דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

460852235.jpgמדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה

מרכזת

ד"ר יעל אוסטר
מכללת יעקב הרצוג

מבוא

הוראת המדעים ככלי לפיתוח חשיבה מדעית, להבנה של יסודות מדעי הליבה, ובעיקר ליצירת חיבה ועניין במקצועות המדעיים בקרב הילדים והנוער, היא חיונית וחשובה לשגשוגה של החברה והמדינה. בשנים האחרונות חלה ירידה ברמת הלימודים בתחום המדעים ובשיעור הניגשים לבגרות מדעית. ירידה זו עלולה לפגוע ברווחתו של הפרט ובשגשוגה של החברה. מובילי ומנהיגי מערכת החינוך מבינים כיום כי יש לשנות מגמה זו באמצעות העצמת הוראת המדעים. אל מול הצורך הברור, מערכת החינוך והמכללות להוראה מתקשות מאוד לגייס ולהכשיר די סטודנטים איכותיים להוראת המדעים הרוצים ומתאימים להורות מדעים בבתי הספר היסודיים בחטיבות הביניים ובתיכונים. הפורום, באמצעות שיתוף הפעולה בין חבריו, יסייע בקידום הוראת המדעים במכללות, הן על ידי דיון והעשרה של ראשי החוגים במכללות השונות, הן בניסיון להשפיע על הנהלת משרד החינוך לפעול ולתת את האמצעים הדרושים לשם כך.

מטרות הפורום

לשתף ידע, רעיונות ויכולת ביצוע בין ראשי החוגים למדעים, במטרה להפוך לכוח משפיע ומשמעותי בקידום חוגי המדעים במכללות. זאת כדי להגדיל את מספר הסטודנטים ולהעלות את רמתם, לקדם את דרכי ההוראה ולשפר את מיצוב החוגים - במכללות ובמשרד החינוך.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

1.    מפגש עם מפקחים ומנהלים ממשרד החינוך.
2.    מפגש להיכרות עם קורסים מקוונים בין-מכללתיים ולהערכת פוטנציאל שלהם.
3.    הרצאה מקוונת בתחום הפדגוגיה והוראת המדעים.
4.    שני סיורים לימודיים.

 מפורטל מס"ע בנושא מדעים

 ממרכז המידע הבין-מכללתי בנושא מדעים