דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

גלובליזציה בתכנית הלימודים (תשס"ט)

מרכזת

ד"ר רות יקיר
מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
yruthster@gmail.com

חברי הצוות

ד"ר רינה ברקול | מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר דבורה גסר | מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
פרופ' רות זוזובסקי | מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר בתיה זיבצינר | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר אסתר יוגב | מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
יזבק אבו אחמד מנאל | מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

רציונל

תחום החינוך מושפע במידה הולכת וגוברת מתהליכי הגלובליזציה. בארצות רבות השפעה זו עולה בבירור במהלך הלימודים לתואר ראשון ולתואר שני בחינוך. גם בישראל הנושא מתחיל להשתלב ולתפוס מקום בתכנית הלימודים של פרחי הוראה.

מטרות

  • הגדרת תחומי דעת הקשורים בהשפעות הגלובליזציה על החינוך בכלל ועל תפקיד המורה בפרט;
  • הצעת קווים לתכנית לימודים בנושא;
  • גיבוש מסקנות והצעה ראשונית לדיון ציבורי במופ"ת;
  • עריכת דיון בהגדרת תחום רלוונטי זה להכשרת המורים.

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

בישיבות הצוות נדונו תכנים הקשורים בגלובליזציה ונבדקו מסגרות אפשריות לשילוב מרכיבי תוכן שונים. בשלב זה הוחלט שלא לנסות ולהוסיף קורס חובה נוסף לתכנית הלימודים, אלא לשלב תחומי דעת הקשורים לגלובליזציה בעלי רלוונטיות להכשרת מורים מתוך מסגרות הלימוד הקיימות (לימודי חינוך, הדרכה פדגוגית והתמחויות).
חברי הצוות בחרו מגוון נושאים מהרשימה שהכינו במשותף, ועל יסודה ינסו לגבש תכנית שלמה וסדורה, הכוללת סילבוס, ביבליוגרפיה, הרצאה ומערכי שיעור.

להלן רשימת הנושאים שהועלו ומסגרות הלימוד העשויות להתאים להם:
הנושא מסגרת הלימוד
חינוך לשלום
הגירה
הפרטה
חינוך סביבתי/ שמירה על משאבי טבע
כלכלה גלובלית
חשיבה מערכתית
הדרכה פדגוגית
הדרכה פדגוגית
סוציולוגיה של החינוך/ התמחויות
הדרכה פדגוגית
לימודי חינוך/ התמחויות
לימודי חינוך

תכנית כללית לשנה"ל תש"ע

  • גיבוש תכנית לימודים מפורטת;
  • העמדת סדרה של ימי עיון שתאפשר לפרחי ההוראה להרחיב את ידיעותיהם בנושאים ממוקדים.