דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוריינות מחול

מרכזת

נורית רון רונקין
משרד החינוך
nuritron1@bezeqint.net

חברי הצוות

לנה בר מאיר | המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
יעל גרינוולד | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
מיכל הרשקוביץ | קרן קרב, משרד החינוך
סמדר וייס | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
שרי כץ זכרוני | המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
יעל מירו | משרד החינוך
מיכל מנור-עמיר | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
הילה נאמן | משרד החינוך
ד"ר נירה על-דור | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
שרונה פלורסהיים | מכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל

רציונל

צוות החשיבה ביקש להתמקד השנה בהיבט האורייני של הלימודים באמצעות מחול על בסיס התפיסה הרואה בחינוך באמצעות מחול תחום אורייני. "אוריינות חדשה" - המבקשת לבטא את תרבות הקריאה, הכתיבה, ההאזנה והדיבור - אינה מקצוע אלא תפיסת עולם, המעמידה את הפרט במרכז, מכבדת את אישיותו ואת עולמו הפנימי, ומדגישה את חשיבות האינטראקציה בינו לבין המורה, החברה והעולם. ארבעת המודלים בהוראת המחול מחזקים את המחקרים המוכיחים כי הלימוד באמצעות המחול משלב באופן אינטגרטיבי גוף, נפש, רוח ופונקציות נוירולוגיות, ומכאן גם מפתח יכולות רגשיות, התנהגותיות, גופניות ואינטלקטואליות.

מטרות

  • המשך העיסוק בנושא האורייני, בירור מקומו וחשיבותו בהוראת המחול באמצעות דיון בסוגיה: החינוך למחול כאמצעי - האם המודל של אוריינות מחול הוא החינוך למחול במערכת החינוך? האם וכיצד מדגישים זאת במסלולי ההכשרה?
  • בניית מודלים שונים של שיתוף פעולה בין המכללות לקהילה.
156235416.jpg

סיכום פעילות הצוות לשנה"ל תש"ע

  • עיסוק בשאלה מהי אוריינות מחול, או מה בין החינוך למחול לבין התפיסה האוריינית.
  • הרצאה של רחל שליטא, מומחית לתחום "אוריינות חזותית", בפני חברות הצוות.
  • דיון בשאלה במה עוסקת הכשרת המורה למחול בהשתתפות ראשי המסלולים למחול: שרון רשף מסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות; טליה פרלשטיין כדורי מהמכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל; יאיר ורדי מהאקדמיה למחול; חברת הצוות שרי כץ זכרוני מהמכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט; וחברת הצוות ד"ר נירה על-דור מסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

כתיבת נייר עמדה בנושא "מקומה וחשיבותה של אוריינות המחול".


סיכומים משנים קודמות