דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

481393703.jpgפורום ישראלי לכתיבה אקדמית (פיל"א)

מרכזות

הארייט רובין, אוניברסיטת תל אביב
מוניקה ברוידו, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר טרודי צוקרמן, יו"ר פיל"א ישראל
ד"ר רעיה סטולר, חמדת הדרום - מכללה אקדמית לחינוך, יהדות והוראת המדעים (ריכזו את הפורום עד שנה"ל תשע"ז)

מבוא

עם סיום העשור הראשון של המאה ה-21 הולך וגדל שיעור המחנכים שנוכחו להכיר בחשיבותה הרבה של הכתיבה האקדמית לעולם המחקר והגלובליזציה של ימינו. עדות לכך היא פריחתן של התכניות לכתיבה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה בעולם כולו. גם בעולם העסקים יש דרישה לקבל סטודנטים הכותבים וקוראים היטב ויש להם חשיבה ביקורתית.
פורום "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, וכן למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית. חוקרים ובעלי עניין אחרים העוסקים בפדגוגיה של תהליכי כתיבה ובנושאים הנושקים לה מוזמנים גם הם ליטול חלק בפורום ובכל הפעילויות הקשורות בו, אפילו אין הם מלמדים קורס כתיבה בפועל.

מטרות הפורום

 • בחינת היקף ההוראה של כתיבה אקדמית בישראל ואיתור התכניות הקיימות בכתיבה אקדמית.
 • פיתוח מדיניות המגדירה את התנאים הדרושים ללימוד ראוי של כתיבה אקדמית בעברית, באנגלית ובערבית.
 • פיתוח קשרי הדדיות בין קובעי מדיניות, מנהלים, מורים וסופרים כדי ליצור שיח פורה ולהחליף מידע מקצועי.
 • עידוד מחקר בתחומי הכתיבה האקדמית.
 • חקר הוראת הכתיבה האקדמית בישראל - בעברית, באנגלית ובערבית.
 • חקר בדרכי ההוראה המיטביות להוראת הכתיבה בכל הרמות.
 • מתן עזרה לחברי הפורום בכתיבה ובפרסום מאמרים בנושאים רלוונטיים.
 • פיתוח מדיניות לגבי הוראת כתיבה שאינה אקדמית (למשל, כתיבה עסקית או כתיבה טכנית).
 • החלפת נתונים, ממצאים וקווי מדיניות בכנסים בין-לאומיים שעניינם הוראת הכתיבה.
 • הבטחת מיומנויות הוראה של כתיבה מיטבית למגוון הרחב של התלמידים בארץ.
 • עידוד אנשים מכל אזורי הארץ הקשורים לכתיבה אקדמית להשתתף בפורום.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

בשנת הלימודים הבאה מתוכננים שלושה מפגשים במכון מופ"ת: הראשון בתחילת השנה האקדמית, בחודש נובמבר, לרגל חגיגות העשור של פיל"א; השני, ארוך יותר, במהלך חופשת סמסטר א'; והשלישי - יום עיון. עוד נשקלת האפשרות לקיים סדנאות של סמסטר או שניים בנושא הוראת הכתיבה למורים בבתי הספר התיכוניים ולמדריכים באוניברסיטאות, הן בשפת האם - עברית, הן בשפה השנייה - אנגלית. ננסה לערב יותר מורים ומדריכים בפעילויות ובמפגשים שלנו, ונתחיל בארגון הכנס הבין-לאומי הרביעי של הפורום, שיתקיים בשנת 2020. נוסיף ונעדכן את אתר הפורום שלנו - http://mscholnik.wix.com/ifaw ונפיץ את העיתון החודשי שלנו.