דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התמחות וכניסה להוראה

מרכזים

ד"ר שרה זילברשטרום, משרד החינוך
ד"ר אסתי פיירסטיין, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע;
איתן שוורץ, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

רכזי יחידות שלב הכניסה למקצוע, רכזי ההתמחות בהוראה, רכזי המורים החדשים ורכזי הקורסים להכשרת חונכים ומלווים - הם המפעילים במוסדות האקדמיים את מערך ההתמחות והכניסה להוראה למתמחים ולמורים חדשים בארץ. הם מפעילים סדנאות סטאז', קורסים למורים חדשים, קורסים להכשרת חונכים ומלווים, וכן ימי עיון ויוזמות ייחודיות. במסגרת תפקידם הם יוצרים את הגשר בין האקדמיה לבין השדה. חברי הפורום מהווים יחד קבוצה בעלת מוטיבציה גבוהה ותחושת שליחות בכל הקשור לקליטת מורים חדשים במערכת החינוך, והם משמשים אנשי קשר למימושו של יעד הקליטה המיטבית של עובדי הוראה חדשים.

מטרות הפורום

  • העצמת הרכזים כקבוצה ייחודית המובילה את שלב הכניסה להוראה.
  • התמקצעות והפריה הדדית של ארבע תת-הקבוצות המרכיבות את הקבוצה: רכזי התמחות, רכזי מורים חדשים, ראשי היחידות, רכזי הקורסים להכשרת חונכים ומלווים.
  • למידה משותפת של ידע פדגוגי, ארגוני ואקדמי בתחום שלב הכניסה להוראה.
  • היוועצות ופתרון בעיות המתעוררות במהלך ההפעלה של כללי תהליכי הכניסה להוראה.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

  • השלם וחלקיו: תרומה הדדית ומענה לצורכיהם משתתפי הפורום - העמקת שותפויות ולמידת עמיתים במסגרת תת-הקבוצות הקיימות בפורום: יציאה ממבט כולל על שלב הכניסה להוראה אל תת-הקבוצות, צורכי החברים בהן ו"לקוחותיהם".
  • הבניית תרבות קליטה מיטבית - העצמת בתי הספר דרך ההשתתפות בתהליכים לזכייה ב"פרס הקליטה המיטבית" לשנה זו.
  • ביסוס שותפויות והעמקתן - העמקת מודלים של שותפויות בין מכללות ואוניברסיטאות לבין בתי ספר ומחוזות בכל הנוגע לשלב הכניסה להוראה; מעקב אחר מודלים ייחודיים של חממות המאפשרות תהליכי תמיכה למורים חדשים ולגננות חדשות, שבהם שותפים גם אנשי ההכשרה וגם אנשי מערכת החינוך הקולטת.