דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

153006459.jpg

חינוך מיוחד

מרכזת

ד"ר שירלי הר צבי (הכהן)
תלפיות המכללה האקדמית לחינוך חולון

מבוא

הרציונל המנחה את פעילות הפורום הוא הרצון להפגיש בין מרכזים בתחום החינוך המיוחד במגוון מכללות להכשרת מורים. השוני בין המכללות, הגדרות התפקיד השונות, ההתמחות הדומה והשונה והאישיויות המגוונות של ממלאי התפקיד משמשים כר פורה לדיונים מקצועיים ברמה גבוהה ותורמים ליצירתה של קבוצת למידה, תמיכה, שייכות והתפתחות מקצועית של המשתתפים בפורום.

מטרות הפורום

  • יצירת מרחב לדיון ולהתלבטויות בסוגיות המשותפות לכל משתתפי הפורום, ושיתוף ברעיונות לגבי נושאים מרכזיים ומהותיים הקשורים בניהול בכלל ובנושאי החינוך מיוחד בפרט.
  • בניית קבוצת עמיתים לומדת ותומכת, המאפשרת דיון בנושאים הקשורים לחינוך המיוחד ובהגדרת התפקיד, כולל תחומי סמכות, אחריות והשפעה של ראש מסלול/חוג חינוך מיוחד במכללות להכשרת מורים, בעיקר על רקע השינויים שעוברות המכללות בשנים אלה.
  • חיזוק הקשר בין משרד החינוך לראשי המסלולים לחינוך מיוחד במכללות.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

התכנית הכללית תהיה דומה לזו של תשע"ז. הוחלט להמשיך במתכונת הנוכחית של המפגשים, כלומר שישה מפגשים חודשיים, אחת לחודש בערך, ומפגש ארוך יותר הכולל סיור למסגרת ייחודית בחינוך המיוחד, הרצאה וארוחה משותפת.
 מפורטל מס"ע בנושא חינוך מיוחד

 ממרכז מידע בין-מכללתי בנושא חינוך מיוחד