דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי תכניות למתמחים ולמורים חדשים (תשע"ב)

מרכזת הפורום

ד"ר שרה זילברשטרום
משרד החינוך

חברי הפורום

דוד אוחנה | אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר מאיר איזנהמר | אוניברסיטת בר-אילן
שולמית אלעד | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
אביבה אלקלעי | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
אילנית אסרף | אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך
שאול אפרתי | מכללת יעקב הרצוג
ד"ר צילה ארן | מכללה ירושלים
דוד בוסקילה | משרד החינוך
אילנה בן-ארי | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר יוסף בן לולו | מכללת ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר צביה בר שלום | חמדת הדרום - המכללה האקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
ד"ר ניצה ברנע | הטכניון
ד"ר אסתר גואטה | חמדת הדרום - המכללה האקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
שלומית גור | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר וורוד ג'יוסי | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר ורד דנגור | הטכניון
ד"ר טטיאנה ונדרובה | האקדמיה למחול ולמוסיקה
ד"ר עלי ותד | המכללה האקדמית בית ברל
דייאנה זדוף | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
נעמי זריהן | סמינר למורות - בית חנה צאנז
ספייה חסונה ערפאת | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר יעקב טויטו | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
בלהה טרייביש | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
צפורה יעקב | האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אלקה יפה | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר רימונה כהן | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר פנינה כץ | מכון מופ"ת
ד"ר דורון לדרר | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
אסתר לפיאן | מכון כרם להכשרת מורים לחינוך הומני
משה מאיר | אגף התמחות וכניסה להוראה
ד"ר סמיר מג'אדלה | אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך
ד"ר עדנה מור | אוהלו בקצרין - מכללה אקדמית לחינוך ולספורט
ד"ר אורלי מיכאל | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר נילי מנדלסון | אוניברסיטת חיפה
ד"ר אדוה מרגליות | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר דיצה משכית | המכללה האקדמית לחינוך גורדון
ד"ר זוהירה נג'אר | המכללה האקדמית בית ברל
חוה סנטו | המכללה האקדמית לחינוך גורדון
ויני עופרי | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר דליה עמנואל | המכללה האקדמית בית ברל
תמר פוירשטיין | אוניברסיטת תל-אביב
עידית פסטרנק | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
דבורה פרוס | מכללת בית רבקה
מרון פראחת | המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל
נתן פריד | מורשת יעקב - מכללה אקדמית דתית לחינוך
ד"ר טובה פרנקל | אפרתה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר מביה צוקרמן | אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך
ד"ר ורדה צימרמן | המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
רחל צפריר | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
הילית קוגמן-בוקסבוים | אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר פוריה קלעי | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר חיה קפלן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
רבקה רינסקי | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
יפית רפאלי | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
איתן שורץ | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר חנן שטיין | המכלל לחינוך גופני ולספרוט ע"ש זינמן במכון וינגייט
רבקה שטיינמיץ | מכללה ירושלים
ברכה שיפמן | מכללת אמונה - המכללה האקדמית חהכשרת עובדי הוראה בתחומי האמנויות
ד"ר רות שפירא | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר אורנה שץ-אופנהיימר | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
יעל שרעבי | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
חוה תורן | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר הנרי תם | אוהלו בקצרין - המכללה האקדמית לחינוך ולספורט
טל תמיר | המרכז האקדמי ויצו חיפה
 

