דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

139546678.jpgראשי תכניות הוראה ולמידה לתואר שני

מרכז

ד"ר עמנואל תמיר, מכללת אוהלו בקצרין המכללה האקדמית לחינוך ולספורט
ד"ר יהודה ביטי, מכללת יעקב הרצוג (ריכז את הפורום עד שנה"ל תשע"ז)


מבוא

יותר משישים תכניות לימוד לתואר שני נפתחו השנה בקרוב לעשרים מכללות שונות ברחבי הארץ. מה שהתחיל לפני כעשור כיוזמה ראשונית וניסויית נעשה במהירות לחוליה משמעותית בעשייה המקצועית של המכללות להכשרת מורים.
מכון מופ"ת נענה לאתגר והקים בשנת תשע"ד פורום מרכזי תכניות לתואר שני במסגרת הפורומים המקצועיים הפועלים במכון, המשמשים מסגרות לבעלי תפקידים מקבילים במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

מטרות הפורום

  • יצירת במה לשיתוף רעיונות וליבון סוגיות הקשורות למינהל האקדמי של תכניות הלימוד לתואר שני במכללות להוראה (M.Ed.).
  • כתובת להתייעצות בשאלות מקצועית עבור מכללות המפתחות תכניות לתואר שני.
  • ייצוג וייעוץ למינהל הכשרה ופיתוח לעו"ה במשרד החינוך.
  • חיזוק החיבור בין קובעי המדיניות לשדה העשייה.