דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

480835755.jpgרג"ב - מרכזי תכנית המצויינים

מרכז

ד"ר תמי הופמן, סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר איל ויסבליט, מכללת אוהלו בקצרין - מכללה אקדמית לחינוך מדעים וספורט (ריכז את הפורום עד סוף שנה"ל תשע"ז)

מבוא

מפגשי הפורום נועדו לשתף את כלל המרכזים כקבוצה לומדת וכקבוצת תמיכה בתהליכי התכנון, הביצוע וההערכה של תהליכים המתקיימים במכללות השונות בהקשר לתכנית רג"ב.

מטרות הפורום

  • ללוות את הרכזים בעשייה החינוכית בתכניות השונות במכללות
  • למידת עמיתים - למידה על אודות העשייה במכללות השונות
  • העמקת השיח על אודות התכנית הארצית

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

  1. ליווי המרכזים במכללות בפיתוח ובהטמעה של מתווה התכנית, בדגשים על מחקר, התנסות ייחודית, מעורבות חברתית וכנסים.
  2. קבלה וליווי של קבוצה גדולה של מרכזים חדשים בתכנית.
  3. עידוד המחקר והפרסום הנוגעים לעשייה בתכנית.
  4. תכנון, יישום והערכה של כנסים ארציים בתכנית המצוינים.
  5. בחינת פרויקט מסיל"ה ותנאי הקבלה לתכנית.

 מפורטל מס"ע בנושאי מצוינות

 ממרכז המידע הבין-מכללתי בנושא מצוינות