דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מקומן הנעדר של האמנויות במערכת (2011-2010)

מרכזת

נורית רון
משרד החינוך

חברי הצוות

רבקה בקלש | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע
אילאייל בת ציון בקלש | מכללת ביטוי לעיצוב ואמנות
ד"ר איליה דורון | עיריית חיפה
יעל דורון בן-צבי | בית ספר קשת
ד"ר נעמי יפה | משרד החינוך
ורדה יתום | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
דפנה מרקמן סינמנס | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך; אוניברסיטת חיפה
יעל ניאגו יחזקאלי | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה; שאנן - המכללה האקדמית דתית לחינוך;
אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
אלינור רותם | המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך, ויצו חיפה

רציונל

"מקומן הנעדר של האמנויות במערכת" היא סוגיה בעלת עניין בארץ ובעולם. היעדרותן של האמנויות ממערכת החינוך לצד העובדה כי אין ממצים את האפשרויות ואת הפוטנציאל הגלומים בהן היא מציאות המחייבת שינוי, קרי חשיבה בשילוב נקיטת פעולה.
לטעמינו כמחנכים קיים פער בין התפיסה של מתווי המדיניות במערכות החינוך, שאינם מודעים ואינם חשופים דיו לאפשרויות הטמונות בחינוך באמצעות אמנויות ולתרומה הייחודית שלהן, לבין המורים או העוסקים בתחום, המכירים בתרומה המשמעותית של החינוך באמצעות אמנות.
חינוך לאמנות ובאמצעות האמנות מאפשר התמודדות טובה יותר בעולם של שינויים מהירים ומידיים, ויש בו כדי לקדם את הפוטנציאל של כל ילד ותלמיד בחברה ובתרבות שבתוכן אנו חיים. בהקשר זה ראוי לזכור את דבריו של אלברט איינשטיין: "דמיון חשוב יותר מידע".

מטרות

  • ליבון סוגיות מרכזיות בנושא "חינוך לאמנות בעולם משתנה";
  • שכנוע והנעה של גורמים משפיעים בחשיבות הנושא.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

  • ליבון שורה של שאלות הקשורות בנושא החינוך לאמנות, למשל: מהם התכנים החשובים? כיצד יש להתייחס ל"מהפכת התקשוב", לפיתוח המהיר של טכנולוגיות התקשורת ולהשפעה הגוברת של תרבות "הרייטינג", הפרסומת ויחסי הציבור? מה נדרש מהמורים? כיצד יש להכשירם? איך משלבים מקורות ידע וטכנולוגיה של תקשורת מעבר לתווים ולספרים? איך משתמשים במחשב ובאמצעי התקשורת?
  • בירור האפשרויות הטמונות בחינוך לאמנות כדי להתמודד עם הבעיות ועם הקשיים הכרוכים בעולם משתנה וכדי להיערך לשינויים הצפויים במערכות החינוך.

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

חלק מחברות הצוות נשאו הרצאה בקרב עמיתותיהן:

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

  • כינוס של ראשי המסלולים לאמנויות מכל המכללות;
  • קידום היוזמה לעריכת יום עיון המוקדש לנושא "חינוך לאמנות בעולם משתנה".