. סיום החידון במכללת
  • גורדון בשעת תרבות הנהוגה במכללה;
  • המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין: פינת לשון ודף עבודה על המילה השבועית (בחירת  האקדמיה); עריכת יום עיון שיעסוק בנושאי לשון;
  • המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי: קיום תחרות בין-מכללתית נושאת פרסים לשיח ודיאלוג (DEBATE); הכנת מיצג בנושא: גלגולה של הודעה מלשון המקרא ועד היום;
  • המכללה האקדמית בית ברל: יום עיון בנושא כתיבה;
  • אפרתה - המכללה האקדמית לחינוך: חידון לתלמידי כיתות ט'–י' בעשרה בתי ספר. שני שלבי החידון ייערכו בבית הספר, ושלב שלישי במכללה. אירוע חגיגי (בליווי מוזיקה ודרמה) יכלול גם את הורי התלמידים.
  • אחווה - המכללה האקדמית לחינוך: פינת לשון בבניין המרכזי כל שבוע על פי חידושי האקדמיה; אפשרות לעריכת תחרות של רעיונות יצירתיים ללימוד נושאי הלשון בצורה מיוחדת;
  • מכללת לוינסקי לחינוך: הכנסת חידושי האקדמיה כל שבוע לאתר המכללה והופעת החידוש בצג בכניסה למכללה;
  • סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות: ירון לונדון בפינת לשון; הרצאה על שפת ילדים מפי מיריק שניר; אפשרות להזמין את ליאור בן אברהם;
  • מכללת בית רבקה: מבחן ניבים באמצעות מחשב ודף חודשי (לקט מילים לחודש מסוים, לחגים ועוד);
  • המכללה לחינוך ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט: פעילות לשונית-חווייתית (משחקי לשון תחרותיים) לחגים ולמועדים.

פעילות מיוחדת

יום עיון - יום העיון זכה להדים חיוביים מאוד ונהנה מנוכחות גבוהה של משתתפים. הנושאים היו מגוונים, וההרצאות המעניינות השביעו את רצון המשתתפים. צירוף איל"ש ליום העיון היה בבחינת חידוש, שתרם רבות להעשרת יום העיון. בשנה הבאה ייתכן שיתוף פעולה עם האקדמיה ללשון העברית. מצ"ב התכנית המלאה ליום העיון.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

 • הכנת נייר עמדה - על יסוד עיקרי דבריו של פרופ' יוגב בהרצאתו לרכזי הפורומים, הוחלט שהפורום ינסח בשנה הבאה נייר עמדה בנושא לימודי היסוד, ובסיומו יועבר לגורמים המוסמכים.
 • הקמת צוותי עבודה - הללו יעסקו בפיתוח תכנית לימודים בלימודי היסוד בלשון למתכשרים להוראה, יעלו בעיות בהוראת הלשון בגילאים השונים, ידונו בהן וינסו לתת להן מענה.
 • העשרת חברי הפורום - תכנון וקיום יום עיון למרצי המכללות בשיתוף האקדמיה ללשון העברית ואיל"ש.