דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי לימודי אנגלית למתמחים (תשע"ב)

מרכזות

ד"ר רוידה אבו ראס
המכללה האקדמית בית ברל

חברי הפורום

אינה אוקנין | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
ד"ר מירי באום | מכללה אקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
ד"ר עלי ג'בארין | אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך
ד"ר איימי גלברט | מכללת יעקב הרצוג
גב' ברברה ורדיגר | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר אורלי חיים | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר עליזה יהב | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר ריבי כרמל | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר יהודית עוד-כהן | אוהלו בקצרין - מכללה אקדמית לחינוך ולספורט
ד"ר לאה קירשנברג | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר טליה רוביבץ- מן | חמדת הדרום - המכללה האקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
ד"ר מלודי רוזנפלד | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר רינה ריינר | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
 

רציונל

מרכזי לימודי אנגלית במכללות להכשרת מורים או נציגים מטעמם נפגשו פעם בחודש כדי לדון בעניינים הנוגעים להוראת האנגלית כשפה זרה ולהכשרת פרחי הוראה בתחום זה.

מטרות

 • קידום רמת הלימודים בחוגים ובמסלולים לאנגלית במכללות להכשרת מורים בארץ;
 • חיזוק שיתוף הפעולה בין החוגים לאנגלית במכללות ותמיכה בראשי החוגים החדשים;
 • קביעת סטנדרטים לשיפור רמת המיומנות בשפה האנגלית;
 • עדכון בחידושים בהוראת אנגלית הן ברמה הלאומית והן ברמה הבין-לאומית;
 • הידוק שיתוף הפעולה בין הפורום לבין משרד החינוך והתעדכנות בתכנית החדשה להוראת אנגלית בבתי ספר תיכוניים בארץ.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תשע"א

 • עריכת יום עיון ועריכת סדנאות לשיפור מיומנות בשפה;
 • קביעת סטנדרטים לשיפור המיומנות בשפה האנגלית, הן בעל פה והן בכתב (יעד שמולא חלקית בתשע"א ויושלם בתשע"ב)

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

נושאי הדיון שעלו במהלך מפגשי הפורום כללו דיווחים על אודות התכניות הקיימות במכללות, בעיות, אתגרים ודילמות. המסורת של הפורום - הנקראת "זווית מחקר ותרבות" - נשמרה בחלק מהמפגשים. כך למשל חברת הפורום ד"ר יהודית עוד-כהן מאוהלו בקצרין - מכללה אקדמית לחינוך ולספורט הציגה את תוצאות המחקר שערכה עם עמיתיה במכללה בדבר הקשר שבין המציאות הרב-תרבותית בשיעורי אנגלית לבין רמת המוטיבציה בקרב סטודנטים. במפגש האחרון ד"ר רוידה אבו ראס מהמכללה האקדמית בית ברל וד"ר רינה ריינר מתלפיות - המכללה האקדמית לחינוך הציגו את הניסיונות שלהן בשילוב תאטרון בעבודה המעשית. הן העלו את הסרטונים של ההצגות במחשב.
  פעילות הפורום השנה התמקדה בנושא יום העיון: שיפור מיומנות בשפה האנגלית בקרב פרחי ההוראה הן בעל פה והן בכתב. לשם כך נערכו שתי סדנאות כפעילות טרומית ליום העיון, שאליהן הוזמנו כל המרצים להבעה בבעל פה ולהבעה בכתב. הסדנה הראשונה נערכה בדצמבר 2010, העביר אותה המרצה לורין רבי מהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. היא התמקדה במיומנות בעל פה - בדרכיה השונות העשויות להביא לשיפור בקרב הסטודנטים. השתתפו בה שישה מרצים. הסדנה השנייה נערכה בינואר 2011 בהשתתפות ארבעה מרצים. ד"ר רוידה אבו ראס מהמכללה האקדמית בית ברל העבירה אותה.
  הזמנת מרצים אורחים להציג נושאים רלוונטיים הקשורים בפעילות הפורום ובמטרותיו הייתה חלק אינטגרלי מפעילות הפורום השנה. בנוסף לשתי הסדנאות המוזכרות לעיל, הוזמנה ד"ר סוזן הולצמן, שפרשה בשנה שעברה מהמכללה האקדמית בית ברל. היא הציגה את הקורס המיוחד שפיתחה ולימדה במכללה לשיפור מיומנות בעל פה לסטודנטיות ערביות המתמחות בהוראת אנגלית. במפגש סיכום בנושא מיומנות בשפה נשאה ד"ר קרול גולדפוס ממכללת לוינסקי לחינוך הרצאה על התכנית המקיפה שהכינה במשך שנתיים, תכנית שזכתה לאישור המל"ג. כדי להתעדכן בחידושים בהוראת אנגלית ברמה הלאומית הוזמנה ד"ר דבי ליפשיץ כנציגת הפיקוח על השפה האנגלית במשרד החינוך. היא הציגה את התכנית החדשה בבתי ספר תיכוניים בארץ המבוססת על לימודי ספרות אנגלית.
  בנוסף לכך, כחלק מהידוק הקשרים עם המועצה הבריטית בתל-אביב ועם השגרירות האמריקנית, נציגי שני הגופים ערכו שלוש הרצאות במהלך שנה"ל. גב' הלין סקייס, האחראית על מיזם הוראת האנגלית במועצה הבריטית, הציגה קורס חדש מטעם המועצה למדריכים פדגוגים במכללות. הקורס יתמקד בשיטות הוראת אנגלית כשפה זרה. מר ליו סילבאן הרחיב בהרצאתו, שהתקיימה במפגש האחרון של הפורום, על אודות המיזם שהציגה קודמתו, והציג תכניות שונות למורים חדשים (סטאז'רים) ולמורים ותיקים. בנוסף, סילבאן הציג מגוון של קורסים מתוקשבים וחילק מסמך המכיל מידע על כל התכניות. כמו כן הוא הפנה את המשתתפים לאתר המועצה הבריטית, המכיל תכניות שונות וחומרים רלוונטיים להוראת אנגלית. באותו מפגש הגב' ריסה לווי, נציגת משרד הנספח התרבותי בשגרירות האמריקנית, הציגה מגוון רחב של תכניות למורים לאנגלית בכל הרמות, ולא רק למורי מורים. היא דנה באפשרות להשגת חומרי לימוד באנגלית דרך המשרד. כמו כן היא חילקה מסמך הכולל מידע מגוון על כל התכניות.

