דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

82214615.jpgאמנות וחינוך לאמנות

מרכזות

טל יזעאל, תלפיות- המכללה האקדמית לחינוך חולון,
מיקי צדיק, אורנים- המכללה האקדמית לחינוך.
דורית רינגרט, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך (ריכזה את הפורום עד שנה"ל תשע"ז)

מבוא

הוראת האמנות במכללות מאגדת תחומי דעת בתחומי העשייה, ההגות והחינוך. צוותי הוראת האמנות במכללות עוסקים בשאלות של יחסי הגומלין שבין תחומי דעת אלה, וכן בשוני ובמשותף שבין הדברים. הלימוד נעשה במקביל, כל מכללה מפלסת את הבנותיה ותובנותיה מתוך הצבת שאלות, פיתוח והרחבת גישות שונות ומוכנות לעריכת ניסיונות, וכן בירור של גבולות והתאמתם לרוח הזמן והתקופה. מגמות אלה דורשות לימוד ועדכון מרביים. נראה כי כדי לפתוח התבוננות אמיתית מעמיקה השיתוף והלימוד הדדי הם הכרחיים.

מטרות הפורום

הפורום מבקש ליצור דיאלוג בין החוגים במכללות שבהן נלמדת האמנות החזותית, כדי לפתח למידת עמיתים ודיון בשאלות משמעותיות בתחומי האמנות והוראת האמנות. הפורום שואף להתגבש לקבוצת דיון שתראה עצמה פעילה ומשפיעה על הוראת האמנות במכללות, מתוך דיאלוג עם ההוראה במסגרות החינוך השונות.

תכנית כללית לשנת הלימודים תשע"ז

מתוכננות שלוש פגישות לפורום. הועלתה המחשבה כי קיום מפגשי הפורום במכללות עצמן מאפשר לימוד הדדי -בביקורי סדנאות, בתערוכות בוגרים, במפגש עם הצוות, ובכלל - לימוד מעצם ההימצאות במקום. עוד התברר כי יש רצון לסיורים, ללימוד מהנעשה בשטח - למקומות משמעותיים שהנגישות אליהם מותנית בהתארגנות קבוצתית. אם יתקבל אישור לקיים את המפגשים ברחבי הארץ נתכנן נסיעה לירושלים, לנצרת ולמרכז:

  • הסיור בירושלים יעלה סוגיות בהוראת הרישום וההדפס. נתכנן ביקור בקבינט הגרפי במוזאון ישראל, ונשאף לשלב סיור בתערוכת בוגרי בתי ספר לאמנות בארץ המתקיימת בבית טיכו. כן נבקש לקיים שיח עמיתים באשר לשאלות של דידקטיקה בהוראת האמנות.

  • הנסיעה לנצרת תאפשר התבוננות קרובה על האמנות במגזר הערבי: היכרות עם פעילותה של הגלריה לאמנות מודרנית הממוקמת בבית התרבות בעיר, ולימוד על אודות בעיות של שימור בנצרת העתיקה. נתכוונן גם לביקור במכללת סכנין - ללימוד על הוראת האמנות שם.

  • את הסיור האחרון נתכנן לקיים באחת המכללות במרכז, ובה נקיים שיחות על הוראת האמנות ועל לימודי הדידקטיקה במכללות.