דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כתיבה אקדמית (תשס"ט)

מרכזת

טרודי צוקרמן
אחוה – המכללה האקדמית לחינוך
trudy@vms.huji.ac.il

חברי הצוות

ד"ר רוידה אבו ראס | המכללה האקדמית בית ברל
ברנדה אידלשטיין | אוניברסיטת תל אביב; המכללה האקדמית נתניה
רות בורשטיין | המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
דליה בק | אוניברסיטת בן-גוריון
מוניקה ברוידו | המכללה לישראל; אוניברסיטת תל אביב
איזבל ברמן | המרכז הבינתחומי הרצליה
מיכאל דיקל | האוניברסיטה העברית
אנט דרסל | האוניברסיטה העברית
ד"ר שרה האופטמן | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר סוזן הולצמן | המכללה האקדמית בית ברל
שרון הירש | האוניברסיטה העברית
יוכי וולפנספרגר | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
תמי וייל | האוניברסיטה העברית
גלנדה זקס | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
מירי יוחנה | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר אורלי מרון | אוניברסיטת בר-אילן
אבי נידם | עמותת YRF
בברלי סטוק | המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
רוזלי סיטמן | אוניברסיטת תל אביב
ג'יי סקורק | מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות; מכללת לוינסקי לחינוך
תמר פוירשטיין | אוניברסיטת תל אביב
דניאל פורטמן | כתיבה עסקית
קלרינה פריבורקין | אחוה -המכללה האקדמית לחינוך; המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון
ד"ר הדרה פריניאן | אוניברסיטת בר-אילן
בלה רובין | אוניברסיטת תל אביב
מלודי רוזנפלד | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר רחל (אקי) שגב מילר | מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר אילנה שילה | המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ד"ר מיכל שלייפר | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר סוזן שניידר | גמלאית המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין והאוניברסיטה הפתוחה
ציונה שניר | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
מרים שקולניק | אוניברסיטת תל אביב

רציונל

עם התקרבנו לסיום העשור הראשון של המאה ה-21, הולך וגדל שיעור המחנכים שנוכחו להכיר בחשיבותה הרבה של הכתיבה האקדמית לעולם המחקר והגלובליזציה של ימינו. עדות לכך היא פריחתן של התכניות לכתיבה אקדמית במערכת ההשכלה הגבוהה בעולם כולו.
צוות החשיבה "כתיבה אקדמית" מיועד לכל מי שמלמד כתיבה אקדמית, יהיו שפת ההוראה או שפת הכתיבה שלו אשר יהיו, כמו גם למנהלים או לקובעי מדיניות המגלים עניין בהוראת הכתיבה האקדמית. חוקרים ובעלי עניין אחרים העוסקים בפדגוגיה של תהליכי כתיבה ובנושאים הנושקים לה מוזמנים גם הם ליטול בו חלק ובכל הפעילויות הקשורות בו, אפילו אין הם מלמדים קורס כתיבה בפועל.

מטרות

 1. בחינת היקף הוראת הכתיבה האקדמית בישראל ואיתור התכניות הקיימות בכתיבה אקדמית;
 2. פיתוח מדיניות המגדירה את התנאים הדרושים ללימוד ראוי של כתיבה אקדמית בעברית, באנגלית ובערבית;
 3. פיתוח קשרי הדדיות בין קובעי מדיניות, מנהלים, מורים וסופרים כדי ליצור דו-שיח פורה ולהחליף מידע מקצועי;
 4. עידוד מחקר בשיטת הכתיבה האקדמית;
 5. מתן עזרה לחברי הפורום בכתיבה ובפרסום מאמרים בנושאים רלוונטיים;
 6. פיתוח מדיניות אשר להוראת כתיבה שאינה אקדמית (למשל כתיבה עסקית או כתיבה טכנית);
 7. החלפת נתונים, ממצאים וקווי מדיניות בכנסים בין-לאומיים שעניינם הוראת הכתיבה;
 8. פיתוח מיומנויות הוראה של כתיבה מיטבית למגוון הרחב של התלמידים בארץ.

