דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מנהלים של מֶרְכְּזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה (תשע"ב)

מרכזת

ד"ר אורית דהן
המכללה האקדמית בית ברל

חברי הפורום

ד"ר שרה גבעון | מכללת ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר אסתר גואטה | חמדת הדרום - המכללה האקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
ד"ר אביה גוטמן | אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך
דבורה גולדפרב | המכללה האקדמית לחינוך בית ברל
אילת גופר | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
דינה דיל-ארבזניק | המכון הטכנולוגי חולון
ד"ר נעמי הדס לידור | אוניברסיטת תל-אביב
אריאלה הלוינג | המכללה האקדמית בית ברל; המכללה האקדמית ספיר
פנינה וייס | עמותת רעות
ליאורה חפר | מכללה האקדמית עמק יזרעאל
ד"ר אופירה טיקוצ'ינסקי | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר אורית להב | הקריה האקדמית אונו
ברנדה ליפשיץ | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר אורלי ליפקה | מכללת לוינסקי לחינוך
יעל מלצר | המכללה האקדמית תל-חי
עידית עינן-סעד | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
גיא פינקלשטיין | עמותת לשם
מיכל פישר | מכללת עמק יזרעאל
ד"ר היידי פלביאן | הקמפוס האקדמי אחוה
יעל צנגן-טטרקה | מרכז אקדמי למשפט ועסקים
עדנה צפריר | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
טליה קונסטנטין | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר סוזי רוסק | המכללה האקדמית בית ברל

רציונל

פורום מנהלים של מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה פועל החל משנת תש"ע במסגרת מכון מופ"ת בשיתוף עם עמותת לשם, הפועלת לקידום ההשכלה הגבוהה של סטודנטים עם ליקויי למידה. הוא משמש אחד המקורות להעצמתם של העובדים במרכזי התמיכה, הפועלים כבודדים בשטח. הפורום מחזק את הזהות המקצועית ומכיר בעבודה הייחודית המתקיימת בכל מרכז ומרכז. כמו כן הוא משמש מקור למידע ולייעוץ הן עבור המשתתפים והן עבור גופים ממשלתיים וחברתיים.

מטרות

 • יצירת מקום מפגש בין אנשי מקצוע בעלי שפה משותפת, הכולל למידה תאורטית ומעשית של מודלים שונים של הנגשה ושל תמיכה באקדמיה בארץ ובעולם;
 • למידת עמיתים ובמה להתייעצות, לשיתוף ולדיון;
 • חשיפה למחקרים עדכניים בארץ ובעולם;
 • חיזוק מעמדם של מרכזי התמיכה במכללות ובאוניברסיטאות.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תשע"א

 • עיסוק בקידום השירותים הניתנים לסטודנטים כחלק מהפיכת המוסדות האקדמאים לנגישים;
 • המשך שיתוף פעולה עם צוות החשיבה "ללמוד מהצלחות מרכזי התמיכה" בהנחיה ובליווי של פרופסור יונה רוזנפלד וד"ר ארנה שמר ממכון ברוקדייל (חלק מחברי הפורום חברים גם בצוות חשיבה זה);
 • התמקצעות של המנהלים והעובדים במרכזי התמיכה בתחום האימון;
 • יצירת שיתוף בין הדיקן לבין מרכזי התמיכה לשם גיבוש מקומם וזהותם המקצועית של מרכזי התמיכה.

