דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

139546678.jpgפורום מרכזי תכניות M.Teach "מוסמך בהוראה"

מרכזת

ד"ר צפי טימור
סמינר הקיבוצים - המכללה האקדמית לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מבוא

פורום ראשי תכניות "מוסמך בהוראה" במכללות לחינוך פועל במסגרת מכון מופ"ת החל מהשנה שעברה (תשע"ו) באדיבותו של מכון מופ"ת. התכנית "מוסמך בהוראה" (M.Teach) משלבת לימודי הכשרה להוראה (תעודת הוראה) עם לימודים לקראת תואר שני בהוראה, ובכך שואפת לקדם את מקצוע ההוראה כפרופסיה. בתכניות אחרות של תואר שני הסטודנטים הם מורים בפועל, ואילו הסטודנטים בתכנית "מוסמך בהוראה" לומדים לתואר שני בהוראה עם הרחבה בלימודי החינוך והפדגוגיה, ובמקביל לומדים לקראת תעודת הוראה בתחום הדעת שלהם (ההתמחות). צוות החשיבה של התכנית עוסק בסוגיות הייחודיות לשילוב שבין תואר שני לתעודת הוראה, ולהטרוגניות (בהתמחויות) של אוכלוסיית הסטודנטים. ראשי התכניות ברחבי הארץ מתמודדים עם סוגיות דומות, והפורום מאפשר להם למידת עמיתים, הפריה הדדית ושיתוף.

מטרות הפורום

 • לשמש במה לשיתוף ולדיון מקצועי בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לתכנים האקדמיים של התכניות "מוסמך בהוראה" במכללות;
 • לשמש במה לשיתוף, לליבון ולדיון מקצועי בסוגיות ובהתלבטויות המשותפות לניהול האקדמי של התכניות "מוסמך בהוראה" במכללות;
 • ליצור "קבוצת תמיכה" מקצועית ומפרה;
 • לאפשר שיתוף ברעיונות לגבי פיתוח עתידי של התכנית;
 • ליצור יחסי גומלין עם גורמי ההכשרה להוראה במשרד החינוך.


תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

מאחר שמדובר בפורום צומח, אשר מאז שהחל לפעול גדל מ-6 ל-11 משתתפים, נמשיך לעסוק בשיתוף בנושאים ייחודיים לתכנית הן בפן הניהולי הן בתכנים. להלן חלק מהנושאים שנרצה להמשיך ולדון בהם:

 • שמירה על ייחודיות התכנית אל מול תכניות ההסבה;
 • פעילויות חוץ-קוריקולריות;
 • קורסי בחירה - רציונל, היקף, תכנים;
 • שילוב תזות בתכנית - סוגיות אקדמיות ומעשיות;
 • קורסים מתודולוגיים הנלמדים במסגרת התכנית - שיתוף ודיון;
 • מקומם של קורסים מקוונים בתכנית;
 • תכניות "מוסמך בהוראת המקצוע" מול תכניות "מוסמך בהוראה";
 • כל נושא רלבנטי אחר שיעלה בפורום.