פעילויות מיוחדות

 • יום עיון בנושא מיומנות בשפה האנגלית כשמירה על המסורת של הפורום (מצ"ב ההזמנה ליום העיון) - 65 מורי מורים השתתפו ביום זה. ההרצאה המרכזית הייתה של ד"ר אלישבע ברקון מאורנים - המכללה האקדמית לחינוך. ד"ר ברקון הציגה את תכנית המיומנות בשפה לסטודנטים לתואר ראשון בחוג לאנגלית במכללת אורנים; מר ליו סילבאן מהמועצה הבריטית בתל-אביב העביר סדנה באותו נושא; חברת הפורום ד"ר טליה רביבוץ ממכללת חמדת הדרום העבירה הרצאה על שיפור מיומנות בשפה ממבט בלשני; גב' מרגריט פורט מהמכללה האקדמית בית ברל הציגה מיזם מתוקשב רב-שנתי שהיא מובילה בשם: The Beit Berl Online Newspaper and Oral Dialogue Journas.
 • סיור לימודים למכללת אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך (מצ"ב הזמנה ותכנית ביקור במכללה) - הסיור נערך בחודש מאי בהשתתפות עשרה מחברי הפורום ועוד שמונה מרצים מהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי. לאחר דברי הפתיחה של ד"ר עלי ג'בארין, נציג המכללה המארחת וד"ר רוידה אבו ראס, ראש הפורום, הציגו שש סטודנטיות שלוש תכניות של העשרה והעצמה. תכניות אלו מוצגות מטעם אונסקו ומשרד הנספח התרבותי בשגרירות האמריקנית ובמועצה הבריטית. הסטודנטיות שיתפו את הנוכחים בחוויות שלהן בהצגת התוצרים באונסקו ובאוניברסיטת וירמונט בארצות הברית. שתי בוגרות מהמכללה שיתפו במסע ההגשמה העצמית שלהן כסטודנטיות לתואר שני בספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה. בחלק האחרון של הסיור, ד"ר סלאח מחאג'נה מהמכללה ניהל פאנל שהתמקד בשלושה נושאים הקשורים בהכשרת מורים בכלל ובהכשרת מורים לאנגלית בפרט: א. התכנית החדשה בתחום הכשרת מורים המוכרת בשם ועדת אריאב; ב. משקל הקורסים לספרות וללינגוויסטיקה בחוגי אנגלית; ג. אפשרויות מעקב אחרי הבוגרים.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

 • השלמת הדיונים בנושא המיומנות בשפה וקביעת סטנדרטים לשיפור המיומנות הן בעל פה והן בכתב;
 • הכנת נייר עמדה לקביעת קריטריונים לקורסים מתוקשבים;
 • עריכת יום עיון בנושא הוראת אנגלית בעבר, בהווה ובעתיד.