דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

452417413.jpgפורום ראשי החוגים להוראת האנגלית למתמחים

מרכזת

ד"ר לורה מאיור, אחוה המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר אליזבט קרבונן (ריכזה את הפורום עד שנה"ל תשע"ז) 

מבוא

הפורום נועד לתת מסגרת של תמיכה ומידע לראשי החוגים לאנגלית מ-19 המכללות שמכשירות מורים לאנגלית, ולשמש קבוצת חשיבה על מה שנעשה ועל שינויים נדרשים בתחום.

מטרות הפורום

מטרת-העל של פורום ראשי החוגים להוראת אנגלית היא לפתח את מערכת הכשרת המורים לאנגלית במכללות, וכך לקדם ולהעשיר את הוראת האנגלית בבתי הספר בארץ. תת-מטרות ספציפיות הן:
  • העברה ושיתוף מידע על הנעשה בהוראת אנגלית בעולם ובישראל, על הנעשה במכללות בכלל ובהכשרת מורים לאנגלית בפרט;
  • קשר עם משרד החינוך, ולפי צורך - הבעת דעה של העוסקים בהכשרת מורים על הנעשה;
  • העשרת הידע המקצועי של המשתתפים בתחום הוראת אנגלית כשפה זרה;
  • תמיכה, במיוחד של המכללות המבוססות וראשי החוגים ה"וותיקים", בחדשים יותר.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

  • העברה ושיתוף מידע על הנעשה במכללות בכלל, ובהכשרת מורים לאנגלית בפרט.
  • לימוד הסטנדרטים הבין-לאומיים באנגלית כשפה זרה שאומצו בישראל לאחרונה (CEFR- Common European Framework of Reference).
  • ארגון כנס בשיתוף האגודה למורים לאנגלית בישראל ETAI (המועד שנקבע - 13.2.2018).
  • בניית מערכת של קשר ואמון עם המחלקה לאנגלית במשרד החינוך, במיוחד בתפר שבין המכללות לבתי הספר (התנסות מעשית, יציאה לסטאז').

 מפורטל מסע בנושא לימודי אנגלית במכללות