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

א. סדנת אימון שהעבירה ד"ר איריס ברכוז, מנהלת המרכז לאימון קוגניטיבי-התנהגותי - הסדנה הותאמה למנהלים ולעובדים במרכזי התמיכה העובדים עם אוכלוסייה של סטודנטים עם ליקויי למידה. היא כללה: לימוד אינטייק, ניתוח אבחון, קביעת מטרות ולימוד אסטרטגיות - ניהול זמן, אילוף שדונים, התמודדות עם מחשבות אוטומטיות שליליות, התמודדות עם דחיינות, טכניקות הרפיה ומעקב אחר ההתקדמות.
ב. עידוד וסיוע לחברי צוות החשיבה "ללמוד מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי הלמידה" -  מנהלי המרכזים יחד עם בעל המקצוע שנבחר מכל מרכז שיתפו בעלי עניין שונים כדי ללמוד על הצלחות במרכזם. הנתונים מכל מרכז נחשפו לשם למידה.
ג. הצגה של מודלים שונים של מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה בארץ ובעולם - ד"ר סוזי רוסק מהמכללה האקדמית בית ברל וד"ר אורלי ליפקה ממכללת לוינסקי לחינוך הציגו את המודלים הקיימים בקנדה, באוסטרליה ובארצות הברית. יעל מלצר, מנהלת מרכז "חממה" במכללה האקדמית תל-חי, הציגה את  המודל הוותיק ורחב ההיקף שבמכללתה.
ד. התעדכנות במחקר חדש בנושא הסטודנט עם ליקוי הלמידה:
עבודות דוקטורט
טליה קונסטנטין ממרכז התמיכה במכללה האקדמית בית ברל הציגה את עבודת הדוקטורט שלה בנושא "מודל להעצמת הסטודנטים עם ליקויי למידה במהלך הכשרתם להוראה"; ענת שקד מסמינר הקיבוצים הציגה את עבודת הדוקטורט שלה הנמצאת בשלבי סיום: "התפתחות בידע וביישום המטה-קוגניטיביים של סטודנטים עם וללא ליקויי למידה בתהליך למידה במסגרת קבוצת דיון מתוקשבת"; ד"ר בטי שרייבר מסמינר הקיבוצים הציגה חלק ממחקר הדוקטורט שלה, אשר דן בתפקודי תכנון וביצוע התכנון בלמידה של סטודנטים עם לקויות למידה עם ובלי הפרעת קשב; נופר גרינבלט, מרפאה בעיסוק מאוניברסיטת חיפה, הציגה את תחילת עבודת המחקר שלה;
מאמרים
דהן א', מלצר י', פינקלשטיין, ג' (2011): תמורות בהשתלבות של סטודנטים עם ליקויי למידה בחינוך הגבוה בישראל. בתוך: ג' אבישר, ג', י' לייזר (ז"ל) וש' רייטר (עורכים), שילובים: מערכות חינוך וחברה. חיפה: אחווה.
לייזר, י (ז"ל): "גורמים המקדמים או מעכבים השתלבות של סטודנטים עם מוגבלויות בחינוך הגבוה: מבט בינלאומי. בתוך: ג' אבישר, ג', י' לייזר (ז"ל) וש' רייטר (עורכים), שילובים: מערכות חינוך וחברה. חיפה: אחווה.
מלצר, י', צדוק, א' ודהן, א' (2011). הנגשת עולם העבודה לסטודנטים בוגרים עם ליקויי למידה. מעגלי נפש, 5,  87-75
ספרים
אבישר, גלעדה (2010). הכלה ונגישות: על תכנון לימודים ותכניות לימודים לתלמידים עם מוגבלויות. תל-אביב: מכון מופ"ת
עמלה, עינת (2011). וכשאני לעצמי- מה אני? זוגיות והורות של בוגרים. יסוד וקו אדום.
Russak, Susie & Saiegh-Haddad,  Elinor. Phonological awareness in Hebrew and English in normal and disabled readers
ה. מפגש עם מורות עם ליקויי למידה  - חברות הפורום נפגשו עם המורות לירון בן מאיר, בוגרת סמינר הקיבוצים, דלית מרום, בוגרת המכללה האקדמית בית ברל, והדס מלך, בוגרת סמינר הקיבוצים, כדי לנסות ולמוד מהן על הייחודיות של עבודתן בהוראה.
ו. הצגת מחקרים מהארץ ומהעולם העוסקים בנושא החונכות לילדים וחונכות אקדמית - ד"ר אורית דהן וד"ר לימור גולדנר, מנהלת הדרכה ופרויקטים בפר"ח, הציגו את המחקרים תוך כדי דיון בשיתופי הפעולה בין פר"ח ומרכזי התמיכה; גיא פינקלשטיין, מנכ"ל עמותת לשם, הציג את התפתחות הפרויקט פרח-לשם; נטע גרובר ואנה סולטן (המכללה האקדמית ספיר) וד"ר אופירה טוקוצ'ינסקי (בית ברל) ויעל רויטמן (סמינר הקיבוצים) הציגו מודלים שונים ודרכי עבודה בנושא חונכות, המתקיימים במרכזי התמיכה. ד"ר סוזי רוסק הציגה סרט בנושא חונכות, העוסק בהגדרת החונכות ומגדיר את תרומתה לחונכים ולחניכים. הסרט, שהופק על ידי מרכז התמיכה במכללה האקדמית בית ברל, הוצג בפני חברות הפורום. 
ז. התחלה של בניית מסד נתונים על הנעשה במרכזי התמיכה בארץ - מסד נתונים זה הוא פרי עבודתם של ד"ר אורלי ליפקה ממכללת לוינסקי לחינוך, ד"ר סוזי רוסק וד"ר אורית דהן מהמכללה האקדמית בית ברל. נתונים אלה יוכלו להוות בסיס למחקרים של הפורום, לדיונים בפורום בנושא ההתפתחות של מרכזי התמיכה ולהגברת יעילות השירות הניתן לסטודנטים.
 

