דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תכניות ייחודיות בהכשרת מורים

מרכזת

שני מרצ'בסקי,
המכון לחינוך דמוקרטי

מבוא

פורום תכניות ייחודיות של משרד החינוך הוא פורום שמטרתו לקדם כל תכנית בנפרד ולנצל את פוטנציאל השותפות בין התכניות לקידום סדר היום המשותף שלהן.
הפורום מקדם שיתוף פעולה בין התכניות לבין האגפים והיחידות השונות במשרד החינוך, ובעיקר במינהל עובדי הוראה, כדי לקדם הכשרה והשמה של מורים מצוינים במערכת החינוך.

מטרות הפורום

  • חיזוק שיתוף הפעולה בין משרד החינוך לבין התכניות הייחודיות להכשרה והשמה של עובדי הוראה.
  • למידה ופיתוח מקצועי של התכניות השונות.
  • קידום יעדים משותפים לכל התכניות.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

המפגשים השנה יעסקו בנושאים שמשתתפי הפורום זיהו כמקדמים את המטרות המשותפות, וכן בדיונים ובקבלת החלטות שיקדמו את התכניות הייחודיות:
  1. מהי תכנית ייחודית? הצגת הקריטריונים שנוצרו על ידי ועדה מטעם הפורום; תרגום כל תכנית לאסטרטגיה כדי לעמוד בסטנדרט שנוצר.
  2. אפקטיביות של תכנית ייחודית: הצגת מחקר ההערכה המלווה שש תכניות ייחודיות; חידוד הייעוד של התכניות ברמה הלאומית; הערכה מעצבת של מצבה של כל תכנית ביחס למדדי אפקטיביות.
  3. מרחב פתוח להיוועצות עמיתים: העלאת נושאי רוחב משותפים על ידי המשתתפים; קיום קבוצות דיון לפי נושאים ודיון מסכם במליאה.
  4. גיוון, בדגש החברה הערבית: דיון והצגה של התייחסות המשרד והמדינה לנושא; היכרות עם המשאבים השונים; כיצד תכנית ייחודית יכולה לאגם משאבים אלו כדי לקדם את משתתפיה?
  5. כוח אדם בהוראה: מרתון קובעי מדיניות - שיחות עם האנשים שמעצבים את עתידו של כוח ההוראה בישראל כדי להכיר מגמות מרכזיות בתחום; דיון בין המשתתפים על משמעות המגמות לתכניות הייחודיות.
  6. רשת בוגרים: סוגיה משותפת המעסיקה את מרבית התכניות. לפורום יוזמנו נציגים בוגרים של התכניות השונות, מומחים לנושא רשתות וקהילות ותיעשה חשיבה משותפת על הנושא. סיכום של השנה.

סיכומים משנים קודמות