דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי מסלול חינוך מיוחד (תשע"ב)

מרכזת

ד"ר ניבה אורן
מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

חברי הפורום

ד"ר מרים בן יהודה | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר אביה גוטמן | אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך
ד"ר שירלי הר צבי | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר דן וולף | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר אסתר זרצקי | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
ד"ר ג'יהאד חאג' יחיא | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר פרח ליכט | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר נלי מלג'אק | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה

רציונל

הרציונל העיקרי לפעילות הוא ההנחה כי לאנשים הממלאים תפקיד דומה - ראשי חוגים ומרכזי מסלולים של החינוך המיוחד במכללות שונות להכשרת מורים - יש הרבה מן המשותף. נקודות הדמיון כמו גם נקודות השוני בין האנשים, בין הגדרות התפקיד הפורמליות ובין תפיסות האנשים את תפקידם מהווים כר פורה ללמידה ולחיזוק תחושת השייכות המקצועית של המשתתפים.

מטרות

 • גיבוש עמדות הקשורות במהות התפקיד של ראש המסלול לחינוך מיוחד במכללות להכשרת מורים;
 • דיון בסוגיות מהותיות העולות בחיי היום-יום של מרכזי המסלולים, הן במישור הניהולי והן המישור המקצועי;
 • יצירת קבוצה לומדת ותומכת.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תשע"א

 • העמקת ההיכרות בין חברי הפורום גם לצורך שיתופי פעולה מעשיים;
 • החלפת מידע הנוגע למתווים הנהוגים במכללות השונות ולהשפעתם על תכניות הלימודים בכלל ועל ההדרכה הפדגוגית וההתנסות המעשית בפרט;
 • התמודדות מושכלת עם סוגיות המאפיינות את עבודת המנהל בדרג ביניים בכלל ובהקשר של החינוך המיוחד בפרט.

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

 • ליבון קשיים ושיתוף בהצלחות כקבוצת תמיכה דינמית;
 • דיון ער במגוון נושאים: מקומו של ראש החוג במתן מענה לקשיים העולים בין סטודנטים למדריכות או למרצים, תהליכי קבלת סטודנטים למסלול והפסקת לימודים, מפגשים עם בני משפחה של מועמדים ללימודים ושל סטודנטים, קיום שיחות משוב עם מדריכות ועם מרצים, סטודנטים מצטיינים, מבנה ואחריות של המסלול להכשרת אקדמאים להוראה בחינוך המיוחד.

פעילות מיוחדת

סיור מרתק במוסדות לחינוך מיוחד בעיר טייבה (בארגונו ובחסותו של חבר הפורום ד"ר ג'יהאד חאג' יחיא).

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

 • ניסוח נייר עמדה שידון בנקודה אקטואלית בהכשרת מורים לחינוך מיוחד ושיוכל להשפיע על מקבלי ההחלטות. כרגע עומדת הצעה (מגובה תאורטית ומלווה בתכניות עבודה) להכשרת מורים בחינוך הרגיל לעבודה פרטנית עם תלמידים מתקשים במסגרת תכנית "אופק חדש". הרעיון הוא להעביר את האחריות להכשרה למכללות להוראה ולא להשאירה להשתלמויות של משרד החינוך.
 • הזמנה נרחבת יותר של מרצים אורחים, כגון קלינאית תקשורת המטפלת בפגועי ראש; הרצאה בנושא כתב וכתיב; מפגש עם ד"ר אורלי יזדי, מתמחה באימון סטודנטים לקויי למידה בנושא היכרות עם מודלים חדשניים לתקשורת בין-אישית; כמה מפגשים בנושאים של ייעוץ ארגוני-ניהולי.
 • עריכת שני סיורים (מתוכם אחד מתוכנן ל"שלווה" בירושלים).

בסימן אישי

הפורום נפגש באופן תדיר השנה ושמר על מספר משתתפים קבוע. הורגש כי משתתפי הפורום שבאו על בסיס קבוע חשו מחויבות רבה ומעורבות אמיתית בכל הקשור בפעילותו. הם שיתפו בפתיחות ובכנות התלבטויות וקשיים משדה עבודתם, ומצאו בחברים האחרים אוזן קשבת ומקור תמיכה מקצועי ואישי משמעותי. במהלך המפגשים נרקמו יחסים חברתיים שהלכו והעמיקו הודות לנושאי הדיון, לרמה המקצועית הגבוהה ולרמת הפתיחות שאפיינה את המפגשים. חברי הפורום נעזרו אלה באלה גם מעבר למפגשים בסוגיות הקשורות בעבודה עם הצוותים השונים ובקבלת החלטות הנוגעות לסטודנטים חריגים. עדות לכך הן ההתכתבויות הערות והרציפות (מיילים) שנשלחו והועברו במהלך המפגשים.
  נקודת התסכול העיקרית היא מיעוט המשתתפים. במפגש סיכום השנה הועלו רעיונות להפיכת הפורום לאטרקטיבי יותר. נקווה שנצליח ליישמם בשנה הבאה כדי שיוכלו לשאת פרי.