דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי סימולציה בחינוך

מרכזת

ד"ר גלי נהרי
אוניברסיטת בר-אילן, מכון מופ"ת

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא לקדם את היכולות של עובדי ההוראה בממד הבין-אישי של ההוראה באמצעות למידה מבוססת התנסות בסימולציות. למידה מסוג זה משכללת מיומנויות המקדמות יצירת תקשורת של אמון וכבוד. היא מקנה לתלמידים ולמורים תחושת ביטחון בתהליכי הוראה-למידה ומקדמת רכישת מיומנויות רגשיות, חברתיות ואקדמיות. אנשי החינוך המשתתפים בסדנאות מתנסים באינטראקציות קונפליקטואליות בסביבה בטוחה. הסימולציות מצולמות בווידאו ומדמות מצבי מציאות בהשתתפות שחקנים ועמיתים ובהנחיית אנשי מקצוע. לאחר ההתנסות בסימולציה מתקיים תחקיר הכולל צפייה של המתנסה עצמו במהלך הסימולציה, ובסיומה מתקיים תהליך של משוב.
מינהל עובדי הוראה מתקצב את הפעלת מרכזי הסימולציה, ואת הנושא מובילה ד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה. הסדנאות מיועדות לאנשי חינוך בשלבים השונים של התפתחותם המקצועית: סטודנטים בשלב ההכשרה, מתמחים בשלב ההתמחות, מורים חדשים בשלב הכניסה להוראה וצוותי הוראה במסגרת הפיתוח המקצועי. הסדנאות מתקיימות הן בשפה העברית הן בשפה הערבית.
תכנית הסימולציה החלה את דרכה במרכז הסימולציה "הלב" באוניברסיטת בר-אילן, בהובלת ד"ר מאירה איזנהמר. מאז נפתחו מרכזי סימולציה נוספים במוסדות אקדמיים אשר הראו ניסיון וידע בתחום הלמידה מבוססת הסימולציה.

מטרות הפורום

הפורום נועד לקדם שיח ולמידה משותפים בקרב מנהלי/ות מרכזי הסימולציה המקדמים למידה מבוססת סימולציה בתהליכי הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי בעולם החינוך. במסגרת הפורום נוצרת בין המנהלים/ות שותפות פורצת דרך שמובילה ומקדמת תהליכי למידה מבוססי סימולציה לאנשי ולנשות חינוך.  

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

  • בשנת תשע"ח יורחב הפורום ויוזמנו אליו כל העוסקים/ות בלמידה מבוססת סימולציה בחינוך.
  • הפורום יעסוק בפיתוח ובהעמקה של הרכיבים השונים בתהליכי למידה מבוססת סימולציה.
  • הפורום יהיה פורום נודד, וייפגש בכל פעם במרכז סימולציה אחר לצורך היכרות עם המרכזים והמתודולוגיות השונות לקיום סדנאות הסימולציה.
  • הפורום יוביל ויקדם תהליכי למידה מבוססי סימולציה במערכת החינוך כולה.


סיכומים משנים קודמות