רציונל

לשלב הכניסה למקצוע ההוראה נודעת השפעה מכרעת על עתידו המקצועי של עובד ההוראה החדש. בישראל נמשך שלב זה שלוש שנים: שנת ההתמחות בהוראה (סטאז') והשנתיים שלאחריה. שנים אלו מעצבות למעשה את זהותו המקצועית של עובד ההוראה החדש ומשפיעות על רמת ההתמדה והדבקות שלו במערכת החינוך כמו גם על סיכויי הנשירה ממנה. בשנת ההתמחות זוכים המתמחים לליווי סדנאי במוסד להכשרת מורים ולחונכות אישית על ידי מורה/גננת חונכים; בשנה הראשונה לאחר ההתמחות מקבלים עובדי ההוראה החדשים המשך ליווי סדנאי במוסד המכשיר וליווי אישי מטעם מורה/גננת; בשנה השנייה לאחר ההתמחות הם ממשיכים להינות מליווי אישי על ידי מורה/ גננת.
  בארץ, בכל מכללה לחינוך ובכל מחלקה להכשרת מורים באוניברסיטה קיים בעל תפקיד המרכז את ההתמחות בהוראה (הסטאז') ואת הכניסה להוראה. אחריות התפקיד חלה על כל מערך ההתמחות והכניסה להוראה במוסד מבחינה פדגוגית ומבחינה ארגונית.
  פורום מרכזי התמחות וכניסה להוראה עוסק בהבניית הידע הקשור בשלב הכניסה למקצוע בישראל על יסוד המעשה החינוכי והספרות המקצועית. בפורום מתגבשת תפיסת התפקיד של הרכזים ומתהדקים קשרי הגומלין בין כלל בעלי התפקידים האמונים על תהליכי הליווי והחונכות בארץ. כמו כן הפורום מחזק את הקשר עם בעלי תפקידים במערכת החינוך - מפקחים, מנהלים, חונכים ומלווים - במטרה לסייע בהיקלטות מיטבית של עובדי ההוראה החדשים במערכת החינוך.

מטרות

 1. יצירת מסגרת להיוועצות, ללמידת עמיתים ולשיתופי פעולה בין הרכזים בכל הקשור בהפעלת ההתמחות והכניסה למקצוע ההוראה בארץ;
 2. הבניית הידע על אודות שלב הכניסה למקצוע ההוראה, בזיקה למתמחים, למורים מתחילים, למנחי סדנאות, לחונכים, למלווים ולבעלי תפקידים במערכת החינוך;
 3. הגברת המודעות לקליטה מיטבית של עובדי הוראה חדשים במערכת החינוך והרחבת דרכי הפעילות לשם כך;
 4. גיבוש תפיסת התפקיד של רכזי התמחות וכניסה להוראה, בדגש על התפתחות מקצועית אישית.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תשע"א

 • איחוד שני פורומים אשר פעלו במקביל: פורום רכזי התמחות ופורם רכזי מורים חדשים;
 • הבניית תפיסת הרצף מההכשרה אל הכניסה להוראה ואל ההתפתחות המקצועית;
 • הרחבת שיתופי הפעולה והידוק הקשרים עם גורמים במערכת החינוך לצורך מיצוב מיטבי של קליטת עובדי הוראה חדשים בישראל.

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

הפורום נפתח באיחוד של שתי מסגרות פעולה שפעלו במקביל: פורום מרכזי התמחות בהוראה (סטאז') ופורום מרכזי הקורסים למורים חדשים. שני הפורומים התאחדו לפורום אחד, העוסק כולו בשלב הכניסה למקצוע, במקביל להפיכתו של גף התמחות בהוראה לאגף התמחות וכניסה להוראה.
פעילות הפורום התמקדה השנה בתחומים הבאים:
 • מיקוד יעדי האגף והשלכותיהם על פעילות הפורום
  השנה התבצע מיפוי צרכים והוצגו תוצאות סקר משוב מתמחים ומורים חדשים, אשר היוו מסד לתכנון וליעדי הפעולה. הפורום אירח את גב' גילה נגר - סמנכ"לית ומנהלת מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי במשרד החינוך.
 • בניית יחידות לשלב הכניסה למקצוע
  במכללות ובאוניברסיטאות החלו להיבנות יחידות רצף קונספטואליות וארגוניות, העוסקות בכל שלוש השנים של שלב הכניסה למקצוע ההוראה (רא תרשים אב). הפורום עסק בהבניית רצף קוריקולרי מותאם לצרכים, והתאמת התמיכה לשלבי ההתפתחות השונים.


