דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הורים-מחנכים, שותפים במעשה החינוך (תשס"ט)

מרכז

דני מטוס
מכללת לוינסקי לחינוך; מרכז מהות
matsudan@gmail.com

חברי הצוות

מקס אביסרור | רשת חינוך אנקורי; מועצת חינוך גבעת שמואל
מיכל אלקחר | ועד הורים חיפה
מאיר אמויאל | בית ספר מעלות ישולם, רחובות; אחוה – המכללה האקדמית לחינוך
אילת דויטש | מכון אדלר
רינה כהן | משרד החינוך; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
עדה ליפציגר | מרכז הורות עיריית אשדוד; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
אנדי פלדמן | ועד הורים אשדוד
נעמי פרצי'ק | מכללת לוינסקי לחינוך
חיה שפירא | מינהל בתי ספר קהילתיים; המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
ד"ר ורד תמיר | מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

רציונל

בתכניות ההכשרה להוראה הקיימות כיום במכללות בישראל מקבל הנושא "הורים-מורים, שותפים במעשה החינוך" מענה חלקי בלבד. למעשה, פרחי ההוראה מגיעים לשדה החינוכי כמעט ללא כל הכנה מוקדמת בנושא זה. הדעת נותנת שהמורה, כדי למלא את תפקידו החינוכי המורחב והמורכב, חייב לקבל הכשרה לכך. לשם כך חיוני ונחוץ לשלב בהכשרת המורה נושאים ותכנים העוסקים בהורים ובהורות, ולתת בידי המורה ארגז כלים להפעלת אסטרטגיות השפעה של מנהיגות חינוכית לפיתוח, לקיום ולהפעלה של יחסים וקשרי עבודה משמעותיים ופוריים עם הורים.

מטרות

 • כתיבת נייר עמדה שיהווה בסיס לכתיבת תכנית ההכשרה בנושא "הורים-מורים" תוך גיבוש הנחות יסוד, הצעות למבנה התכנית, תכנים ומקורות ביבליוגרפיים עדכניים;
 • בניית תכנית הכשרה בנושא "הורים-מורים" במטרה ליצור מסד אקדמי-אסטרטגי להטמעת נושא זה בהכשרת המורים בישראל. זאת לאור השינויים החלים במערכת החינוך ולאור המתווים החדשים בהכשרת המורים.

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

צוות החשיבה הצליח לעמוד ביעדים שהציב לעצמו בשנה זו, ובראש ובראשונה לגבש חזון מוסכם לתכנית הלימודים העתידית, לפיו ההורים והמורים שותפים לתהליך החינוכי של הילדים במערכת החינוך באמצעות שיח וקיום שיתוף פעולה. אלה עיקר הנחות היסוד המופיעות בבסיס החזון שגובש בנייר העמדה:
 • הורים הם שותף הכרחי במרחב החינוך.
 • שיח והידברות בין מורים להורים חיוניים להשגת יעדי החינוך.
 • המורה הוא המנהיג והמחולל המקצועי של מרחב החינוך.
 • שיח והידברות בין מורים להורים מחייב להכשיר את המורים ולתת בידיהם כלים מקדמי שיח;
 • מידת הקשר, ההידברות, התקשורת, השותפות וההשתתפות נקבעת על ידי הנוגעים בדבר, קרי מורים והורים, מנהלי בתי ספר ועובדי המערכת החינוכית.
כמו כן גובשה הצעה לתכנית ההכשרה הבין-מכללתית הכוללת מטרת-על ומטרות כלליות, מושגים מנחים, מדדי הצלחה ומראי מקום.

פעילויות מיוחדות

 1. ד"ר ורד תמיר - חברת הצוות העוסקת בנושא הורים-מורים בהכשרה במכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, תיארה בפני הצוות את הנושאים המרכזיים בקורסים שבהם היא מרצה, והציגה שני מאמרים שכתבה בנושא.
 2. דני מטוס, מרכז צוות החשיבה, הציג את עבודת הצוות בשנתיים האחרונות בכנס "חינוך זה לב העניין - כנס ת"א-יפו לחינוך מתקדם" במסגרת המושב "זה לא ילך בלי הורים". הכנס נערך ב-12 במאי 2009.
 3. חברת הצוות חיה שפירא הציגה את הספר שכתבה וערכה בשיתוף כותבות נוספות על אודות תהליך לבניית אמנה בין הצוות הבית ספרי, ההורים והמורים:
  ח' ארז, ר' דינור, מ' שנער וח' שפירא (2009). טיפוח קשר משמעותי עם ההורים בבית הספר העל-היסודי. משרד החינוך, מינהל חברה ונוער.

תוצר שפותח בצוות

נייר העמדה "מתווה לתכנית בהכשרת מורים – ההורים כשותפים לדרך". מסמך זה מהווה את המסד לתכנית הכשרה חדשה בנושא הורים-מורים (מצ"ב)

תכנית כללית לשנה"ל תש"ע

צוות החשיבה מתכנן להמשיך ולעסוק בכתיבת תכנית ההכשרה. לשם כך יש צורך לצרף לצוות הכתיבה מראשית השנה שני אישים: מומחה לכתיבת תכניות לימודים; ויועץ לנושאי מחקר. בראשית תש"ע ייבחר צוות מצומצם שיעסוק בכתיבה. צוות החשיבה כולו ישמש כוועדת היגוי לתכנית המתגבשת.