פעילויות מיוחדות

 • יום עיון וסיור במרכז התמיכה "חממה" במכללה האקדמית תל-חי - עיקרו של יום זה היה הכרת מודל התמיכה של סטודנטים עם ליקויי למידה במכללה האקדמית, והשתתפו בו אנשי מקצוע נוספים מתוך מרכזי התמיכה במכללות ובאוניברסיטאות בארץ. מרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה "חממה", הוקם ב-1995, בניהולה של יעל מלצר, והיה למרכז הראשון שהוקם בארץ ביוזמה משותפת של עמותת לשם והמכללה האקדמית תל-חי. המרכז מהווה מודל למרכזים נוספים שהוקמו אחריו.
    במהלך יום העיון נחשפו המשתתפים לתפיסה העומדת בבסיס פעילויות המרכז: פרופסור מולי להד הציג את מודל הצמיחה בקרב מבוגרים דרך הצגת מחקר שבחן את מידת היעילות של מרכז התמיכה באקדמיה; אורלי ביטרמן הציגה את מודל העבודה העוסק במיומנויות קריאה; אילנה רייטקופ הציגה את דרכי העבודה בתחום ואת מודל החונכות; ד"ר עמלה עינת ורפי אלטרס הציגו את מודל התמיכה הרגשית; חברת הפורום אורלי צדוק, הגב' הלנה דה-סילביה ובוגרת התכנית צלאל שולמן הציגו את הנושא "מלימודים לקריירה" - תכנית משולבת של המכללה האקדמית תל-חי והאגף לפרויקטים מיוחדים בביטוח הלאומי, העוסקת בהכנה ובליווי תעסוקתי לסטודנטים עם ליקויי למידה; בסיום המפגש בתיה גיא הציגה "בעקבות מסע השורשים של המבנים ההיסטוריים המשוחזרים של תל-חי עילית" (מבני מרכז התמיכה) ונערך סיור קצרצר במרכז התמיכה "חממה".
 • מפגש עם הדיקנים של המכללות והאוניברסיטאות ללמידת מודלים ארגוניים שונים של מרכזי תמיכה - גיא פינקלשטיין, מנכ"ל עמותת לשם, עסק במקומו של מרכז התמיכה על פי החוק והתקנות. בתך כך הציג מודלים ארגוניים של מרכזי התמיכה: מודל של מרכז עצמאי הכפוף ישירות למכללה (המודל של תל-חי: יעל מלצר, מנהלת מרכז התמיכה "חממה" והמכללה האקדמית תל-חי); המודל המשולש - דיקן הסטודנטים-מנהלת מרכז התמיכה-רקטורית (אחראית המערכת האקדמית) (המודל של מכללת אורנים: ביני תלמי, דיקן הסטודנטים ורכז פורום דיקנים, מופ"ת); מודל המרכז כחלק מתפקיד הדיקן (המודל של אחוה - המכללה האקדמית לחינוך ושל המכללה האקדמית ספיר: ד"ר יונית שכנוביץ ממכללת אחוה ואלון גייר, דיקן מכללת ספיר); ומודל המרכז כחלק מהפקולטה לחינוך, החוג לליקויי למידה (המודל של אוניברסיטת חיפה: מיכל לרנר). בהמשך התקיים דיון בנושא המודלים הארגוניים של מרכזי התמיכה בהדרכת ביני תלמי, רכז פורום דיקני סטודנטים במכון מופ"ת .

