דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי תקשוב ומחשוב (תשע"ב)

מרכזת

ד"ר אלונה פורקוש ברוך
מכללת לוינסקי לחינוך

חברי הפורום

ד"ר ענת אוסטר | המכללה האקדמית בית ברל
בנצי בצלאל | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר סמדר בר-טל | מכון מופ"ת
ד"ר ירון גילאי | המרכז האקדמי ויצו חיפה
ד"ר רפי דוידזון | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
ג'יי הורוויץ | אחווה - המכללה האקדמית לחינוך
נעמי ויינשטיין | המכללה האקדמית לחינוך גורדון
תמי זייפרט | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר מחמוד חליחל | המכללה האקדמית בית ברל
משה חסיד | אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך
סיגל מורד | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר אילן נגר | חמדת הדרום - המכללה האקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים
אלינור עדיקא | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר שרה פנטלאט | מכללה ירושלים
דניאלה רוזנפלד | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
עינת רוזנר | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר צילי רז-ליברמן | האוניברסיטה הפתוחה
שרית שמאי | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר ענת שמלא | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר שרה שרירא | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
 

רציונל

תכנית התקשוב הלאומית החדשה שיצאה לדרך בבתי הספר מחזקת את התפיסה לפיה התקשוב הוא חלק בלתי נפרד מהעשייה הפדגוגית החדשנית במערכת החינוך. בשנה הקרובה נכנסת תכנית התקשוב הלאומית למכללות להכשרת מורים כחלק אינטגרלי מהמערך החינוכי והמקצועי במוסדות אלה. לפיכך חיוני לעשות שימוש בתקשוב להעצמת הסטודנטים וסגלי ההוראה במכללות כמנוף לפדגוגיה חדשנית. הפורום פועל מתוך אמונה כי רב המשותף על השונה בין רכזי התקשוב במכללות להכשרת מורים, וכי השיתוף בידע הכרחי להעצמת החינוך בישראל. התלבטויות משותפות סביב סוגיות בתחום התקשוב - מקומו במכללה, תפקידיו, האפשרויות הגלומות בו, קידום השימוש בו להעצמת ההוראה והלמידה וההתפתחויות הטכנולוגיות התכופות (ואפילו ויכוחים נוקבים סביב סוגיות אלו) - חיוניים אפוא לקידום החינוך בישראל.

מטרות

 • הקניית מסגרת שיתופית פתוחה ללמידה ולהחלפת רעיונות בין הממונים מקרב הסגל האקדמי על התקשוב במכלות להכשרת מורים. ראוי לשאוף לשתף פעולה עם מסגרות אחרות במכון מופ"ת, בין אם מסגרות בתחום התקשוב (ההתמחות בטכנולוגיות מידע, צוות החשיבה "המדריך הפדגוגי בעידן התקשוב", המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות, פורום מנמ"רים) ובין אם מסגרות אחרות, שאינן עוסקות ישירות בתחום התקשוב אלא שהתקשוב עשוי להעצים את העשייה שהם אמונים עליה (לדוגמה צוות החשיבה "הורים-מחנכים, שותפים בחינוך" ופורום לימודי חו"ל).
 • יצירת מסגרת להיכרות עם חידושים ועם מודלים שונים המשלבים טכנולוגיות מידע ותקשורת בעשייה החינוכית לטובת קידום פדגוגי ואקדמי של סטודנטים וסגלי הוראה במכללות להכשרת מורים. חברי הפורום משמשים בתוך כך דוברים של תחום התקשוב בחינוך במכללות להכשרת מורים בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה. הם שותפים לבנייה קונספטואלית של תכניות תקשוב במכללות ומסייעים בהתוויית מדיניות באמצעות דוחות וניירות עמדה.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תשע"א

 • ניסוח ויישום תכניות תקשוב מכללתיות;
 • חיזוק מנהיגות וגיבוש דרכים להעצמת תפקידו של רכז התקשוב;
 • הטמעת מערכות ללמידה מקוונת בדגש על סוגיות של הוראה מרחוק;
 • חיזוק שותפויות בין מוסדות אקדמיים ושותפויות עם גורמי חוץ;
 • התעדכנות פרופסיונלית.

