דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עורכי כתבי עת

מרכזת

ד“ר סמדר בן אשר
עורכת כתב העת לקסי-קיי, היוצא במכללה האקדמית לחינוך ע“ש קיי, באר שבע

מטרות הפורום

מטרת הפורום היא לעסוק בשאלות הקשורות במטרות העל המשותפות של כתבי העת ובסוגיות המעשה: יוזמה אקטיבית להזמנת חוקרים כותבים, לצד השארת מרחב עצמאי לדחיית מאמרים שאינם מתאימים; מציאת סוקרים מומחים; הרחבת תפוצת הקריאה והציטוט; מעבר מכתב עת שפיט לכתב עת מוכר; סוגיות אתיות; יוזמות להשפעה בשאלות הגדולות של החינוך מנקודות המבט השונות של כתבי העת.
צביונו של הפורום, פעולתו והתכנים שנדון בהם יושפעו מהנושאים שיעלו העורכים החברים בו. מניסיון בשדות אחרים בתקשורת, לפורום של עורכי כתבי עת יכולה להיות השפעה החורגת מכתב העת הייחודי שכל אחד מהחברים מופקד עליו.

תכנית עבודה

הפורום יפעל באופן מקוון לאורך השנה (4-5 מפגשים השנה). עוד יתקיים מפגש פנים אל פנים במתכונת יום עיון במופ“ת.