דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

200314264-001.jpgתאטרון

מרכזת

רותי שמואלוב


מטרות הפורום:

  • היכרות עם תוכניות לימודים במסגרות השונות;
  • יצירת שיח שוטף וחיזוק החיבור בין מוסדות מכשירי ההוראה לבין הפיקוח על הוראת התאטרון;
  • יצירת במה לשיתוף רעיונות ולליבון סוגיות הקשורות בהוראת התאטרון;
  • שיתוף בחומרים, ברעיונות, באסטרטגיות ובמודלים מישראל וממדינות אחרות;
  • יצירת יחסי גומלין בין מוסדות ההכשרה להוראה לבין הפיקוח.

נושאים רלוונטיים לשיח:

  • הוראה המשלבת בין ההיבט התאורטי למעשי בגילאים השונים;
  • הערכה בהוראת התאטרון;
  • הוראת התאטרון כתחום רב-ממדי; 
  • המורה לתאטרון כמומחה הוליסטי במיומנויות השונות בתחום הדעת.

אנו מבקשים להעמיק את הדיאלוג בינינו ומקווים כי המפגשים יהיו התחלה של דיאלוג מקצועי, רצוף ומתמשך בין המוסדות להכשרת מורי תאטרון לבין הפיקוח על הוראת התאטרון.


סיכומים משנים קודמות

 (מוסתרת) מפורטל מס"ע בנושא מסלול יסודי

 (מוסתרת) ממרכז המידע הבין-מכללתי בנושא מסלול יסודי