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

לאור החלת תכנית התקשוב הלאומית במחוזות צפון ודרום, נדרש הפורום לתת דעתו עליה כבר במפגש הראשון לשנה זו. המפגש כלל הרצאה ושיחה עם ד"ר עוזי מלמד, לצד דיווח של ד"ר רפי דוידזון על הנעשה במחוז דרום. מתוך מגמה להעצים את רכזי התקשוב עודכנו חברי הפורום בשינויים בתקנה 55 וכן קיבלו דיווח על שינויים במבנה אגף הכשרת עובדי הוראה וההשלכות על תחום התקשוב. בתוך כך חברי הפורום התבקשו להיות שותפים ביום עיון שערך האגף לפיתוח מקצועי בנושא טכנולוגיות המאה-21 מההיבט של הכשרה pre-service והכשרת מורים in-service שמתקיימות במכללות.
    אחד הנושאים המרכזיים אשר מקבל תאוצה הן מבחינה חוקתית והן מבחינה חינוכית הוא נושא הנגישות. חברי הפורום נדרשו השנה לנושא זה בהרצאתה של גילה גרטל "תבונה ונגישות טכנולוגיות".
במהלך השנה האזינו חברי הפורום להרצאות אקדמיות בתחום אוריינות טכנולוגית חדשה המותאמת למאה ה-21, וכן דנו בפרקטיקה הנובעת מכך. הם עסקו במגוון נושאים בחזית הטכנולוגיה, כגון: הדרכות מרחוק בנושא לכידת וידיאו, שילוב חדשני של טכנולוגיות מידע בהוראת המדעים והחקלאות, ממשקים שיתופיים של אובייקטים של למידה לשירות האקדמיה וממשק לבניית אובייקטים של למידה.
  המפגשים כללו עיסוק בהיבטים הקשורים ישירות בתקשוב וכן בהיבטים הקשורים בניהול צוות ובהובלת חדשנות בארגון. באחד המפגשים הוקדש זמן מיוחד לדיון בהגדרת התפקידים ובחלוקת התפקידים בין מנהל מערכות המידע (המנמ"ר) ובין רכז התקשוב - סוגיה המלווה את הפורום זה שנים מספר ודורשת התמודדות ישירה. התמודדות זו הובילה למפגש משותף בין שני פורומים (ראו פירוט ב"פעילויות מיוחדות"). כמו כן חברי הפורום דנו בשאלת הדרכים להעצמת השימוש בתקשוב בקרב חברי הסגל, דיון שהוביל למפגש משותף עם צוות החשיבה "המדריך הפדגוגי בעידן התקשוב" (פירוט בהמשך). הפורום המשיך לעסוק בסוגיית שימוש מיטבי במערכות ללמידה מקוונת, בהמשך לביסוס מערכת ה-Moodle כמערכת הנבחרת במכללות רבות. בתוך כך עסקו חברי הפורום במודלים להטמעת מערכות אלו בהוראה ובלמידה, הן בקרב סגלי ההוראה והן בקרב סטודנטים, ודנו במודלים שונים של שילוב הלמידה מרחוק בהוראה לפי אופי הקורס (אתר מלווה קורס פיזי, למידה מעורבת ולמידה מרחוק).

פעילויות מיוחדות

מגוון הרצאות אורח שנישאו במסגרת הפורום: ד"ר עוזי מלמד (מכון מופ"ת) דן בנושא תכנית התקשוב והשלכותיה על המכללות להכשרת מורים; פרופ' חנן יניב (סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת קלגרי) עסק בנושא חינוך, תפקיד המחנך ומקומה של הטכנולוגיה בתהליך; גב' גילה גרטל מ"תבונה ונגישות טכנולוגיות" דנה בנושא נגישות אתרי אינטרנט בהשכלה הגבוהה; ד"ר ג'נט טלמון מהפקולטה לחקלאות ברחובות התמקדה בנושא סביבות מקוונות להוראת המדעים; מר אלי שמואלי ממיט"ל (מרכזי טכנולוגיות ידע ולמידה של האוניברסיטאות) העביר סדנה ונשא הרצאה בנושא מאגרים פדגוגיים - מאו"ר ו-Merlot, ובהמשך הציג עצמי למידה - הכנה ושימושים פדגוגיים במכללות להכשרת מורים; ד"ר אברום רותם דן בנושא השימוש בתקשוב במערכת החינוך כמחולל שינוי בכוח ובפועל.

