דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

TECטכנולוגיה, חינוך  ושונות תרבותיות - TEC

מרכזת

ד"ר עינת רוזנר
סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מבוא

רשת האינטרנט מאפשרת ליצור קשרים בין אנשים הנמצאים במקומות מרוחקים. ניצול יכולת של זו הרשת עומד בהלימה למגמת הגלובליזציה, ומאפשר למשתתפים הנבדלים ביניהם במאפיינים דוגמת תרבות, מקום מגורים ודת להכיר ולהבין שיש ביניהם גם מן המשותף. חברי הפורום הם מורי מורים המפתחים ומלמדים תכניות בלמידה מרחוק בין מוסדות לחינוך מתרבויות שונות, במטרה לעורר שיח והבנה בין המורים והלומדים הבאים מקבוצות השרויות בקונפליקט. התכניות נלמדות במסגרת הקורסים האקדמיים של מרכז TEC (להלן: טק) שבמכון מופ"ת.
במסגרת הפורום המשתתפים נחשפים למודלים פדגוגיים חדשניים ודנים בסוגיות פדגוגיות הכרוכות בפיתוח הקורסים האקדמיים במרכז טק - ובהמשך במכללות שלהם. חלק מהמפגשים מתקיימים פנים אל פנים וחלק באופן מקוון סינכרוני. חברי הפורום משתתפים במחקרים ובהכנת ימי עיון של המרכז ומהווים מודל לצוות רב-תרבותי הפועל בשיתוף.

מטרות הפורום

המטרה המרכזית היא ליצור קהילה מקצועית בין-מכללתית של מורי מורים השייכים למגזרים שונים ועוסקים בתחומים מגוונים. קהילה כזאת תוכל לשמש מודל לקהילות אחרות, תוך עמידה על נקודות חוזק וחולשה של עבודה בסביבה מקוונת שיתופית. מתוך כך נגזרות המטרות שלהלן:

 • למידה מהעמיתים להעשרת הידע המקצועי.
 • הכנת פעילויות שיתופיות מקוונות מגוונות בקורסים האקדמיים של מרכז טק.
 • עידוד להשתתפות בכנסים מקצועיים בישראל ובחו"ל.
 • השתתפות פעילה ותורמת בימי עיון של מרכז טק.
 • קידום מקצועי של חברי הצוות המלמדים בקורסים השונים.
 • המשך כתיבת מחקרים שיתופיים על בסיס הנתונים שנאספים בקורסים.
 • פיתוח קורסים מקצועיים המדגישים את ערכי הסובלנות וקבלת האחר.
 • חשיפת העשייה המקוונת בסביבה רב-תרבותית לקהל המכללות להוראה ולמוסדות חינוך אחרים.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

 • שיתוף חברי הפורום בקשר המתהווה עם עמותת ניר.
 • מפגש היערכות של חברי הפורום בעכו, ללימוד ולגיבוש דרכי פעולה להמשך פיתוח הקורסים הבין-מכללתיים (ימים ג'-ד', 27-26 באוקטובר 2017).
 • העמקת ההיכרות עם אפשרויות העבודה באי הווירטואלי של מרכז טק.
 • פיתוח רשת חברתית חדשה מותאמת למרכז טק.
 • המשך פיתוח ורענון התכניות של הקורסים האקדמיים בתואר הראשון ובתואר השני הפועלים במרכז טק.
 • סיורים והרצאות להעשרת חברי הפורום.
 • פיתוח פינות רב-תרבותיות במפגשים.
 • תכנון והפעלה של שני ימי עיון עם הסטודנטים המשתתפים בקורסים האקדמיים, לחיזוק הקשרים בקהילת טק.
 • המשך עבודת המחקר על למידה מקוונת בסביבה רב-תרבותית, והשתתפות מרצים נוספים במחקרים.
 • הצגת פעילות חברי הפורום בכנסים בארץ ובחו"ל.
 • העשרת הקורסים הבין-מכללתיים בתרגומים עבור דוברי השפה הערבית.
 ממרכז מידע בין-מכללתי בנושא רב-תרבותיות