דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי לימודי מדעים (תשע"ב)

מרכזת הפורום

ד"ר שרה פאר
אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית

חברי הפורום

ד"ר דוד אילוז | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר פנינה אלבין-איגנפלד | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר עיסא אלפחל | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
פרופ' מוחמד זידאן | אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך
ד"ר יוכבד יורקובסקי | המכללה האקדמית לחינוך גורדון
ד"ר טאהא מסאלחה | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
עדינה סגל | מכללת בית רבקה
ד"ר שרון צ'כובר | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר נח רוטרי | מכללת לוינסקי לחינוך

רציונל

פורום מרכזי מדעים משמש מסגרת לליבון בעיות ולדיון בנושאים מגוונים: תוכני ההוראה במדעים והיקפם, אסטרטגיות בהוראת המדעים במכללות, מיזמים המתאימים להוראת המדעים, אימוני הוראה במדעים, דרכים לגיוס סטודנטים ולימוד מהצלחות עמיתים. הפורום משמש גם מסגרת למפגשים הן עם נציגי משרד החינוך, האחראים על תחומי המדעים לעדכון ודיון משותף, והן עם חוקרים בהוראת המדעים ומפתחי חומרי לימוד.

מטרות

 • קידום ההכשרה בהוראת המדעים על כל מרכיביה: תוכני הוראת תחומי הדעת, אסטרטגיות הוראה ולמידה במדעים;
 • הרחבת הקשר עם הפיקוח על הוראת המדעים במשרד החינוך לשם הגברת המעורבות של הפורום בהחלטות הנוגעות להוראת המדעים בכל הגילים;
 • יצירת מסגרת להתייעצות בנושאים הקשורים לניהול ולהובלת החוג;
 • יצירת מסגרת להתעדכנות במחקר בהוראת המדעים.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תשע"א

 • מפגש עם נציגי הפיקוח על הוראת המדעים - תכנית הלימודים, משאבי למידה במדעים לבית הספר ומגמות ותכניות לעתיד;
 • הכרת חינוך סביבתי בגיל הרך הלכה למעשה;
 • הכרה והתנסות בפעילויות המדעיות בגן המדע במכון דוידסון;
 • חשיפה למחקרים חדשים בהוראת המדעים;
 • חשיפה לספרים חדשים בהוראת המדעים.

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

 • מפגש עם שושי כהן, מנהלת תחום מדעים ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה - שושי הציגה מגוון נושאים וסוגיות הקשורים בתחום: המטרות והיעדים של לימודי מדע וטכנולוגיה; תמונת מצב עכשווית; תכנית אב לחיזוק הידע והמיומנויות ולשיפור ההישגים במבחנים הלאומיים והבין-לאומיים; נושאי השתלמויות לחיזוק הידע של המורים בחטיבות הביניים; הסבה למורים כוללים ביסודי להוראת מדע וטכנולוגיה; והסרטת שיעורים מדגימים והרצאות דיסציפלינריות.
 • הכרת טיוטת תכנית הלימודים החדשה במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים תוך כדי דיון בנושאים, ברעיונות ובדגשים.
 • מפגש עם ד"ר איילין חוטר, המרכז לטכנולוגיה ורב-תרבותיות במכון מופ"ת - המפגש נערך במטרה לפתח וללמד קורס משותף במדעים בשלושה סוגי מכללות - חילונית, דתית וערבית. ד"ר חוטר ציינה שמטרת המרכז היא לחבר בין סטודנטים לתלמידים מהמגזר הממלכתי, המגזר הממלכתי-דתי ומהמגזר הערבי באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת, בתהליך הדרגתי. היא הוסיפה שקורס במדעים יכול לחבר בין הלומדים תוך כדי הקניית ידע לשילוב תקשוב בלמידה ובהוראה, ידע הנחוץ כיום למורה בהוראת מיומנויות המאה ה-21.
 • הצגת הספר מדע במחשבה תחילה, בהוצאת מכון מופ"ת, שכתבו ד"ר אילנה רונן מסמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ואמנויות, ד"ר רחל צימרוט מהאוניברסיטה העברית, וד"ר שרון צ'כובר, מסמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ואמנויות. הספר נועד למורי מורים המלמדים מדעי החומר לגיל הרך ולבית הספר היסודי. הוא עוסק בפעילויות ישימות במגוון רחב של נושאים ממדעי החומר. הפעילויות מסקרנות, רלוונטיות לחיי היום-יום ומעוררות חשיבה מסדר גבוהה. כל יחידה בנויה מפרק מבוא קצר הדן במושגים, בתפיסות חלופיות ומציג פעילויות. המחברות תיארו את מטרת כתיבת הספר, את קהל היעד ואת מבנה הספר, והציגו שלוש יחידות לימוד - "הפלרה", "מה בוער" ו"הידרוסטטיקה".
 • מפגש עם ד"ר רחל כהן מאורנים - המכללה האקדמית לחינוך וממשרד החינוך - ד"ר כהן הציגה את מחקרה בנושא הטמעת נושא התא כ"ציר אורך" בחטיבת הביניים ואת השלכותיו על הכשרת מורים - מקרה פרטי או כללי. במחקר נמצא שקובעי המדיניות בחינוך רואים חשיבות בקישור בין תופעות ביולוגיות מיקרוסקופיות המתרחשות ביצורים החיים למתרחש בתאיהם (קישור מקרו-מיקרו). לעומתם, נמצא שהמורים ופרחי ההוראה מייחסים חשיבות רבה להוראת נושא התא החי בכיתה, מגדירים את מטרות הוראתם בנושא ברמת הארגון התאי, מדגישים את התא כיחידת מבנה ותפקוד וממעטים לקשור בין תופעות ביולוגיות מיקרוסקופיות המתרחשות ביצורים החיים למתרחש בתאיהם. נמצא שנחוץ וחיוני לפתח מודל הכשרת מורים בחטיבת הביניים, כזה שיפתח פרופסיונלית את המורים ואת פרחי ההוראה ליצור קישורי מקרו-מיקרו באופן מובנה ולוגי, ויכשירם להוראת נושא התא החי בחטיבת הביניים מעבר לידע הביולוגי הנלמד ברמה האקדמית בתחום הדעת.