 • התמקצעות חברי הפורום
  כחלק מתפקידו נדרש כל רכז לקיים קבוצת העצמה למנחים במוסדו, בבחינת "הדרכה על הדרכה". הפורום התנסה בפעילות זו בהשתתפותה של המטפלת גב' רחל רוזנטל. כן הציגה ד"ר חגית ענבר-פירסט בפני הפורום עמדות של מורים חדשים בנושא פנייה לעזרה במטרה להבין את המורכבות בשלב הכניסה למקצוע.
 • הערכה
  אחד הנושאים המשמעותיים במהלך השנה היה הטמעת תהליך ההערכה המסכמת למתמחים באמצעות המערכת הממוחשבת. הפורום העלה את הסוגיות המשפיעות על הצלחת תהליך ההערכה ואת הנדרש לביצועה בשלמות. הפורום דן בכל סוגיית ההערכה וקיבל העצמה כדי לעזור למתמחים ולבעלי הפקידים.
 • כניסת גני הילדים ל"אופק חדש"
  החל מתשע"ב גני הילדים ישתלבו ב"אופק חדש". גם הגננות תצטרפנה לקורסים ולליווי בשנה שלאחר ההתמחות.

פעילות מיוחדת

יום למידה מרתק התקיים בחודש פברואר ונועד לכל השותפים בהפעלת ההתמחות והכניסה להוראה.   במהלכו נישאה הרצאה מקצועית של פרופ' לילי אורלנד על "חונכות הליווי – המשגה ומעשה"; התקיימו מפגשי למידה עם בעלי תפקידים במחוזות; נערך פאנל על אודות קליטה מיטבית בהשתתפות מתמחה שנשרה, מתמחה במערכת, מורה חדשה, גננת חונכת, מנהל, מפקח ורכז התמחות; בסיום יום הלמידה התקיים טקס חלוקת הפרסים לזוכים בתחרויות "מתמחים בסיפור" ו"מתמחים בכרזה".

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

 • השתלבות הגננות בהמשך תהליכי הליווי לאחר ההתמחות בעקבות הצטרפות גני הילדים ל"אופק חדש";
 • התאמת הכלי להערכת מתמחים לכלי להערכת מורים כפי שמתגבש בארץ בהובלת הראמ"ה;
 • יצירת קוד אתי לאנשי חינוך והוראה.
פורומים , מתמחים , מתמחים בהוראה , שרה זילברשטרום , דוד אוחנה , מאיר איזנהמר , שולמית אלעד , אביבה אלקלעי , אילנית אסרף , שאול אפרתי , צילה ארן , דוד בוסקילה , אילנה בן-ארי , יוסף בן לולו , צביה בר שלום , ניצה ברנע , אסתר גואטה , שלומית גור , ד"ר וורוד ג'יוסי , ורד דנגור , טטיאנה ונדרובה , עלי ותד , דייאנה זדוף , נעמי זריהן , ספייה חסונה ערפאת , יעקב טויטו , בלהה טרייביש , צפורה יעקב , אלקה יפה , רימונה כהן , פנינה כץ , דורון לדרר , אסתר לפיאן , משה מאיר , סמיר מג'אדלה , עדנה מור , אורלי מיכאל , נילי מנדלסון , אדוה מרגליות , דיצה משכית , זוהירה נג'אר , חוה סנטו , ויני עופרי , דליה עמנואל , תמר פוירשטיין , עידית פסטרנק , דבורה פרוס , מרון פראחת , נתן פריד , טובה פרנקל , מביה צוקרמן , ורדה צימרמן , רחל צפריר , הילית קוגמן-בוקסבוים , פוריה קלעי , חיה קפלן , רבקה רינסקי , יפית רפאלי , איתן שורץ , חנן שטיין , רבקה שטיינמיץ , ברכה שיפמן , רות שפירא , אורנה שץ-אופנהיימר , יעל שרעבי , חוה תורן , הנרי תם , טל תמיר