דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

200314264-001.jpgהמורה למוזיקה בחזית ההוראה של המאה ה-21

מרכז

בצלאל קופרווסר,
מפמ"ר למוזיקה, אגף אמנויות, מזכירות פדגוגית, משרד החינוך

מבוא


המוזיקה היא אחת מצורות המבע האנושיות הטבעיות, העשירות והמורכבות ביותר, וחשיבותה במערכת החינוך עצומה. הפורום, המוקדש לדמות המורה למוזיקה בחזית ההוראה של המאה ה-21, דן בעשייה החינוכית, המוזיקלית, האמנותית, התרבותית והחברתית, ומעמיד במרכזו את דמות המורה: הכשרתו, צרכיו וקשייו.

מטרות הפורום

  • להציג את תכניות הפיקוח, תכניות הלימודים, מבנה ויעדי מקצוע המוזיקה לשנים הבאות בראייה מתכללת, מודלים יישוביים, בתי ספר מנגנים וקונסרבטוריונים.
  • לדון בסוגיות הייחודיות המעסיקות את החינוך המוזיקלי: מסלולי הכשרת מורי המוזיקה במכללות השונות והוראת המוזיקה: בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובמגמות המוזיקה בתיכונים.
  • להפרות זה את זה בחשיבה הדדית על הסוגיות המשותפות לכל המכללות להכשרת מורים למוזיקה.
  • להציב יעדים משותפים וליצור שיתופי פעולה בין כל המכללות.
  • לייצר חיבורים ארגוניים וחינוכיים בין השדה לבין הכשרת המורים.
  • לדון במהלכים פרקטיים של מקבלי ההחלטות ומגבשי תכניות הלימודים בחינוך המוזיקלי.


תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

  • התבוננות מקיפה במצב הכשרות המורים בישראל, כולל מיפוי עבודת ההכשרה של המורים למוזיקה בארץ ולאחר מכן איתור הצרכים.
  • בחירת ד"ר רון ויידברג, חבר בוועדת מקצוע ומרכז ועדת כתיבת בחינת בגרות, להובלת איסוף וריכוז הנתונים מהמכללות וגיבושם לידי מסמך מסודר.
  • בדיקה מחודשת של "ארגז הכלים" שמקבלים המורים למוזיקה בבתי הספר היסודיים אל מול הציפיות של הפיקוח בנושא זה.

סיכומים משנים קודמות