דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

200314264-001.jpgיסודי

מרכזת

ד"ר פז אלניר
מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר רחלי הולצבלט, תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך, חולון (ריכזה את
הפורום עד סוף שנה"ל תשע"ז)

מבוא

פורום יסודי מזמן שיתוף ושיח בנושאים יומיים בוערים ומשמעותיים משולחנם של ראשי המסלולים המשתתפים בו. הוא מאפשר דיון מעמיק בסוגיות כלליות המעסיקות את חברי הפורום ובהן "אקדמיה-כיתה", שילוב תחום השפה בתהליכי ההכשרה, שיווק וטיפוח המסלול היסודי והצעות לקראת שינויים במתווים הקיימים לקראת פתיחתם.

מטרות הפורום

  • המשך העיסוק בשיווק ובמיתוג המסלול היסודי לאור הירידה הניכרת במספר הנרשמים אליו
  • דיון במתווה של המסלול היסודי: סדירות והסבת אקדמאים להוראה לקראת פתיחת המתווים
  • עיסוק בנושא "אקדמיה-כיתה" לאחר שנתיים של הפעלה
  • שמירה על קשר הדדי עם משרד החינוך, האגף היסודי, קשר שהחל בשנת תשע"ו באמצעות הרצאות ודיונים משותפים לפורום ולאגף

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

  • שימור ושיפור הקשר עם אגף חינוך יסודי.
  • עיסוק במתווים לאור דרישות המל"ג לשינוי ולהתאמה לצורכי המערכת.
  • עיסוק בשיפור תחום ההכשרה של המסלול היסודי. מפורטל מס"ע בנושא מסלול יסודי

 ממרכז המידע הבין-מכללתי בנושא מסלול יסודי