דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

486140535.jpgראשי תחום מחשוב ותקשוב

מרכזים

ג'יי הורוויץ, המכללה האקדמית אחווה
רותי סלומון, ערוץ המו"פ - מכון מופ"ת

מבוא

פורום ראשי תחום תקשוב של המכללות להכשרת מורים פעיל זה יותר מעשור. במהלך השנים האלו התקשוב לבש ופשט צורות שונות. מה שפעם היה חדש ומעורר התפעלות נעשה עם השנים למרכיב אינטגרלי, ואפילו מובן מאליו, בנוף החינוך בכלל, ובנוף הכשרת המורים בפרט.
על פי רוב, חברי הפורום הם נציגי המכללות שלהם. רבים מהם ממלאים את תפקידם כבר שנים רבות. לצדם חברים בפורום ותיקי התחום שאינם ממלאים תפקיד פורמלי כיום, אבל עדיין מעורבים בתחום והניסיון הרב שלהם תורם רבות לתפקוד הפורום.
מאפיין חשוב של הפורום הוא היעדר האחידות של הדרך שבה חבריו, והמוסדות שמהם הם באים, מגדירים את התפקיד שלהם. יש חברים אשר מבקשים לבחון היבטים חברתיים וחינוכיים של התקשוב כדי לקדם את השימוש התבוני בו בתהליכי הוראה ולמידה, ויש חברים שעיקר התפקיד שלהם טכני - לדאוג שהכלים הדיגיטליים שעומדים לרשות המכללה מנוצלים בצורה נאותה. עבור החברים האלה שאלות "רעיוניות" אינן חשובות. הפורום מאגד את הגישות השונות האלו בכך שחלק מהמפגשים שלו מתמקדים בהיבטים טכניים וחלק בשאלות רחבות יותר.

מטרות הפורום

במהלך השנים שהפורום פעיל השתנו הדגשים, אבל המטרות הבסיסיות נותרו קבועות למדי. לכן יוצגו כאן מטרות הפורום כפי שהופיעו בסיכומי השנים הקודמות: שיתוף מידע בין ראשי תחום התקשוב במכללות ומסגרת להתפתחות מקצועית בנושאים הקשורים בתחומי הטכנולוגיה בלמידה ובהוראה, ובנושאים אחרים המעסיקים את חברי הפורום.
כביטוי למטרות האלו, וגם כדי להרחיבן, השנה הושם דגש על בנייה של מה שאפשר לכנות "מועצת חכמים". כפי שיוסבר בהמשך, הניסיון לא צלח.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

קל לקבוע תכנית כללית שמכריזה על "המשך והעמקה של התכנית של השנים האחרונות". ואף שבקביעה כזאת יש מידה לא קטנה של התחמקות, במידה מסוימת היא גם נכונה. כבר צוין שלפורום יש היסטוריה ודפוסי עבודה שהתגבשו במהלך השנים. עם זאת, התקשוב והדיגיטליות משתנים בקצב מהיר, וכך גם הדרכים שבהן הם באים לביטוי בחינוך. נושאים שעוררו ויכוח בעבר הלא רחוק, דוגמת השאלה אם ה-Chromebook עדיף על הטבלט, נראים כיום חסרי חשיבות. במילים אחרות, קשה לצפות שתכנית שתיבנה אפילו כמה חודשים מראש עדיין תהיה תקפה כאשר שנת הלימודים תשע"ח תיפתח. ובכל זאת, אפשר להציב כמה יעדים:
  • העמקת הדיון הרעיוני במקומו של התקשוב בחינוך בכלל, ובהכשרת מורים בפרט.
  • בחינת המקום של ה-LMS בתהליכי למידה והוראה, כולל המלצות לשיפור, ולצדן בחינת אלטרנטיבות בהתאם לשינויים בדרכי הלמידה.
  • השימוש בנתונים (big data) בתהליכי הוראה ולמידה, ובחינת ההיבטים האתיים הכרוכים בו.
  • בחינת ההדדיות בין הדיגיטליות לבין הסביבה הפיזית ועיצובה.
  • הרחבת שיתוף הפעולה בין המכללות כדי ללמוד מניסיונן - מהצלחותיהן אך גם מכישלונותיהן.
  • גיבוש מחודש של הפורום כך שמכל מכללה נציג אחד לפחות ישתתף באופן פעיל. מפורטל מס"ע בנושא תקשוב

 ממרכז המידע הבין-מכללתי בנושא תקשוב