דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

178481035.jpgלשון עברית

מרכזת

פרופ' ברוריה מרגולין
מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

מטרת העל של פורום הלשון היא לחזק את הוראת הלשון העברית במכללות לחינוך.

מטרות הפורום

  1. לדון בבעיות העולות בנושאי הלשון במכללות בזיקה לתכניות בתי הספר;
  2. לדון בבעיות הנובעות מחקר הלשון, ממדיניות הלשון ומהוראתה;
  3. לקדם יוזמות בהוראת הלשון במכללות לחינוך.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

הנושאים שנרצה לעסוק בהם:
  • הכשרת מורים לעברית בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי.
  • לימודי התמחות בלשון עברית בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי.
  • לימודי יסוד בלשון במכללות לחינוך.
  • אוריינות אקדמית.
  • הוראת עברית כשפה נוספת.
  • כלים דיגיטליים לשיפור ההוראה וההערכה.
  • דיון בנושאים שונים בתכנית הלימודים בלשון.

 ממרכז המידע הבין-מכללתי בנושא לשון עברית