שיתוף פעולה במסגרות שונות: 
 • שיתוף פעולה עם המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות - במסגרת זו ניתנה במה לחברי הפורום לקדם את השימוש ברשת החברתית "שלובים" (ד"ר סמדר בר-טל), ללמד שימוש מיטבי בכלי להוראה סינכרונית Elluminate (ד"ר מיקי קריץ) ולעודד את ההשתתפות בכנס המקוון השלישי "פותחים שערים בהכשרת מורים" שהתקיים השנה.
 • שיתוף פעולה עם ההתמחות בטכנולוגיות מידע - במסגרת זו הוזמנו חברי הפורום לסיור משותף בתיכון "אהל שם" ברמת גן, שם שמעו הרצאת פתיחה מפי מנהל בית הספר על אודות חזון התקשוב שלו, סיירו בבית הספר וזכו להדגמות של יוזמות פדגוגיות חדשניות משולבות תקשוב. הביקור הוכתר בהצלחה רבה והיה בו כדי להמחיש היטב את החיבור בין בתי הספר והכשרת המורים.
 • מפגש ייחודי משותף בין חברי פורום מרכזי תקשוב ומחשוב לבין פורום מנהלי מערכות מידע - מפגש שנוצר ביוזמה משותפת של אילן בן-שמעון, מנהל מרכז התקשורת ושל פורום מרכזי התקשוב. המפגש נבע מהצורך להתמקד באחד הקשיים המהותיים שזוהו בעבודתו של מרכז התקשוב - הקשר עם מנהל מערכות המידע במכללה. במפגש השתתפו כ-35 איש, והוצגו בו ארבעה דגמים שונים של עבודה משותפת בין שני בעלי התפקידים בארבע מכללות: מכללת אורנים, מכללת חמדת הדרום, מכללת גורדון ומכללת לוינסקי לחינוך. בהמשך נערך דיון פתוח וערני, שבמהלכו עלו סוגיות רבות הקשורות בקשיים שחווים שני בעלי התפקידים. המפגש הוכתר בהצלחה מרבית, וכל הנוכחים ביקשו להמשיך בשיח זה.
 • השתתפות מאורגנת בכנס "מיומנויות המאה ה-21 בהוראה ובהכשרת מורים: מודלים פדגוגיים ושילובם במערכת החינוך" מטעם קבוצת המחקר שעסקה בחקר התקשוב במכללות להכשרת מורים - הכנס כלל הצגה של מודלים תאורטיים ופרקטיים לשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בחינוך, החל מבתי הספר וכלה במכללות להכשרת מורים בתחומים כגון למידת חקר, למידה שיתופית, למידה מותאמת ללומד, עולמות וירטואליים, פיתוח יצירה וכתיבה ושילוב רשתות חברתיות.

תוצר

מסמך תכנית תקשוב במכללות להכשרת מורים בהתאמה למתווה החדש, כפי שהמסמך אושר ותוקן ע"י פורום מרכזי תקשוב תשע"א (מצ"ב).

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

 • שילוב התקשוב בהדרכה הפדגוגית ובהתנסות בהוראה - להערכת כל חברי הפורום, זהו עקב אכילס של שילוב התקשוב במכללות מחד גיסא, והמקום שממנו ניתן לצמוח ולמנף באופן מרבי את התקשוב בהכשרת מורים מאידך גיסא. לאור זאת יחפש הפורום שותפויות עם מסגרות (פורומים, קבוצות חשיבה) במכון מופ"ת המתמקדות בהדרכה הפדגוגית.
 • בניית תכניות תקשוב מכללתיות לאור ההכרזה על החלת תכנית התקשוב במכללות להכשרת מורים - סיוע לעמיתים בבניית תכניות תקשוב ושיתוף עמיתים בתכניות התקשוב הנבנות במכללות השונות, סיוע בהגדרת דגשים מכללתיים לרכזי התקשוב וגיבוש מודלים להכשרה של צוותי הוראה במכללות בהמשך להכשרה המתוכננת במכון מופ"ת.
 • המשך עיסוק בסוגיות של הנהגה והעצמה של רכז התקשוב ובחינת דרכים להרחבת מעגל אנשי הסגל אורייני התקשוב – בתוך כך הפורום יבחן מודלים שונים של תמריצים במכללות השונות ויבנה דרכים מיטביות לקידום השימוש בתקשוב בקרב אנשי הסגל בכלל.
 • המרת שלושה ממפגשי הפורום במפגשים מקוונים.
 • עריכת סיור (במקום אחד המפגשים).

בסימן אישי

פורום רכזי התקשוב נתפס כפורום מקצועי, משמעותי ובעל אמירה הן ברמת המדיניות בתחום התקשוב והן ברמת הפרקטיקה. המסר של שיתופיות ושותפות עם מסגרות עמיתות במכון מופ"ת, שהחל בשנה שעברה וממשיך השנה בעוצמה רבה, הוא מסר בסיסי ומשמעותי של הפורום שלנו - ועל כך נתונה גאוותנו. ככלל, המשתתפים הביעו שביעות רצון מההשתתפות בפורום, מהשיתוף בין העמיתים, מהרמה המקצועית שבאה לידי ביטוי ומאופן התנהלות המפגשים לאורך השנה.
  ובנימה אישית, לעונג לי ולכבוד רב לי להיות חלק מפורום רכזי תקשוב ומחשוב, שהוא אחד הפורומים המשמעותיים והפעילים ביותר במכון מופ"ת. רבים מחבריו עושים מאמץ אדיר כדי להשתתף במפגשים, וראויים לפיכך להערכה רבה.