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

 • הכרת הסדנאות הייחודיות המתקיימות במרכזי התמיכה באקדמיה ותיעודן לאורך השנה בעזרת הליווי של מכון ברוקדייל.
 • המשך עבודה על מודלים שונים של מרכזי תמיכה באקדמיה כולל מרכזים רב נכותיים ועל שירותים שונים הניתנים במרכזים - טכנולוגיה מסייעת, חונכות ועוד.
 • המשך עבודה על אנשי מקצוע מתחומים שונים הרלוונטיים לאוכלוסייה.
 • הכנת מרצים לעבודה עם סטודנטים עם ליקויי למידה
 • בחינת נהלים ותקנות
 • המשך טיפול בנושא הכשרה וליווי סטודנטים מהאקדמיה לעולם התעסוקה
 • סדנת אימון NLP - שיטה שבה מתאפשר להבין מחדש את המציאות שבה אנחנו חיים ואת הצורה שבה אנחנו קולטים אותה, ודרך כך להעצים את עצמנו ולהביא את עצמנו להישגים חדשים. אימון NLP מתבסס על הרעיון כי תפיסת המציאות שלנו איננה אובייקטיבית, אלא סובייקטיבית. אנו תופסים את המציאות לא רק בחושים שלנו, אלא גם בהרגשה שלנו באותם רגעים, הדברים שעוברים לנו בראש, זיכרונות קודמים שיש לנו לגבי הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, מחשבות וציפיות לעתיד. אימון NLP יודע לקחת את הצורה שבה כל אחד תופס את המציאות שלו ולתעל אותה לכיוון חיובי וטוב יותר.

בסימן אישי

עם סיום שנת הפעילות, ברצוני להודות לשורה של אנשים:
 • לגב' רותי סרלין, ראש מדור פורומים וצוותי חשיבה על העידוד, על התמיכה האין-סופית ועל הסיוע בהובלת פורום זה, הפועל במסגרת מכון מופ"ת בשיתוף עם עמותת "לשם";
 • לגב' ניצה נחאיסי, רכזת מדור פורומים, על עבודתה היעילה והשיטתית בארגון הפורום;
 • לד"ר גילה אולשר, ראש מדור סדנאות, על סיועה ביצירה ובמימוש הסדנה: אימון לאנשי מקצוע במרכזי התמיכה;
 • לגב' יעל מלצר, ד"ר נעמי לידור-הדס, מר גיא פינקלשטיין, אשר מאחורי הקלעים סייעו לי רבות בהבניית התכניות, והיו לי לאוזן קשבת;
 • לגב' תמר אילוביץ, שסייעה באיסוף הנתונים הקשורים בנושאי המפגשים ובארגון הסדנה בנושא אימון;
 • לד"ר אורית להב, על סיועה וייעוצה בארגון נושאי המפגשים;
 • לחברי הפורום, על הסיוע בכתיבת הפרוטוקולים, ובפרט לטליה קונסטנטין, לד"ר נעמי הדס-לידור ולאופירה טוקוצ'ינסקי;
 • לכל חברי הפורום על ההשתתפות הפעילה, על לקיחת חלק פעיל בתכנון הפעילויות ובהובלה של נושאים מרכזיים, על נתינתכם המשמעותית מאוד לכולנו.
אני בטוחה שכל השותפים רואים חשיבות רבה בקיום מסגרת הפורום, המהווה מקום לדיונים בנושאים רלוונטיים, מקום ללמידה הדדית, מנוף להכנסת חידושים. מסגרת זו חשובה במיוחד כי היא מרכזת סביבה אנשים ה"משוגעים לדבר", בעלי מוטיבציה כנה, מחויבות חברתית ורצון עז לתת ולא רק לקבל.