דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התפתחות מקצועית מיטבית של מורים - משמעות לתהליכי הכשרה והתפתחות מקצועית

מרכזת

אורית אבידב-אונגר
מכון מופ"ת; אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
avidovo@macam.ac.il, טל': 052-3969590

רציונל

מדינת ישראל בשלוש השנים האחרונות מיסדה מתווה להתפתחות מקצועית של מורים במסגרת הסכם "אופק חדש". מה הן המשמעויות של המתווה להכשרת המורים? מה אנו יודעים על התפתחות מקצועית מיטבית של מורים? ומה הן המשמעויות של כל אלה לתפקיד המכללות לחינוך בהובלת תחום ההתפתחות המקצועית? בצוות נלמד יחד על "תמונת ההתפתחות המקצועית" של מורים בעולם. נבחן את סטטוס ההזדמנויות והתמיכה בהתפתחות מקצועית מיטבית, העומדות לרשות המורים באמצעות המכללות לחינוך. נבחן דרכים שונות וחדשות לעיצוב מחדש של ההתפתחות המקצועית לאור הדרישות המשתנות והמתחדשות של תפקידי המורה במאה ה-21.

מטרה

גיבוש נייר עמדה ביחס להתפתחות מקצועית מיטבית ולמשמעותה לתפקיד המכללות לחינוך ברצף ההכשרה וההתפתחות המקצועית.