דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​פורומים

הפורומים משמשים כמסגרות לבעלי תפקידים מקבילים במוסדות להכשרת עובדי הוראה. פעילותם מגוונת וכוללת: ליבון בעיות משותפות; הצגת תכניות ופרויקטים; גיבוש גישות ודרכים בהכשרת מורים.
הגף להכשרת עובדי הוראה רואה בפורומים גופים מקצועיים מייעצים לעבודתו ומעודד אותם לגבש תכניות והמלצות לפעולה.
מרכזי הפורומים מהווים "פורום-על" מייעץ למנהלת האגף להכשרה ולהשתלמויות עובדי הוראה.


רשימת הפורומים הפעילים:

ליצירת קשר

ראש ערוץ מפגשי עמיתים ומרכזת המדורים פורומים וצוותי חשיבה
רות סרלין
03-6901425
rutser@macam.ac.il
רכזת היחידה:
נטע חן
03-6988623
netah@macam.ac.il
493958679.jpg