דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חינוך לקיימות (2011-2010)

מרכזת

ד"ר שרה פאר
אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
peer@macam.ac.il

חברי הצוות

ברברה אנדרוס | משרד החינוך
ד"ר דפנה גולדמן | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר אהרון דותן | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר בלה יעבץ | סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
חני פלג | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית; משרד החינוך
ד"ר דוד קדיש | המכללה האקדמית בית ברל
פנינה רפיד | המשרד להגנת הסביבה

רציונל

אחד האתגרים של החברה המודרנית הוא למצוא דרכים המאפשרות קיום יחסי גומלין מאוזנים בין המערכות האנושיות והמערכות הטבעיות. ב-14 במאי 2003 התקבלה החלטת הממשלה (מספר 246) ועל פיה: "מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר-קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכול. זאת - על מנת לענות על הצרכים של הדור הנוכחי וצורכי הדורות הבאים". החלטה זו קיבלה משנה תוקף השנה (2010) עם קבלת מדינת ישראל כחברה ב–OECD.
משרד החינוך פועל בשנים האחרונות יחד עם המשרד להגנת הסביבה לקידום החינוך לקיימות במערכת החינוך על ידי התאמת תוכני לימוד וקביעת נושא סביבתי מרכזי לכל שנה.
למורים שמור תפקיד מפתח לחולל שינוי בבתי ספר. ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם (UNSCO) זיהה שפיתוח מקצועי של מורים בתחום החינוך לקיימות הוא בעל חשיבות עליונה לקידום הנושא. בפני המוסדות להכשרת מורים ניצבת ההזדמנות להבטיח שכל המורים מוכנים, מעוניינים ויכולים להורות קיימות לכשיהיו אנשי הוראה.

מטרות

 • הצבת נושא החינוך לקיימות על סדר היום במכללות האקדמיות לחינוך;
 • הצעת תכניות להעשרת הידע והמיומנויות הסביבתיות, כמו גם תכניות לפיתוח מודעות סביבתית, דאגה לסביבה ומחויבות סביבתית של מורי המורים;
 • הצעת דרכים להקניית כלים פדגוגיים ודידקטיים;
 • המלצה על דרכים יעילות להטמעת החינוך לקיימות לכלל הסטודנטים להוראה;
 • יצירת זיקה בין מורי המורים העוסקים בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות לבין קידום הנושא בהכשרת המורים.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תש"ע

 • הפצת שאלון הבודק את אופן יישום החינוך לקיימות במכללות האקדמיות לחינוך, וניתוחו;
 • תכנון מפורט של יחידות הוראה בחינוך לקיימות למורי מורים לשם העברתם במסגרות שונות במכון מופ"ת ובמכללות;
 • תכנון קורס בחינוך לקיימות לסטודנטים להוראה.

סיכום פעילות לשנה"ל תש"ע

 • תוכננו מפגשים בהיקף של שלוש שעות בנושא חינוך לקיימות בהתמחויות: ניהול אקדמי והדרכה, הנחיה והוראה בהכשרת מורים.
 • נקבעו נושאים לכתבות על חינוך לקיימות וחינוך סביבתי – השתמעויות להכשרת מורים שיפורסמו בביטאון מכון מופ"ת בתשע"א.
 • עליזה מזרחי, רפרנטית משרד החינוך לחינוך לקיימות, הציגה את התהליכים המתקיימים לקידום חינוך לקיימות בגנים ובבתי הספר.
 • דויד דוניץ מסמינר הקיבוצים - המכללה לטכנולוגיה, לחינוך ולאמנויות, הציג את הקורס למובילי שינוי בקיימות שהתקיים בתש"ע במכללה בשיתוף עם מרכז השל. בקורס השתתפו אנשי מנהלה וחברי סגל אקדמי. הקורס עסק בנושאים הבאים: חינוך סביבתי – תפיסות והתרחשויות בארץ ובעולם, תרבות הצריכה, עיצוב מקיים, שיתוף הציבור, שינוי חברתי ודמוקרטיה, צדק סביבתי, פליאה וטבע, קהילות בנות-קיימא, משבר האקלים, טביעת הרגל האקולוגית, נחלת הכלל - תכנון סביבתי עירוני, ניהול סביבתי ושינוי סביבתי. במסגרת הקורס התקיימו סיורים לימודיים בכמה אתרים בארץ. מטלת הקורס הייתה בניית תכנית עבודה לפעילות מקיימת במכללה.

תכנית כללית לשנה"ל תשע"א

 • התעדכנות בנעשה בעולם בתחום שילוב החינוך לקיימות במוסדות אקדמיים בדגש על מוסדות להכשרת מורים;
 • מיפוי נושאים הקשורים בחינוך סביבתי וחינוך לקיימות מתוך מסגרות הלימוד הקיימות (לימודי חינוך, הדרכה פדגוגית והתמחויות);
 • הערכת הסדנאות שייערכו בהתמחויות, ותכנון קורס או התמחות בחינוך לקיימות לשנת הלימודים תשע"ב;
 • תכנון יום עיון בחינוך לקיימות בהשכלה הגבוהה.