דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

80601597.jpgמנהלי ספריות

מרכזת הפורום

ד"ר עמליה צורן
אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך

מבוא

הפורום מתמקד בנושאים המעסיקים את מנהלי הספריות האקדמיות, במטרה לשפר את תפקודן.

מטרות הפורום

  • קידום הספריות במכללות מבחינת היקף ואיכות השירותים שהן נותנות;
  • שיתוף פעולה בין עמיתים;
  • לימוד מעמיתים;
  • היחשפות לחידושים בתחום.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

להלן חלק מהנושאים שהפורום יעסוק בהם במהלך שנת הלימודים:
  • התמודדות עם הקונספט החדש של העבודה בספריות עם המעבר לתוכנת הניהול החדשה;
  • השפעת איחוד המכללות על הספריות;
  • נושא קבוע להיכרות מעמיקה - Open access; 
  • שינויים ושיפורים בשירותי ספרייה ובשירותי הב"ס בעידן הדיגיטלי המתחדש.

יעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשע"ח

התמודדות עם החידושים הטכנולוגיים בספריות.
 ממרכז המידע הבין-מכללתי בנושא ספריות