דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הפורום המתוקשב הבין-לאומי למורים לעברית
כשפה שנייה

460249365.jpg

מרכזת

ד"ר רחל נפסטרנק
אוניברסיטת בר-אילן

חברי הפורום

בפורום רשומים 485 מורים לעברית מכל רחבי העולם.

מבוא

הפורום אמור לשמש כתובת זמינה למורים ברחבי העולם לייעוץ, לשאלות ולשיתוף בפעולה בנושאים הקשורים בהוראת העברית כשפה שנייה וזרה.

מטרות הפורום

  • להפוך את המורים מרחבי העולם לקהילה משתפת ידע;
  • לשמש כתובת נוחה לייעוץ בנושאים שונים.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

להרחיב את פעילות המשתתפים להחלפת דעות, לשיתוף ידע ולשיפור הוראת העברית כשפה נוספת, וליצור חומר משותף לשם שדרוג הוראת העברית בעולם.

יעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשע"ח

לגבש קבוצת עניין של משתתפים להחלפת דעות, לשיתוף ידע ולשיפור הוראת העברית כשפה נוספת.