דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

94769467.jpgמקרא

מרכזת

ד"ר מלכה שנוולד
תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון

מבוא

התנ"ך היה מאז ומעולם טקסט מכונן: השפעתו המכרעת נחקקה בספרות היהודית, וניכרת ביצירה ההומניסטית הנודעת.
למרות מעמדו המרכזי של "ספר הספרים", הוא אינו מוחלט: מהלך ההיסטוריה מלמד שתפיסתו השתנתה מטקסט נבואי לקודקס רבני, ומסיפור היסטורי למניפסט לאומי. ספר התנ"ך חזה בשינויים רבים, ודומה שקורות העם היהודי מקופלים באותם פרקים היסטוריים.
העושר התרבותי בכ"ד ספרי התנ"ך הביא את דוד בן גוריון להניח את בשורתו האידאית כיסוד מכונן:
אי אפשר להבין ההיסטוריה היהודית, מלחמת קיומו של העם היהודי ועמדתו בתקופות השונות ובארצות השונות, גם בהיותו מעורה בארצו ועומד פחות או יותר ברשות עצמו, וגם בהיותו עם מפוזר ונודד בגולה - אם לא נראה הייחוד האידאי של האומה היהודית והמאבק קשה-העורף, לא רק מאבק פיסי, כלכלי, מדיני וצבאי, אלא גם מאבק רוחני, מוסרי, רעיוני, שבו עמד ועומד העם היהודי כל הימים, מאז ועד היום, ויעמוד בו עד עת קץ, עד בוא חזון אחרית-הימים. מאבק זה התחיל בתקופה הקדומה ביותר בתולדותינו, מאז נשתמרו תעודות והוכחות היסטוריות, פחות או יותר ברורות (דוד בן-גוריון [1971], יחוד ויעוד: דברים על בטחון ישראל. תל-אביב: מערכות, עמ' 110).
שלא כדברי בן גוריון, מתברר כי הכוח העצום שטמון בין דפי התנ"ך נעלם מעינינו: חלפו שבעים שנים, והנה
ממרכז הזירה התרבותית נדחק המקרא לשוליה. קסמו פג. קם דור חדש שאינו מכיר עוד בחובה להיות מעורה בספרות הלאומית הקנונית כדי להיחשב לאדם משכיל [...] הגאווה בגדולת המקרא הולכת ומתחלפת בניכור כלפיו, והשאיפה לבקיאות בכתובים מפנה את מקומה לבורות שאין מתביישים בה (אוריאל סימון [2002]. בקש שלום ורדפהו: שאלות השעה באור המקרא - המקרא באור שאלות השעה, תל-אביב: ידיעות אחרונות עמ' 23).
המשבר במעמד התנ"ך (כמו הפגיעה הממושכת בלימודי הרוח בכללם, כדוח מצב מדעי הרוח, מל"ג, 2016) נתן אותותיו במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה. פורום המקרא רואה בכך חולשה זמנית וחותר להעמיד בראש סדר הדיון הציבורי שאלות עתיקות יומין: השיוך לקולקטיב, הגורל ההיסטורי, תפיסות מוסריות וצדק חברתי. נושאים אלה, אשר נוסחו לראשונה בפרקי המקרא, רלוונטיים כיום מאי-פעם.

מטרת הפורום

לברר לעומקן סוגיות הנקשרות בהכשרת מורים למקרא, ובהן:
  • תנ"ך ורלוונטיות - האם יש סיכוי, וכיצד?
  • בין-תחומיות בהוראת מקרא: דוגמות חדשניות
  • פדגוגיה תלויה הקשר - הפרדיגמה החסרה בהוראת מקרא
  • עידוד המצוינות בהוראת מקרא
  • קידום השיח המקראי בחברה הישראלית
נקודת המוצא בדיונים תהיה אקדמית ומלאת הערכה ליישומיות בשדה ההוראה. השתתפות דמויות מפתח במפגשים עשויה להעשיר את תמונת המצב הכללית - באקדמיה, בהכשרת מורים, בשדה ההוראה ובתודעה הציבורית.
 מפורטל מס"ע בנושא מקרא

 ממרכז המידע הבין-מכללתי בנושא מקרא