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

הצוות התמקד השנה בנושא משוב לכתיבה אקדמית של סטודנטים. במרכז המפגש הראשון עמדה הרצאתה של ד"ר נעמי סטורק (Neomy Stork) מן המחלקה לבלשנות ולבלשנות שימושית באוניברסיטת מלבורן. נושא ההרצאה היה Learning processing: An uptake of corrective feedback on writing - case study. ד"ר סטורק הציגה מחקר העוסק בשאלה: האם משוב מתקן מוביל לטיפוח דיוק דקדוקי? ואם כן, איזה משוב מתקן נמצא יעיל - ישיר או עקיף? (ראו נספח).
המפגש השני הוקדש לסדנה העוסקת בהיבטים השונים של המשוב הכתוב: בחלק הראשון של המשוב הציגה הדרה פרפיניאן רקע תאורטי קצר העוסק בחשיבותו של המשוב ובדילמות המלוות את מתן המשוב (ראו נספח); החלק השני הוקדש לסדנה שבה המשתתפים התחלקו לקבוצות. כל קבוצה עסקה בטקסטים אותנטיים ששלחו המשתתפים מראש תוך התמקדות בהיבט מסוים של המשוב.
הצוות קיים פגישה נוספת בנושא המשוב הכתוב. פרופ' ברברה קרול נשאה הרצאה שעסקה בבחירת קטגוריות שונות של הערכה מסכמת בשפה שנייה, בסוגיות ובדילמות שונות הכרוכות בה:
Presentation and discussion: Problematitizing L2 writing assesment (ראו נספח).

נושא נוסף שעלה באחד המפגשים הוא השימוש בטכנולוגיה בהוראת כתיבה אקדמית. המפגש כלל שלוש נקודות עיקריות:
 1. הצגת הנושא: "סוגיות והיבטים שונים בשימוש בטכנולוגיה בהוראות כתיבה אקדמית" - דליה בק ומיכאל דיקל;
 2. תרומתו של חיפוש מושכל במאגרי מידע מקוונים לתהליך של כתיבה אקדמית - אבי נידם;
 3. מערכת מעקב ה-Word ועזרה מקוונת ב-IDC - איזבל ברמן (ראו שני נספחים בנושא: נספח ונספח).
במפגש אחר הציגה חברת הצוות ד"ר רחל (אקי) שגב את המחקר שלה על אודות סטודנטים שחקרו את תהליך כתיבת התמצית של עצמם.
המפגש האחרון עסק בנושא: היבטים תרבותיים בכתיבה אקדמית בישראל. חמש מומחיות בתחום הציגו בהרצאותיהן המרתקות היבטים שונים של הנושא: ד"ר מיכל שלייפר (מכללת לוינסקי לחינוך), ד"ר אילנה שילה (המרכז האקדמי למשפטים ולמנהל רמת גן), מוניקה ברוידו (אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית עמק יזרעאל), ד"ר רואידה עבו ראס (המכללה האקדמית בית ברל) ושרון הירש (האוניברסיטה העברית).

פעילות מיוחדת

חברי הצוות השתתפו בסדנה לכתיבה אקדמית שהתקיימה באנגליה בכנס EATAW באנגליה (European Association of Teachers of Academic Writing) (ראו נספח בעברית ונספח באנגלית).

תוצר

כתיבה אקדמית בישראל: סקר אופי ומטרות התכניות ככתיבה אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה

פעילויות מיוחדות

הרצאות שנישאו בפני חברי הצוות:
 • Kroll: Problemetizing L2 writing assessment: Exploring the variables
 • Dekel and Beck: Technology and academic writing survey
 • Perpignan: Teacher response to student writing in L2: Selected bibliography

תכנית כללית לשנת הלימודים תש"ע

 • המשך קיום פגישות בין מרצים וחוקרים במכון מופ"ת;
 • ארגון כנס (29-28 ביולי) בין-לאומי להצגת פעילות הצוות ולהחלפת דעות בנושאים: פדגוגיה של הכתיבה ותאוריות הקשורות בכתיבה ובדרכי הוראתה בחברות רב-תרבותיות (ראו קישור);
 • בניית אתר אינטרנט לשימוש חברי הצוות;
 • הרחבת הדיון באופי ובמטרות של התכניות לכתיבה אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה.

בסימן אישי

הצוות שואף בעיני רוחו להוציא ביום מן הימים כתב עת בנושא הוראת הכתיבה בישראל. לפעמים חלומות מתגשמים...
צוותי חשיבה , טרודי צוקרמן , רוידה אבו ראס , ברנדה אידלשטיין , רות בורשטיין , דליה בק , מוניקה ברוידו , איזבל ברמן , מיכאל דיקל , אנט דרסל , שרה האופטמן , סוזן הולצמן , שרון הירש , יוכי וולפנספרגר , תמי וייל , גלנדה זקס , מירי יוחנה , אורלי מרון , אבי נידם , בברלי סטוק , רוזלי סיטמן , ג'יי סקורק , תמר פוירשטיין , דניאל פורטמן , קלרינה פריבורקין , הדרה פריניאן , בלה רובין , מלודי רוזנפלד , רחל (אקי) שגב מילר , אילנה שילה , מיכל שלייפר , סוזן שניידר , ציונה שניר , מרים שקולניק