דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הערכה כמקדמת תהליכים במכללות

מרכזת

ד"ר נגה חרמון
סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
Noga_h@netvision.net.il

חברות הצוות

ד"ר שלומית אבדור | אחווה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר חיה גולן | מכון מופ"ת
ד"ר עירית דיאמנט | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר נעמי דיקמן | אורנים- המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית; מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה; אוניברסיטת תל אביב; מכון מופ"ת
ד"ר אגוזה וסרמן | מכללת ליפשיץ – המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
ד"ר חרותה ורטהיים | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר אריאלה טייכמן-וינברג | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר אירית מירו | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר עופרה ענבר | המכללה האקדמית בית ברל
פרופ' ברברה פרסקו | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר חנה קורלנד | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית

רציונל

הערכה בהכשרת מורים הנה סוגיה מורכבת לאור התפקידים הרבים והשונים שהיא נושאת בתוכה. מורכבות זו מתבטאת במגוון של גישות, תפיסות, מטרות וכלי הערכה. למידתם המשותפת של מורי מורים ואנשים מרכזיים במכללות, העוסקים בתחום התמחותם בשגרת היום-יום, עשויה לקדם את הכשרת המורים בכלל ואת תחום ההכשרה במכללות בפרט.

מטרות

 • דיון בשאלות מגוונות הקשורות בהערכה בהכשרת מורים, לימודן וליבונן לעומק;
 • ניסיון לאתר ולאפיין מספר ממדים משותפים במכללות השונות.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

 • המשך המחקר "תרבות ההערכה במכללות" - ניתוח ראיונות וסיכום ממצאים;
 • יצירת קבוצת עמיתים חושבת ולומדת תוך כדי העשרה הדדית.

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

 • המשך עיסוק במחקר שנושאו "תרבות ההערכה במכללות" (בסך הכול נערכו עשרה ראיונות חצי מובנים עם ראשי מכללות וסגניהם);
 • עריכת דיונים בסוגיות שונות הקשורות בניתוח ממצאים איכותניים;
 • גיבוש דרכי ניתוח של טקסטים תוך כדי לימוד הדדי;
 • מיקוד שורה של תמות וארגונן בטבלה בתהליך קבוצתי של ניתוח הראיונות;
 • עיבוד וניתוח הראיונות בהתאם לתמות;
 • ניתוח הראיונות בדרכים שונות לקראת שלב הפרשנות וגיבוש המסקנות.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

 • סיום עבודת המחקר;
 • יצירת קבוצת עמיתים החושבת ולומדת יחד תוך כדי העשרה הדדית - מתוך הצוות התגבשה קבוצת מיקוד קטנה, הצפויה לקיים כמה מפגשים במטרה לארגן את הניתוחים, לפרשם ולגבש מסקנות. טיוטת התוצר תישלח לכל החברות כדי שיוכלו להעיר עליה את הערותיהן.