דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

94223189.jpgהגיל הרך

מרכזות

ד"ר ניקול בן-נון,
המכללה האקדמית ע"ש דוד ילין
ד"ר אורית דרור,
אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

מפגשי הפורום מזמנים מקום לשיח ולדיון בבעיות משותפות המעסיקות את ראשות התכניות לגיל הרך במכללות, וכן ללימוד נושאים חדשים בתחומי עניין שונים (הכשרה, חינוך, מחקר, מדיניות). רכזות הפורום בוחרות לדון בנושא רלוונטי המעניין את המשתתפות. הנושא מוצג על ידי איש מקצוע מומחה בתחום המוזמן לפגישת הפורום, ובעקבות הרצאתו מתקיים דיון בנושא. לעתים המומחות הן חברות הפורום.

מטרות הפורום

 • מקום מפגש לליבון נושאים שעומדים על הפרק.
 • פורום מקצועי מומחה לגיל הרך.
 • מקום להבעת עמדה מקצועית משותפת בתגובה לתכניות ויוזמות של משרד החינוך והמל"ג.
 • מקום ללמוד ולהתעדכן במה שקורה במסלולים המקבילים במכללות אחרות.
 • במת דיון בסוגיות ובדילמות משותפות מתחומים שונים (חינוך, הכשרה, מדיניות, מחקר).
 • מקור לעדכונים על הנעשה ב"שדה" - תכניות חדשות ויוזמות של אגף קדם-יסודי.
 • מקום להתפתחות מקצועית של ראשות המסלולים.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

בשנת תשע"ח אנו מתכננות לדון בנושאים הבאים:

 • גילאי לידה-שלוש: ההכשרה והמדיניות.
 • דרכים לעידוד מחקר פעולה ומחקר יישומי במכללות.
 • בעקבות כלי הערכת הסטאז' החדש - כיצד ליצור רצף בין ההכשרה לבין הכניסה למקצוע.
 • הצגת מחקרים של משתתפות הפורום.
 ממרכז המידע הבין-מכללתי בנושא גיל רך