פעילות מיוחדת

חברי הפורום ערכו במהלך השנה שני סיורים, ובהם עסקו בחינוך מדעי ובחינוך סביבתי:
 • בית בטבע - בית של עיריית תל אביב, המהווה מרכז העשרה סביבתי וקהילתי הוליסטי לגיל הרך בניהול ברברה אנדרס. במרכז מבקרים אחת לחודש גנים מהחינוך המלכתי, הממלכתי-דתי וילדי מהגרי עבודה. ברברה אנדרס הציגה את מרכזי ההעשרה המגוונים: מרכז ללימודי טבע וסביבה, הכולל חצר אקולוגית ופינת חי עשירה; מסעדת עמים, שבה מתקיימות סדנאות בישול לילדים; אולם תאטרון לאמנויות הבמה, שבו הילדים מציגים את הסיפור הזמיר של מלך סין; חדר מחשבים, פינת אולפן ואולם קולנוע לתקשורת ולמולטימדיה. הפעילויות מתבצעות בקבוצות קטנות. כל ילד משתתף בשתי פעילויות במפגש. במהלך הביקור צפו חברי הפורום בקטעים מהסרט "מיקרוקוסמוס", סרט שהילדים אוהבים ולומדים ממנו על בעלי חיים. הילדים לומדים בבית בטבע תוך כדי צפייה והתבוננות בבעלי חיים ובצמחים, ליטוף, מישוש, האזנה לציוץ הציפורים, הרחת פרחים ועלים וטיפול בבעלי החיים. הילדים מכינים סרטונים קצרים על הצמחים ועל בעלי החיים ומראיינים זה את זה על אודות החוויות שעברו במהלך הפעילויות. הגב' אנדרס הציגה לחברי הפורום מגוון דרכי הוראה שבהן אפשר ללמד תוך כדי הפעלת כל החושים, דרכים היכולות לסייע בהכשרת גננות.
 • סיור במכון ויצמן: גן המדע, מגדל השמש ומכון דוידסון.
  • גן המדע הוא מוזיאון תחת כיפת השמים עם מוצגים מדעיים, שהמבקרים מוזמנים לגעת בהם ולהתנסות. המוצגים עוסקים במגוון נושאים מתחום הפיזיקה (גלים וקול, אינטראקציה וכוחות, אנרגיה וגלגוליה, אנרגיית השמש ועוד) והאקולוגיה (אקו-ספרה). רוב המבקרים הם תלמידי חטיבות הביניים, אבל מגיעים גם תלמידי בתי ספר יסודי וילדי גנים. קיימות תכניות לימוד על פי נושאים. חברי הפורום נחשפו לחלק מהמוצגים בגן (הרמונוגרף, קערה מנגנת, מזרקה סולרית, צנטריפוגת מים, חליל פאן, סביבונים על חוט, סבסבת, כדורים קופצים, מערכת מנופים, תנור שמש, קשת, אקו-ספרה).
  • מגדל השמש הוא מתקן מחקר לאיסוף קרינת השמש באמצעות מספר רב של מראות המרכזות את קרינת השמש. חברי הפורום צפו על שדה המראות ומגדל השמש מנקודת תצפית הכוללת מערכת שמע עם הסבר מוקלט. עמיתנו חבר הפורום, ד"ר טאהא מסאלחה, הוסיף מידע על ההסברים המוקלטים.
  • מכון דוידסון הוא מרכז לחינוך מדעי-טכנולוגי ליד מכון ויצמן, המארגן ומבצע פעילויות חינוכיות לתלמידים, למורים ולציבור הרחב. ד"ר מירי קסנר, מנהלת יחידת התמד"ע (יחידת המורים), הציגה בפני חברי הפורום את הפעילויות המיועדות למורים, ונערך דיון באפשרויות לשיתוף פעולה בין המכללות האקדמיות לחינוך לבין מכון דוידסון.

תוצר

פיתוח קורס מבוא למדעי החיים בשיתוף המרכז לטכנולוגיה ורב-תרבותיות - מרצים משלוש מכללות להכשרת מורים (תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך, אלקסאמי - מכללה אקדמית לחינוך ואורנים - המכללה האקדמית לחינוך) נענו לאתגר שהציבה ד"ר איילין חוטר בפני הפורום. המרצים מפתחים קורס במבוא למדעי החיים יחד עם ד"ר מירי שינפלד מהמרכז לטכנולוגיה ורב-תרבותיות. הקורס יילמד במשותף באופן מקוון במהלך תשע"ב. זהו הקורס הדיסציפלינרי הראשון המתקיים במסגרת המרכז.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

 • מפגש עם נציגי הפיקוח על הוראת המדעים - תכנית הלימודים, משאבי למידה במדעים לבית הספר ומגמות ותכניות לעתיד;
 • ביקור באורנים - המכללה האקדמית לחינוך; ביקור בבית מרגולין ובגן הבוטני;
 • התעדכנות במחקרים חדשים בהוראת המדעים;
 • למידה באמצעות מיזמים;
 • הפקת מיזמים בין-לאומיים במדעים.